Drugi co do wielkości organizator targów w Polsce. Targi, wystawy, konferencje, targi międzynarodowe, targi branżowe. www.targikielce.pl

Adres Strony: http://www.targikielce.pl

Email: biuro@targikielce.pl

Artykuły

Nie ma artykułów przypisanych do tego partnera

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar