Artykuły zawierające tag: Kosewo

To było niezykłe spotkanie z przyrodą. Będąc na Mazurach udaliśmy się do Stacji Badawczej IP PAN w Kosewie Górnym. Tam mieliśmy możliwość zobaczenia jeleniowatych: danieli, jeleni, saren. Razem z grupą innych zwiedzających można było podejść do stada bardzo blisko, które było czujne, ale akceptowało...czytaj dalej

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar