2011-09-21

Zakończone

Konkurs z Farben Lehre

Uwielbiasz muzykę? Jesteś fanem zespołu Farben Lehre? Chciałbyś wygrać rzeczy związane ze swoim ulubionym zespołem? Zapraszamy do konkursu. Do wygrania mamy bardzo cenne nagrody od samego zespołu.
Co należy zrobić?

Wejdź na stronę www.farbenlehre.plocman.pl w Menu wybierz "teksty" i napisz, który z nich Ci się najbardziej podoba i dlaczego? Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod tym właśnie konkursem. Po dodaniu komentarza, przyślij maila na adres Agnieszka@udziewczyn.pl ze wskazaniem na swój komentarz oraz danymi adresowymi.

Co można wygrać?

I miejsce Płyta dvd+pocztówka
II miejsce Płyta CD+naklejka
III miejsce Koszulka+naklejka+pocztówka


Zapraszamy do konkursu, bo nagrody są wyjątkowe.

Konkurs trwa od 21 września 2011 do 31 października 2011.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Konkurs z Farben Lehre" (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl zwany dalej "Organizatorem".

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 21 września 2011 do 31 października 2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika Konkursu jest Wejście na stronę www.farbenlehre.plocman.pl w Menu wybierz "teksty" i napisanie, który z nich Ci się najbardziej podoba i dlaczego? Swoją odpowiedź należy zamieść w komentarzach pod konkursem. Po dodaniu komentarza, należy przysłać maila na adres Agnieszka@udziewczyn.pl ze wskazaniem na swój komentarz oraz danymi adresowymi.


Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opinie w komentarzach pod konkursem, a następnie przysyłają maila na adres Agnieszka@udziewczyn.pl, w którym będzie wskazany komentarz oraz podane dane adresowe. Jeżeli mail nie będzie zawierał danych adresowych, taki ucztesnik konkursu nie będzie brany pod uwagę.  

Odpowiedzi i maile, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.


§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaje osoba, której opinia/komentarz była najbardziej interesująca. Laureaci Konkursu otrzymają:
I miejsce Płyta dvd+pocztówka
II miejsce Płyta CD+naklejka
III miejsce Koszulka+naklejka+pocztówka.

Do zwycięzców Konkursu Organizator wyśle informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe.

Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez Organizatora na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym Uczestnika. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w mailu, jego prawo do nagrody wygasa.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu (imię oraz miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.udziewczyn.pl.

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.


§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w 21 września 2011 r.

Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na otrzymywanie reklam i newslettera.
 

Komentarze (17)

Redakcja (2011-11-08 17:13:15)
Wyniki
Kochani!!! Dziękujemy Wszystkim bardzo serdecznie za udział w konkursie. Wyniki pod linkiem: http://www.udziewczyn.pl/61,9908,Artykul,Rozwiazanie_konkursu_z_Farben_Lehre.aspx Gratulacje!!!
Redakcja (2011-11-06 17:19:29)
rozwiązanie
Kochani prosimy o cierpliwość, ponieważ mamy do rozwiązania mnóstwo konkursów i staramy się to robić według kolejności. Rozwiązanie już wkrótce. Pozdrawiamy ciepło:)
dżem (2011-11-04 18:15:34)
konkurs
Kiedy będą wyniki konkursu?
dżem (2011-11-04 17:22:18)
konkurs
Kiedy będą wyniki konkursu?
YAR (2011-10-31 23:51:24)
Piosenka leniwych słoni
Moim mottem życiowym jest zdanie: Praca to ważna rzecz, ale odpoczynek i tak jest najważniejszy. :) Stąd też lubię takie piosenki i takie teksty, które w jakiś sposób hołdują owej zasadzie. A takim właśnie utworem jest "Piosenka leniwych słoni" Farben Lehre. Zabawny tekst, żywy rytm i skoczny klimat to jest to co lubię w tym kawałku najbardziej. Podoba mi się zwłaszcza jego refren: "Bo wolny czas to jest coś co lubię, Tych co pracują i się uczą nie rozumiem" - bo w istocie nie rozumiem (choć - rzecz jasna - traktować to należy z przymrużeniem oka i w należytych proporcjach). :) Szanuję tę piosenkę właśnie za to, że jest manifestem tych - do których i ja sam się zaliczam - którzy lubią sobie czasem pofolgować, zrobić totalną labę, no .. takiego absolutnego "wolnusa".  :) Fajnie, że jest taki kawałek, dzięki któremu można wyśpiewać sobie to, co mi w duszy gra. To zasługa i klimatu tej piosenki jak i jej tekstu. Ostatnie jej wersy oddają to co i ja sobie często myślę: "Kocham wakacje, muzykę i już, EDDIE COCHRAN - "THE SUMMERTIME BLUES", Kocham wakacje, muzykę i już!" - czyli generalnie kocham luz. Popieram ten utwór, popieram ten tekst.
Marika (2011-10-31 15:22:05)
Egoiści
Bardzo lubię zespół Farben Lehre, dlatego wybór na najlepszy tekst grupy był dla mnie trudny. Wybrałam tekst Na skróty. Jest to jeden z najnowszych utworów Farben Lehre. Podoba mi się, ponieważ przekaz jest bardzo życiowy - wokół otaczają nas źli lub zagubieni ludzie, ale wystarczy nie zapominać tego, kim się jest i podążać swoją drogą. Niby banalne, ale ciągle aktualne.
iwonciaaa (2011-10-31 09:08:28)
Hura ! Matura!
Każda/każdy z nas, która ma już za sobą egzamin dojrzałości z pewnością bardzo dobrze zna ten kawałek. Na początku mnie irytował. Z racji tego, że bardzo bałam się matury. Katowali nas nim na wszelkich apelach, akademiach, a nawet na studniówce. Dopiero kiedy okazało się jak dobrze ją zdałam, kawałek bardzo mi się spodobał! Od czasu do czasu słucham go, tańcząc, skacząc i śpiewając- zupełnie gdybym znowu była maturzystką. Kawałek ten też jest bardzo realny ! Pokazuje jak wygląda życie osoby przygotowującej się do tego egzaminu. ,,Moja dziewczyna ma dzisiaj maturę, nie ma czasu dla mnie w ogóle'' ajjj
mamowanie (2011-10-29 23:34:06)
nadzieja
"Pozytywka"Są kłamstwa i półprawdy, są prawdy oczywiste...teraz już wiem jak nie czynić dobra złem"... słuchając tego kawałka, nabrałam przekonania, że nic nie jest takie jak się na pierwszy rzut oka wydaje i każdemu należy dać szansę, nawet sobie :) Ostatnio kiedy słuchałam na żywo FL w moim łonie rozwijała się mała fasolka. Teraz, po dwóch latach razem z synem wsłuchujemy się w słowa i dźwięki, które napełniają nas radością i nadzieją.  
kariatyda (2011-10-15 12:14:06)
matura - wspomnienie sprzed lat
Moim ulubionym kawalkiem jest "Matura", gdyz przypomina mi o dawnych szkolnych czasach, o tym wszystkim czym czlowiek zyl, o innym zyciu. Zawsze, kiedy jej slucham na moich ustach pojawia sie usmiech. Tak - wspomnienia sa piekne.
edyta21 (2011-10-13 12:26:07)
SIŁA W NAS
Piosenka pt. "Siła w nas" to tekst, który lubię najbardziej. Zawsze pomaga mi uwierzyć we własne możliwości i dodaje mobilizacji. W końcu... "nie ma takiej siły, która zniszczy to co w nas". Konrar i Wojdech Wajda (autorzy tekstu) podkreślają, że człowiek jest istotą słabą, ale chęci, starania i zaangażowanie czyni cuda. 
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar