2017-12-21

Zakończone

Konkurs Zestaw Royal Caviar Therapy™ od Eveline Cosmetics

Royal Caviar Therapy™ seria w której wykorzystano przełomową technologię  regeneracji komórek zainspirowaną  badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (Nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórki. W efekcie, wzmocnieniu ulegają wewnętrzne mechanizmy obronne i naprawcze, a intensywna regeneracja na poziomie komórkowym jest reaktywowana.

 
Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania mamy zestawy Royal Caviar Therapy™ od Eveline Cosmetics.
 
Zdjęcie serii Royal Caviar Therapy™ od Eveline Cosmetics
 
 
Co należy zrobić?

Ułóż wierszyk komu podarujesz. Postaraj się użyć słów Eveline i kawior. 
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem. 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 zestawy Royal Caviar Therapy™ od Eveline Cosmetics. Każdy zestaw składa się z:
 
- Luksusowy krem-koncentrat redukujący zmarszczki 50+ z serii Royal Caviar Therapy™ Eveline Cosmetics,
- Luksusowy krem-koncentrat silnie regenerujący 70+ z serii Royal Caviar Therapy™ Eveline Cosmetics,
- Luksusowy napinający krem pod oczy i na powieki z serii Royal Caviar Therapy™ Eveline Cosmetics,
- Luksusowe, intensywne serum-ampułka multiodżywcze z serii Royal Caviar Therapy™ Eveline Cosmetics.
 
 
Zdjęcie nagród
 
 
 
Opis nagród:

Luksusowy napinający krem pod oczy i na powieki 
z serii Royal Caviar Therapy™ Eveline Cosmetics
 
REDUKCJA ZMARSZCZEK I REGENERACJA KOMÓREK
 
Luksusowy napinający krem pod oczy i na powieki z serii  Royal Caviar Therapy™ dzięki formule wzmocnionej kofeiną usprawnia proces mikrokrążenia w naskórku, zmniejszając wrażenie opuchnięcia i obrzęku. Poprzez zwiększenie napięcia i jędrności naskórka opadające kąciki oczu ulegają uniesieniu. Delikatne perłowe mikropigmenty subtelnie rozświetlają naskórek, dodając spojrzeniu blasku i zmniejszając oznaki zmęczenia oraz deficytu snu. Kompleks olejków i wyciąg z jedwabiu delikatnie pielęgnuje wrażliwe okolice oczu, odżywiając i zapobiegając przesuszeniu.
Jego unikalna formuła która dzięki optymalnie dobranym składnikom aktywnym gwarantuje 3-stopniowy proces regeneracji:
 
GŁĘBOKA NAPRAWA USZKODZEŃ KOMÓRKOWYCH
 
ODNOWA STRUKTUR PODPOROWYCH
 
ZWIĘKSZENIE NAPIĘCIA I WYGŁADZENIE SKÓRY
 
ZAAWANSOWANA KOREKCJA OZNAK UPŁYWAJĄCEGO CZASU DZIĘKI INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII REGENERACJI
KOMÓREK:
• STYMULOWANIE NAPRAWY USZKODZEŃ DNA
• POPRAWA MIKROCYRKULACJI TKANKOWEJ
• UNIESIENIE OPADAJĄCYCH KACIKÓW OCZU
 
 
Luksusowy krem-koncentrat redukujący zmarszczki 50+ 
z serii  Royal Caviar Therapy™ Eveline Cosmetics
 
INTENSYWNE UJĘDRNIENIE I REGENERACJA KOMÓREK
 
Luksusowy krem-koncentrat redukujący zmarszczki 50+ z serii  Royal Caviar Therapy™  zawiera odmładzający czysty retinol, wygładzające masło Shea, olejek sojowy oraz filtr SPF 8, który chroni przed szkodliwym wpływem promieniowania UV. Jego unikalna formuła dzięki optymalnie dobranym składnikom aktywnym gwarantuje 3-stopniowy proces regerenacji:
 
GŁĘBOKA NAPRAWA USZKODZEŃ KOMÓRKOWYCH
 
UZUPEŁNIENIE MATRYCY „BIAŁEK MŁODOŚCI” 
 
UJĘDRNIENIE I GŁĘBOKIE ODŻYWIENIE SKÓRY 
 
• STYMULOWANIE NAPRAWY USZKODZEŃ DNA
• GŁĘBOKA ODNOWA STRUKTUR SKÓRY
• INTENSYWNA REDUKCJA UTRWALONYCH ZMARSZCZEK
 

Luksusowy krem-koncentrat silnie regenerujący 70+ 
z serii  Royal Caviar Therapy™ Eveline Cosmetics
 
REDUKCJA GŁĘBOKICH ZMARSZCZEK I REGENERACJA KOMÓREK
 
Luksusowy krem-koncentrat silnie regenerujący 70+  z serii  Royal Caviar Therapy™ zawiera nawilżający kwas hialuronowy, odżywczy kompleks olejków (z migdałów i oliwek), rozjaśniający przebarwienia niacynamide oraz filtr SPF 8, który chroni przed szkodliwym wpływem promieniowania UV. Jego unikalna formuła dzięki optymalnie dobranym składnikom aktywnym gwarantuje 3-stopniowy proces regeneracji:
 
GŁĘBOKA NAPRAWA USZKODZEŃ KOMÓRKOWYCH
 
ODBUDOWA GESTOŚCI DERMO-STRUKTURALNEJ 
 
INTENSYWNE ODŻYWIENIE SKÓRY 
 
• STYMULOWANIE NAPRAWY USZKODZEŃ DNA
• REDUKCJA WIDOCZNOŚCI ZMARSZCZEK
• PRZYWRÓCENIE NAPIĘCIA I JĘDRNOŚCI
 

Konkurs trwa od 21.12.2017 do 31.12.2017.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Zestaw Royal Caviar Therapy™ od Eveline Cosmetics” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Ułóż wierszyk komu podarujesz. Postaraj się użyć słów Eveline i kawior".
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9.  w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: __________________________.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 21.12.2017 do 31.12.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłoniony trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 3 zestawy Royal Caviar Therapy™ od Eveline Cosmetics.
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl.
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

Komentarze (86)

Weronika Siwiec (2018-01-02 22:26:14)
Eveline dla mamy
Kawior w słoiczku, nie do jedzenia, ale do buzi wygładzenia - mamie podaruję tym ją uraduję. Eveline to sprawi: mamę trosk pozbawi!
SylwiaFoj (2017-12-31 23:53:02)
Nowonarodzona
Mama wciąż powtarza, że nie lubi wyglądu swego, bo przypomina stwora pomarszczonego! Wyrywa sobie włosy ze zmartwienia i nie może uwierzyć, że tak prędko na gorsze się zmienia! Ja zmartwiona szukam sposobu na pozbycie się przez nią kompleksu i to nie jednego! W ten dowiaduje się, że jest seria kosmetyków, co życie kobiety odmienia! Firma Eveline do produktów kawioru dodała i dokonała czegoś wielkiego! Twarz niewiasty z pofałdowanej w gładką taflę przemienia, prowadząc do jej wielkiego odrodzenia!
kotperelka (2017-12-31 23:52:18)
Eveline i mama
Kawior to nie lada przysmak, rarytas, smakołyk wyjątkowy, lecz jak się okazuje jest to składnik kremów Eveline o działaniu przeciwstarzeniowym. Taki krem przydałby się mojej mamie, która w wieku statecznym już jest, czas wyrył na jej twarzy ślady i przypomina, że młodość jest, a potem przemija. Krem Eveline z pewnością pozwoli zatrzymać czas w pędzącym biegu, uchroni przed powstaniem nowych zmarszczek, jej uśmiech pozostawi wciąż pięknym, radosnym i szczerym, oczy wyzwoli z niewoli kurzych łapek, nie odbierając im blasku tylko jej typowego, wreszcie da jej radość z prezentu wyjątkowego, da czar luksusu kawioru, składnika ekskluzywnego. To wszystko zamknięte jest w złotym opakowaniu i jest najlepszym prezentem dla mamy wieńczącym jej trudy w moim wychowaniu.
AgaWojtk (2017-12-31 23:36:16)
KAWIOR
Siostra ewidentnie kryzys wieku średniego przeżywa, bo wciąż szlocha, że jej zmarszczek przybywa. Nie mogąc być na jej płacz obojętna, mówię jej że znam sposób, by znów była piękna i ponętna! Gdy pyta, co to takiego? Ja odpowiadam, że to wcale nic trudnego- wystarczy użyć kochana kremiku odpowiedniego! Firma Eveline użyła składnika magicznego i do swej serii dodała kawioru wyśmienitego! Bierz się więc za ich używanie, a zobaczysz, jak prędko znów gładziutka się staniesz!
Mamooska (2017-12-31 21:59:28)
Przyjaźń
Eveline najbardziej kocham, Tak, gdy Jej nie ma zwyczajnie szlocham Absolutnie nie ma lepszej przyjaciółki Gdy chcę kawior dostaję, ptaszka? Już lecą jaskółki! Twarz smutną rozjaśni i ozłoci ciało Żyć z Nią w symbiozie chciało by się chciało...
ewanna (2017-12-31 20:50:36)
odrobina poezji
LIMERYK: Pewna świetna mama, pewnej Ewy z Poznania nie była zadowolona ze zmarszczek powstawania. I żeby skubane zlikwidować mogłaby Eveline Kawior stosować. Co zmusiłoby zmarszczki do szybkiego schowania! AFROZYM Kawior do kolacji jest ostatnio passe. Wg Evelin się go nakłada pod oczy, a nie je! FRASZKA Kawiory i ostrygi dawnymi czasy służyły tym, kto na smaki łasy. A i dziś są w cenie. Choć z Eveline inne ich znaczenie! INWOKACJA: O zmarszczko - ty wylatuj nad kawiory! Niknij w skórze, nawilżaj się, oczyszczajcie się pory. Dzięki Eveline niech świat zapomni, że istniałaś. Już znikłaś i zapomnijmy, że się pojawiałaś!
Dorota (2017-12-31 19:26:42)
Duet
Jednym Kawior innym Eveline -jedno i drugie umili Ci choć chwilę. Połechce podniebienie, cerę poprawi to tylko taki duet sprawi. Korzystajmy z życia póki czas, zniknie kawior, zniknie krem...czy to jawa czy to sen?
batonzo (2017-12-31 18:40:35)
kawior
Royal Caviar Therapy chyba już trzecią noc mi się śni. Daję je szefowej swej, by ulżyć duszy mej. Ona nic nam w tym roku nie dała, choć jak brokat świeciła się cała. Pieniądze ciągle liczyła, w kawiorze ( mówiła) ma siła. Niech wie, że ja kawioru też używam, redukuję zmarszczki i w luksusie pływam. Niech Eveline cudny zestaw dostarczy tej pani, choć ona go nie doceni bo pieniądz tylko ją mami.
jacksparrow (2017-12-31 16:52:26)
Dla mamy
Zestaw Eveline z kawiorem mamie podaruję, Bo to największy luksus, na który tylko ona zasługuje. To Ona nauczyła mnie jak być silną, jak być opiekuńczą, Jak być marzycielką, jak być twórczą. Rozpuściła mnie jak dziadowski bicz, Dyscyplinowała, abym mogła żyć. Pokazała, że na świecie jest więcej barw Niż zwykłe black and white. Podzieliła się jak bolesnym jest dorosnąć Jednak dzieckiem dalej będąc. Powiedziała mi, żebym była człowiekiem, Żebym żyła nie idealnie ale dla siebie. Jest zawsze gdzieś blisko mnie, Nawet kiedy to ja oddalam się. Za to, że jest taka niesamowita Chciałabym ją obdarować, czymś co przez lata zapamięta. Kosmetyki Eveline z kawiorem Będą moim od serca prezentem. Żeby wiedziała, że zawsze o Niej pamiętam, za cały trud wychowania jestem Jej wdzięczna. To będzie mój prezent od serca za szczęśliwe dzieciństwo, Pomoc w trudnych chwilach i pokazanie, czym jest macierzyństwo.
aducha6662 (2017-12-31 13:52:00)
konkurs Eveline
Eveline to marka wyśmienita, sprawia, że każda kobieta czuję się jak księżniczka! Zestaw ten podarowałabym mojej mamie, bo wiem, że kawior w kosmetykach sprawiłby na jej buzi cuda doskonałe! Mama wiele dla mnie zrobiła i na pakiet od Eveline zasłużyła! :)
Strona komentarzy 1 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar