2011-07-20

Konkursy Testy

Konkurs z firmą Bioderma Testowanie płynu micelarnego Sensibio H2O

Zgodnie z zapowiedzią, ruszamy z kolejnymi konkursami. Tym razem osoby, które wezmą udział w konkursie będą miały możliwość przetestowania kosmetyku i wyrażenia własnej opinii na temat produktu, którego użyto. Jeżeli chcesz poznawać nowości kosmetyczne i przekonać się na własnej skórze, w które warto inwestować, weź udział w konkursie.Co należy zrobić?
Wejdź na FORUM udziewczyn.pl do katalogu Moda i uroda oraz do podkatalogu Konkurs testowanie kosmetyku Bioderma i odpowiedz na pytanie:

Jakiego produktu aktualnie używasz do demakijażu i oczyszczania twarzy? Napisz również dlaczego chciałybyś przetestować płyn micelarny Bioderma?


Co można wygrać?
Tym razem w konkursie udziewczyn.pl można wygrać możliwość przetestowania kosmetyku płynu micelarnego Bioderma. Warto wziąć udział w konkursie, gdyż nagrodzone zostanie 15 osób i to właśnie one będą mogły testować płyn micelarny Bioderma.

Do osób, których odpowiedzi będą najciekawsze i które zwyciężą w konkursie kosmetyk zostanie przesłany pocztą polską, a drogą mailową zostanie wysłana ankieta, którą uczestnik konkursu ma za zadanie wypełnić.

Konkurs trwa od 20 lipca 2011 do 20 sierpnia 2011.
 

Po ogłoszeniu wyników nagrody zostają wysłane do osób, które zwyciężyły w celu testowania kosmetyku. Następnie zwycięzcy są zobligowani do wypełnienia ankiety i odesłania jej do Redakcji na adres Agnieszka@udziewczyn.pl Mail zawierający ankietę proszę koniecznie zatytułować Test kosmetyków - płyn Bioderma.


Przed wzięciem udziału w konkursie, proszę zapoznać się z regulaminem konkursu, jak również z regulaminem testowania kosmetyków.Płyn miceralny Bioderma - idealny (de)makijaż


Nie tylko sztuka makijażu wymaga perfekcji...

Perfekcyjnie wykonany makijaż, to także zasługa właściwie pielęgnowanej skóry. Jednym z elementów odpowiedniej pielęgnacji jest jej prawidłowe, delikatne i skuteczne oczyszczanie, w tym demakijaż. Innowacyjnym kosmetykiem wykorzystywanym do tego celu jest płyn micelarny, dla konsumentów – kosmetyk wszech czasów, dla profesjonalistów – idealny wybór w codziennej pracy.

...właściwy demakijaż to też wyzwanie!

Laboratoire Dermatologique Bioderma jest prekursorem i  właścicielem patentu formuły płynów micelarnych. Bioderma jako pierwsza wykorzystała micele w preparatach do higieny skóry – od tego czasu, wśród kosmetyków do demakijażu niewymagających spłukiwania, płyny micelarne do dziś pozostają numerem 1 we Francji i innych krajach. Tajemnica sukcesu firmy Bioderma polega na szczegółowym opracowaniu procesu technologicznego, który pozwala otrzymać krytyczne stężenie miceli w roztworze wodnym. Takie idealnie dopracowane stężenie miceli odpowiedzialne jest za doskonałe właściwości oczyszczające płynów micelarnych Bioderma.

Bardzo skuteczne i jednocześnie delikatne działanie płynów micelarnych zawdzięcza się micelom - stabilnym, sferycznym cząstkom, które pochłaniają brud, zanieczyszczenia i makijaż do swojego wnętrza.
 
Micele
Micele zbudowane są z substancji, które łączą się zarówno ze związkami tłuszczowymi, jak i wodą, dzięki czemu część odpowiadająca wodzie „trzyma się” płynu, a część powinowata do tłuszczów „łapie” wszelkie zanieczyszczenia na skórze. W ten sposób możemy bardzo dokładnie oczyścić skórę i jednocześnie uniknąć podrażnień.
 
Ultra-delikatne płyny micelarne nadają się do higieny wszystkich typów skóry, nawet tych najbardziej wrażliwych, a przy swej delikatności świetnie radzą sobie także z usuwaniem każdego, nawet wodoodpornego makijażu. Płyn micelarny nie tylko nie narusza warstwy hydrolipidowej naskórka, ale i łagodzi powstałe już podrażnienia. Można powiedzieć, że łączy w sobie działanie wszystkich innych produktów, używanych do pielęgnacji skóry twarzy - oczyszcza jak mydło, reaguje jak woda, neutralizuje jak tonik i nawilża jak mleczko, a przy tym nie wymaga spłukiwania. Ten krystaliczny płyn, wyglądający jak woda, jest idealnym rozwiązaniem dla skóry, która nie może być oczyszczana za jej pomocą.
 
Nie sposób zapomnieć o właściwościach pielęgnacyjnych płynów micelarnych – zapobiegają odwodnieniu, odświeżają i tonizują, są również doskonale tolerowane, także w okolicach oczu. Po ich użyciu twarz nie jest ściągnięta, zanieczyszczenia są wchłonięte, a skórze dostarczona zostaje dawka witamin i minerałów.

Formuła płynów micelarnych Bioderma opiera się na wieloletnim doświadczeniu firmy i gwarantuje perfekcyjne oczyszczanie oraz demakijaż nawet najbardziej wrażliwej skóry.

•    Sensibio H2O dedykowany jest skórze wrażliwej, zawiera wyciąg z ogórka, łagodzi objawy nadreaktywności: kłucie, gorąco, dyskomfort.
Pojemność 250ml, sugerowana cena detaliczna 52 pln.
lub 500ml, sugerowana cena detaliczna 78 pln.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się „Konkurs z firmą Bioderma” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20.07.2011 do 20.08.2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika Konkursu jest wejście na FORUM oraz zamieszczenie na naszym FORUM posta w katalogu Moda i uroda w podkatalogu Konkurs testowanie kosmetyku Bioderma, w którym zostanie udzielona odpowiedź na pytania:
Jakiego produktu aktualnie używasz do demakijażu i oczyszczania twarzy? Napisz również dlaczego chciałybyś przetestować płyn micelarny Bioderma?

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty na forum.
Post należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze opisy.
Laureaci Konkursu (15 osób) otrzymają płyn miceralny Bioderma do testowania.
Do zwycięzców Konkursu Organizator wyśle informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe.

Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym Uczestnika. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w mailu, jego prawo do nagrody wygasa.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu (imię oraz miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 lipca 2011 r.

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Regulamin testowania kosmetyków:

1.   ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
Organizatorem konkursu „Testu konsumenckiego.” zwanego dalej „Testem”, jest portal www.udziewczyn.pl
1.1.    Test rozpocznie się w sierpniu 2011 i będzie trwać tydzień.
1.2.    Test odbywać się będzie na terenie Polski.

2.   WARUNKI UCZESTNICTWA W TEŚCIE
2.1. Uczestnikiem Testu może być każda pełnoletnia osoba, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2 Przystąpienie do Testu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości i zobowiązaniem się przez Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Teście.
2.3 Udział w Teście jest jednoznaczny ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie opinii o produkcie zawartych w Ankiecie po Teście w ramach publikowanych w mediach publicznych (w szczególności w prasie, TV, radiu, Internecie) informacji prasowych i reklamowych o testowanym produkcie.
2.4 Warunkiem niezbędnym wzięcia udziału w Teście jest pełna gotowość wystawienia rzetelnej recenzji testowanemu produktowi w ankiecie konsumenckiej.
2.5 Udział w Teście jest nieodpłatny.
2.6. Organizator Testu nie bierze odpowiedzialności za jakość oraz skutki stosowania testowanych produktów.
2.7. Produktu do testu nie można odstąpić innej osobie, tylko testować samodzielnie. Nie wolno sprzedać produktu, w przypadku wykrycia takiego procederu testerka zobowiązuje się pokryć koszt produktu.
3.    ZASADY TESTU
3.1. Do testu kosmetyków zostaną zakwalifikowane osoby, które zwyciężą w specjalnym konkursie.
3.2. Uczestnicy Testu mają obowiązek testowania produktu przez okres 1 tygodnia, a następnie rzetelnego wypełnienia Ankiety oraz odesłania jej mailem na adres Agnieszka@udziewczyn.pl z dopiskiem w tytule „Test kosmetyków - płyn Bioderma”.
3.3. Testowane produkty zostaną zaprezentowane na portalu www.udziewczyn.pl.
Testowany produkt podlega całkowitemu zakazu handlu.

3.4. Wyniki Testu zostaną opublikowane na portalu www.udziewczyn.pl

3.5. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureaci nie mają prawa do przekazania nagrody innej osobie..
3.6. Osoby, którym przyznane zostaną nagrody, o których mowa w pkt. 3.7 zostaną poinformowane o wygranej za pomocą maila.
3.7. Dane osobowe laureatów Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminie, a w szczególności w celu przesłania nagrody laureatom Konkursu.
3.8. Nagrody zostaną wysłane na adres wskazany  przez Laureata za pomocą poczty polskiej.
3.9. Uczestnikowi Testu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
3.10. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród za granicę.
3.11. Nie przekazanie nagrody w skutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Laureata Testu oznacza utratę prawa do nagrody.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Dokonując zgłoszenia do Testu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Testu zawarte w niniejszym Regulaminie.
4.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
4.3. Dane osobowe uczestników Testu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb Testu na zasadach określonych w Regulaminie. Administratorem danych osobowych podanych w Teście jest Organizator. Dane osobowe uczestników Testu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późn. zmianami) i będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie w szczególności w celu przekazania produktów do testu oraz nagród konkursowych. Podanie danych jest dobrowolne ale ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Teście.
4.4. Portal www.udziewczyn.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie.
4.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2011 r.
4.6.Osoby biorące udział w teście wyrażają zgodę na przesłanie reklam.
4.7 Uczestniczki konkursu zgadzają się na wykorzystanie danych osobowych przez firmę, która przekazuje produkty do testów i zgadzają się na przesyłanie im reklam.

Komentarze (0)

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar