2011-08-07

Zakończone

Konkurs na najlepszy look z SOXO

Moda od zawsze była Twoją pasją? Uwielbiasz się przebierać i wciąż tworzyć wyjątkowe i modne zestawy na różne okazje? Stwórz własną stylizację z produktem marki SOXO i wygraj nagrody!
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy stworzyć ciekawy, modowy zestaw zawierający jeden produkt Marki SOXO, napisać kilka słów o swojej inspiracji i zamieścić swoją stylizację na FORUM w katalogu Moda i uroda, w podkatalogu Konkurs na najlepszy look z SOXO!

Autorzy 3 najlepszych stylizacji zostaną nagrodzeni eleganckim zestawem balerinek MISS SOXO!

Dodatkowo dla autorów 5 ciekawych zdjęć rabaty na zakupy w sklepach internetowych na: www.soxo.pl oraz www.facebook.com/soxo.socks


Konkurs trwa od 02 sierpnia 2011 do 04 września 2011.Rewolucyjne rozwiązanie dla Twoich stóp!
    
Marka SOXO wprowadziła do swojej oferty nowość w postaci eleganckich, składanych balerinek MISS SOXO, które z łatwością mieszczą się w każdej damskiej torebce.  

Baleriny każdego roku królują na światowych wybiegach. To jeden z najwygodniejszych rodzajów obuwia jakie powstały, a to za sprawą miękkiego, wygodnego materiału oraz płaskiej podeszwy.

Innowacyjna metoda składania balerinek spotkała się już z wieloma entuzjastycznymi recenzjami w największych magazynach modowych, przez co uzyskały one aprobatę wielu zagranicznych celebrytek.

W każdej damskiej garderobie powinno znaleźć się obuwie nie tylko ładne i eleganckie, ale również wygodne i praktyczne. Co prawda, kobiety uwielbiają buty na obcasach - dodają szyku, elegancji, pewności siebie - ale nawet najpiękniejsze szpilki potrafią sprawiać ból, a niekiedy nawet stają się zagrożeniem dla zdrowia. Pod koniec całonocnej imprezy, w trakcie długiej podróży, po całym dniu w pracy lub szkole, stopy wołają o pomoc. A kobiety starają się wytrzymać ból, by wciąż wyglądać modnie i seksownie.

Teraz już nie muszą wybierać pomiędzy atrakcyjnym wyglądem a wygodą. Baleriny MISS SOXO to idealne rozwiązanie dla aktywnej, modnej kobiety! Parę stylowych balerinek z łatwością można zwinąć w ekskluzywne etui i zmieścić nawet w najmniejszej torebce. Kiedy stopy powiedzą dość, warto zamienić szpilki na MISS SOXO!

Uniwersalny czarny kolor sprawia, że balerinki MISS SOXO pasują do każdej kreacji bez względu na okazję. Kobiety nareszcie mogą odetchnąć z ulgą mając zawsze przy sobie swoją „awaryjną parę” i uwolnić swoje stopy od szpilek w każdej sytuacji!REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Konkurs na najlepszy look z SOXO" (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl zwany dalej "Organizatorem".

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 02 sierpnia 2011 do 04 sierpnia 2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika Konkursu jest wejście na FORUM, do katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs na najlepszy look z SOXO i zamieszczenie swojej stylizacji.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.


Post należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.


§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaje osoba, która udzieliła najbardziej interesującej odpowiedzi. 3 laureató konkursu otrzyma zestaw balerinek Miss Soxo.  

Do zwycięzców Konkursu Organizator wyśle informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe.

Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym Uczestnika. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w mailu, jego prawo do nagrody wygasa.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu (imię oraz miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.udziewczyn.pl.

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.


§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.


zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w 02 sierpnia 2011 r.

Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na otrzymywanie reklam i newslettera.

Komentarze (1)

Redakcja (2011-09-02 00:42:38)
Konkurs
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie:)
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar