2011-10-14

Zakończone

Podwójne życie Angeliki i nowy konkurs

Kanał Zone Romantica wraz z www.merlin.pl oraz portalem udziewczyn.pl zapraszają do konkursu, w którym do wygrania są trzy albumy CD + DVD Marek Sierocki przedstawia: I Love Polska.Angelika Estrada (Anahi) jest weterynarzem, pracuje w sklepie zoologicznym, a także leczy i udziela schronienia bezdomnym zwierzętom. Po długim narzeczeństwie wychodzi za mąż za miłość swojego życia, Santiaga Ballesterosa (Carlos Ponce). Aby być razem musieli pokonać sporo przeciwności losu, w tym także niechęć matki Santiaga, Patricii Ortiz Monasterio (Olivia Collins) do niezamożnej, zwariowanej na punkcie zwierząt dziewczyny. Niestety, ich szczęście nie trwa długo. Santiago ma wypadek, znika, po czym zostaje oficjalnie uznany za zmarłego. Po dwóch latach żałoby Angelika zaczyna na nowo układać życie. Przyjaźń między nią, a znacznie starszym i bogatszym Ricardo Valtierrem (Sergio Goyri) zamienia się w miłość. Oszalały z miłości do Angeliki, Ricardo rzuca dla niej obecną narzeczoną, Patricię, co tylko podsyca nienawiść starszej kobiety do młodszej. Zakochani pobierają się. Wkrótce potem odnajduje się Santiago, który chce odzyskać serce ukochanej. Co zrobi kobieta, kochająca dwóch mężów? Czy rozwiązaniem będzie prowadzenie dwóch domów? Czy może trudny wybór pomiędzy jednym ukochanym, a drugim? „Podwójne życie Angeliki” jest historią kobiety przeklinającej los i swoje serce, zakochanej bez pamięci w dwóch mężczyznach, spośród których nie potrafi wybrać. Czy Angelika podejmie właściwą decyzję? Czy też zdecyduje się na kontynuację intrygi?

Telenowelę „Podwójne życie Angeliki” można oglądać od 24.10.2011, w każdy poniedziałek o godz. 19:00 na kanale Zone Romantica.


Co należy zrobić?
Napisz co według Ciebie powinna zrobić Andżelika bohaterka telenoweli "Podwójne życie Angeliki", wybrać jednego z dwóch mężczyzn, których szaleńczo kocha, czy trwać w tych związkach i kontynuować intrygę? Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem, a następnie prześlij maila na adres Agnieszk@udziewczyn.pl, w którym wskażesz swój komentarz i podasz dokładne dane adresowe.

Co można wygrać?
Do wygrania są trzy albumy CD + DVD Marek Sierocki przedstawia „I love Polska”  - to blisko sześćdziesiąt polskich hitów ostatnich trzech dekad polecanych przez Marka Sierockiego. Na 3 płytach CD i jednej DVD pojawili się między innymi Chłopcy z Placu Broni, Perfect, Kobranocka, Maanam, Wilki, Edyta Górniak, Urszula, Anita Lipnicka, Feel, Brathanki, O.N.A., Kayah, Justyna Steczkowska.

Konkurs trwa od 14 października 2011 do 13 listopada 2011.Sponsor nagrody

Merlin.pl jest jednym z najstarszych i największych polskich sklepów internetowych. Działalność rozpoczął 1 kwietnia 1999 roku i od lat znajduje się w czołówce sklepów internetowych. Oferuje ponad 200 tysięcy produktów, w tym: książki, muzykę, filmy, zabawki, kosmetyki, odzież, artykuły sportowe, multimedia, elektronikę oraz sprzęt fotograficzny Posiada ponad milion zarejestrowanych klientów oraz blisko 100 tysięcy realizowanych zamówień miesięcznie. Więcej na www.merlin.pl


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Konkurs Podwójne życie Andżeliki" (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl zwany dalej "Organizatorem".

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 14 października 2011 do 13 listopada 2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie. Konkurs może zostać przedłużony bez podawania przyczyny.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie co według Ciebie powinna zrobić Andżelika bohaterka telenoweli "Podwójne życie Angeliki", wybrać jednego z dwóch mężczyzn, których szaleńczo kocha, czy trwać w tych związkach i kontynuować intrygę? Swoją odpowiedź należy zamieścić w komentarzach pod konkursem, a następnie przesłać maila na adres Agnieszk@udziewczyn.pl, w którym należy wskazać swój komentarz i podać dokładne dane adresowe.   

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje wypowiedzi w komentarzach pod konkursem, a następnie przysyłają maila na adres Agnieszka@udziewczyn.pl, w którym będzie wskazany komentarz oraz podane dane adresowe. Jeżeli mail nie będzie zawierał danych adresowych, taki ucztesnik konkursu nie będzie brany pod uwagę.  

Odpowiedzi i maile, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.


§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostają 3 osoby, których wypowiedzi były najciekawsze. Osoby te zdobywają trzy albumy CD + DVD Marek Sierocki przedstawia: I Love Polska.

Do zwycięzców Konkursu Organizator wyśle informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe.

Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym Uczestnika. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w mailu, jego prawo do nagrody wygasa.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu (imię oraz miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.udziewczyn.pl.

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.


§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w 14 października 2011 r.

Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na otrzymywanie reklam i newslettera.
 

Komentarze (11)

santiago (2012-02-26 14:40:54)
ukochany mezczyzna
ja myśle ze angelika powina wybrać santiaga czyli mnie
YAR (2011-11-13 23:58:18)
Trzecie wyjście
Angelika nie powinna wybierać ani jednego, ani drugiego amanta. Moim zdaniem poszukując spokoju po niełatwych życiowych przejściach powinna zostać ... zakonnicą i poświęcić się życiu klasztornemu i monastycznemu. Tam odnalazłaby harmonię ducha i mogłaby zadecydować co dalej. Być może któregoś dnia klasztor odwiedziłby jakiś przystojny ksiądz, który zapałałby uczuciem do Angeliki, a ona do niego. Otrzymawszy dyspensę kościelną oboje mogliby wziąć ślub, założyć rodzinę i żyć długo i szczęśliwie. :)
grena (2011-11-12 16:24:15)
Wybór
Myślę, że Angelika nie powinna prowadzić podwójnego życia. Wiodąc dalej takie życie będzie pełna rozterek i nigdy nie będzie tak naprawdę szczęśliwa. Musi wybrać. Kogo? Moim zdaniem Ricardo, bo to on sprawił, że znawu odkryła szczęście, poczuła się kochana i sama kocha. A Santiago? On miał już szansę. Angelika przeżywała jego wypadek, zniknięcie i uznanie za zmarłego. było jej ciężko i trudno się z tym pogodzić. ale po trudnych chwilach pogodziła się z tym i znowu poczuła się szczęśliwa. moim zdaniem nie powinna rezygnować z ukochanego mężczyzny - Ricardo, który był u jej boku w trudnych chwilach. Angelika powinna rozwiązać tą sprawę, choć nie będzie jej łatwo, ale powinna być szczera i uczciwa wobec tych, któych kocha. Santiago powinien dać Angelice prawo do szczęścia i nie burzyć jej życia. Oczywiście to nie bedzie łatwe dla nikogo, ale każdy zasuguje na szczerość. Trzymam kciuki za Angelikę by dokonała właściwego wyboru.
anikirax (2011-11-12 13:46:59)
Konkurs
Angelika powinna dalej kontynuuować swoją grę, bo kto wie, jak druga osoba może zareagować, po co martwić innych? Poza tym każdego dnia może usłyszeć od jednego, że to koniec... Będzie przy niej drugi mężczyzna, który przytuli, pocieszy, a może pokocha do granic możliwości...
pscolka (2011-10-30 21:27:54)
I love Polska
Życie Angeliki ciągle się zmienia. Przeżywa różne trudy i problemy.  Strata Santiaga wprowadziła ją w ciężki okres żałoby. Jednak życie toczy się dalej. Wyrwała się ze szponów smutku i cierpienia. Dzięki temu, że poznała Ricarda, jej życie stało się znów ciekawe. Znów mogła odczuwać szczęście u bliskiej osoby, darzyć miłością i być nią obdarowywana. Myślę, że Angelika długo będzie zastanawiać się nad właściwym wyborem, nad swoim życiem i nad swoimi planami. Ciężko przewidzieć to co zrobi pewna kobieta, ponieważ nie wiemy dokładnie jaka ona jest i co dokładnie czuje. Ale ja wiem w 100%, co ja bym zrobiła w takiej sytuacji. I zaraz to wyjaśnię:) Oczywiście ja byłabym szczęsliwa, gdyby okazało się, że jednak Santiago żyje i nie chciałabym stracić znów z nim kontaktu. Jednak nie rozstałabym się z Ricardem, gdyż to on pokazał mi jak znowu żyć i odczuwać wszystko na nowo, jak przeżyć stratę ukochanej osoby i znów czuć się kimś wyjątkowym dla tej osoby. Uważam, że ja z Ricardem utrzymywalibyśmy kontakt z Santiagiem, pomagalibyśmy mu, wspieralibyśmy go i dopingowalibyśmy do nowego związku. Z kolei Santiago musiałby uszanować moją decyzję, jeżeli na prawdę by mu na mnie zależało. Takie rozwiązanie byłoby dla mnie najlepsze. Życie lubi płatać nam figle. Dzięki temu, że każdy z nas jest inny, dzieją się rózne sytuacje. Ile ludzi i osobowości, tyle mogłoby być różnych zakończeń tej historii. Mogłyby być ciekawe, przerażające, smutne, a czasami nawet wręcz zaskakujące. Ja jednak swoją wersję już wybrałam. A Wy?
Anna (2011-10-30 00:56:48)
Angelika
Myślę, że Angelika na pewno nie powinna trwać w tych związkach i kontynuować intrygi. Mimo że to Santiago był jej pierwszą miłością, nie powinna teraz rezygnować z czegoś co podarował jej los. Skoro Santiago zniknął, a nie umarł i nagle się pojawia to znaczy, że nie kochał jej nad życie. Bo po co miałby znikać? Sądzę więc, że Angelika powinna ułożyć sobie życie z Richardem i nadal podtrzymywać fakt, że Santiago nie żyje.
Martyna (2011-10-28 21:19:04)
to skomplikowane
Moim zdaniem Angelika ma dosyć trudny orzech do zgryzienia. Można powiedzieć, że znalazła się między młotem a kowadłem. Niestety nikt nie powiedział, że życie jest łatwe bo wiadomo nie zawsze jest kolorowo. Jednak na miejscu Angeliki wybrałabym Santiaga, to on był jej pierwszą, prawdziwą miłością. Po tym jak Santiago straci pamieć Angelika powinna być obok niego i wspierać go w tak trudnej chwili. Mówi się, że w miłości wiek nie gra roli, chyba nie do końca. Santiaga i Angelike dzieli mniejsza różnica wieku niż z Ricardem. Młodzi mogą mieć więcej wspólnych zaintersowań i być po prostu sobą, niczego nie udając. To Patricia powinna się zmienić i zaakceptować związek swego syna, a sama mogłaby pogodzić się i stworzyć udaną parę wraz z Ricardem.
Sukkub (2011-10-19 13:39:29)
"Kobieta"
Z nami kobietami, to tak niestety bywa, że z jednej strony pragniemy spokojnego, cudownego domu, który tworzy z nami ciepły mężczyzna, gotów zrobić dla nas wszystko, a z drugiej strony, pragniemy szaleńczego romansu z dzikim facetem, o którym niewiele wiemy. Nie wiemy kiedy wróci, czy ma kogoś, czy jest wobec nas szczery. Na jej miejscu, wybrałabym jednego mężczyzne, tego którego jestem najbardziej pewna - ale w telewizji by się to nie sprzedało. ;) takie intrygi ogląda się świetnie! ;) więc niech kombinuje, szaleje i korzysta z życia, póki jest piękna i młoda! ;)
stka1 (2011-10-18 13:04:49)
gdzie dwóch sie bije....
Nie mozna kochać dwóch mężczyzn jednocześnie... Według mnie Angelika powinna pozostawić obu i pozwolić im ułozyć sobie życie... skoro bycie z jednym i z drugim mężczyną sprawia nie jest mozliwe, a wybór jednego z nich byłby zbyt trudny, to niech zostawi wszystko i podąrzy za poszukiwaniem nowej miłości... Kto wie, może spotka mężczyznę, który będzie kwintesencją Santiago i Ricardo? Może będzie miał wady i zalety obudwu? Decyzja należy do niej....
kasia1k (2011-10-17 19:38:35)
musi wybrać
Żaden z mężczyzn nie zgdzi się dzielić swoją kobietą z innym, a ukrywanie faktu podwójnego życia wcześniej czy później wyjdzie na jaw. Zatem pozostaje jedno rozwiązanie, trzeba wybrać tego jedynego. Każde uczucie jest inne, każda osoba kocha inaczej, róznych ludzi darzymy odmiennymi względami i w innym nasileniu. Nie ma 2 jednakowych miłości więc moim zdaniem wybór nie będzie aż tak dramatyczny i trudny. Z pewnością Angelika kocha jednego z nich bardziej, byc może tylko jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy. Potrzebuje trochę czasu na ułożenie swoich myśli i podjęcie słusznej decyzji.
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar