2009-04-10

DZIECIAK

Fundacja Dr Clown dla dzieci

Istnieją różne formy pomagania, można być wolontariuszem w domu dziecka lub w hospicjum. Wiele takich miejsc czeka na osoby chętne i gotowe do podania pomocnej dłoni. Jednak część tych, którzy chcieliby dać innym coś z siebie, zwyczajnie nie ma czasu na osobiste angażowanie się w wolontariat. Takie osoby chętniej podzielą się np.: zakupioną żywnością czy swoimi pieniędzmi.

W ostatnich latach powstała jeszcze jedna forma pomocy: możliwość przekazania 1% swego podatku na rzecz organizacji, która zajmuje się pomaganiem np. chorym dzieciom. Przecież nie istnieje nic bardziej niezwykłego i rozczulającego niż uśmiech szczęśliwego dziecka.

Fundacja „Dr Clown”, która działa w Polsce od 10 lat, doskonale wie, jak wywołać uśmiech na twarzy dziecka. Wolontariusze tej instytucji prowadzą terapię śmiechem i zabawą dla dzieci chorych i niepełnosprawnych. Jest to program ogólnopolski, w ramach którego prowadzone są różnorodne projekty m.in. w 50 szpitalach dziecięcych i 25 placówkach specjalnych, takich jak domy dziecka, ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych czy świetlice środowiskowe.

Jak powiedział kiedyś nasz papież Jan Paweł II troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka, dlatego Fundacja „Dr Clown” stara się jeszcze efektywniej pomagać swoim podopiecznym. Wciąż pozyskuje nowych wolontariuszy, zaprasza do współpracy słynnych sportowców, najlepszych lekarzy i wciąż szuka nowych źródeł finansowania. Im więcej jest środków pieniężnych, tym więcej dzieci zostaje objętych opieką Fundacji.

Każdy może pomóc Fundacji w rozszerzeniu działalności przez przekazanie na jej konto 1% swojego podatku. Jak ujął to znany pisarz Miguel de Cervantes nie bogactwa czynią człowieka szczęśliwym, ale ich dobre użycie.

Komentarze (0)

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar