2011-10-27

Zakończone

Konkurs ze studiovital.com.pl

Jeśli ostatnio nie miałaś dla siebie czasu, w ciągłej pogoni: praca, zakupy, dzieci, dom...bez chwili relaksui możliwości zadbania o siebie, dziś możesz to zmienić! Portal udziewczyn.pl i Studio Vital w Pruszkowie może sprawić, że poczujesz się piękniejsza i zrelaksowana.
Co należy zrobić:
Wejdź na stronę www.studiovital.com.pl zapoznaj się z ofertą Studio Vital i wybierz zabieg, który Cię najbardziej zainteresował, jaki chciałabyś mieć i krótko uzasadnij dlaczego.

Wygraną w konkursie będą 3 vouchery na zabiegi w Studio Vital.


Co można wygrać?

Nagrodami są 3 vouchery:

1. zabieg spa na dłonie z manicurem
2. Zabieg mikrodermabrazji z maska algową
3. Jednorazowy zabieg depilacji laserowej pach.
STUDIO VITAL to wyjątkowe STUDIO URODY, stworzyliśmy je z myślą o TOBIE.
W naszym gabinecie kosmetycznym o kameralnej atmosferze znajdziesz komfort, intymność i przytulność, a nasz przemiły personel zajmie się Tobą abyś wyszła piękniejsza i zrelaksowana.
Studio Vital to Salon Kosmetyczny w Pruszkowie koło Warszawy. Oferuje depilację laserową, zabiegi na twarz i ciało, masaże, pielęgnację dłoni i stóp, przedłużanie rzęs, sprzedaż kosmetyków marek Dermalogica, Clarena oraz Norel.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Konkurs ze studiovital.pl" (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl i Studio Vital zwany dalej "Organizatorem".

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 27 października 2011 do 31 grudnia 2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika Konkursu jest Wejście na stronę www.studiovital.com.pl zapoznanie się z ofertą Studio Vital i wybieranie zabiegu, który Cię najbardziej zainteresował, jaki chciałabyś mieć i krótkie uzasadnienie dlaczego.

Swoją wypowiedź należy umieścić w komentarzach pod tym konkursem.


Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje wypowiedzi w komentarzach pod konkursem.

Odpowiedzi i maile, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.


§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostają 3 osoby, których wypowiedzi były najciekawsze. Nagrodami są 3 vouchery:

1. zabieg spa na dłonie z manicurem
2. Zabieg mikrodermabrazji z maska algową
3. Jednorazowy zabieg depilacji laserowej pach.


Do zwycięzców Konkursu Organizator wyśle informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe.

Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez Organizatora na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym Uczestnika. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w mailu, jego prawo do nagrody wygasa.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu (imię oraz miejsce zamieszkania lub pseudonim) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.udziewczyn.pl.

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.


§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w 27 października 2011 r.

Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na otrzymywanie reklam i newslettera.

Komentarze (3)

Mumtaz (2011-12-29 21:54:45)
Zabieg z prawdziwą czekoladą - relaks
 Ja z całą pewnością najchętniej zdecydowałabym się na zabieg z prawdziwą czekoladą. Ma on przynieść ciału odpręzenie, a zarazem ukoić zmysły - och, jak bardzo mi tego trzeba! Całymi dniami na nogach, z ciężkimi torbami w dłoniach, a w sercu czai się zadomowiony w jakiś sposób na stałe stres - szczęśliwe kobiety, które tego nie znają. Są takie? Myślę, ze kazdej z nas doskonale zrobiłby taki zabieg. Przyznam, ze nawet cięzko mi sobie wyobrazić coś tak błogiego, zwłaszcza to całkowite skupienie na mnie, nie na zewnętrznym świecie, to wyciszenie. Ciekawe ile z nas zapomniało juz co to znaczy poświęcenie chwili wyłącznie sobie...
Emilia (2011-11-03 16:46:23)
Bańka Chińska
 Masaz Bańką chińską Gorąco polecany. Niektóre Pani twierdzą, ze lepsze efekty przy bańće chińśkiej, niż przy endermologii
Dysia (2011-10-28 11:27:21)
Masaż
Gdy przeglądałam zabiegi jakie są w ofercie Studia Vital, odrazu rzucił mi się Masaż Bańką Chińską. Jestem szczupła a mimo to mam troszkę problemów z cellulitem, dlatego ten zabieg jest idealny dla mnie. Na dodatek ujędrnienie skóy zawsze może być przydatne by czuć się piękną i pięknie wyglądać. Zawsze dbałam o swoje ciało, a gdy przeczytałam, że ten masaż wpływa na odmłodzenie całego ciała i przypływu dodatniej energii to zapragnełam go mieć ! :P Połączenie dwóch w jednym - poprawy sylwetki, ciała i nastroju. Tego chyba każda kobieta czasami potrzebuje.
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar