2015-06-15

Zakończone

Konkurs Twój pomysł na Chleb kanapkowo tostowy

Chleb kanapkowy Dan Cake to ciemne pieczywo z dodatkiem  płatków żytnich,  słonecznika  i sezamu, wypiekany na naturalnym zakwasie chlebowym, przy użyciu najwyższej jakości składników, bez dodatku konserwantów. Jest doskonały jako baza do kanapek na zimno,  nadaje się również do tostowania i zapiekania. Chleb kanapkowy Dan Cake to świetny pomysł na smaczne śniadanie oraz pożywną przekąskę.
 
Portal udziewczyn.pl zaprasza do konkursu, w którym do wygrania "pyszne" nagrody. 


Co należy zrobić?
 
Chleb kanapkowo tostowy można jeść na ciepło i na zimno. Podaj swój pomysł na niekonwencjonalne połączenie smaku.
 
Swój przepis zamieść w komentarzach pod konkursem


 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy:
 
opiekaczy do panini

oraz

5 zestawów gadżetów: smycze, koszulki, długopisy, breloki, produkty DanCake ...
 
Konkurs trwa od 15 czerwca 2015 do 30 czerwca 2015. 


Pyszna nowość - chleb kanapkowo tostowy 
 
Zmiana nawyków żywieniowych, staje się sposobem na osiągnięcie harmonii ducha i ciała. Lekkie przekąski i dania zastępują powszechny fastfood. Wraz ze wzrostem świadomości żywieniowej, wzrasta również potrzeba poszukiwania najzdrowszych rozwiązań. To również sygnał dla producentów, aby tworzyć coraz to nowsze propozycje. Tak właśnie powstał bogaty w błonnik i trzy zboża – chleb kanapkowo tostowy Dan Cake. 
 
Pełnoziarniste pieczywo jest podstawą zbilansowanej diety. Zawiera węglowodany złożone, które usprawniają funkcjonowanie mózgu i całego układu nerwowego. Dzięki temu nasz organizm utrzymuje wysoki poziom energii na dłużej. Produkty zbożowe zawierają także witaminy z  grupy B oraz wiele składników mineralnych, są źródłem magnezu, cynku i żelaza.  
 
Dan Cake od początku swojego istnienia odpowiada na potrzeby konsumentów, łącząc tradycję wypieków i nowe rozwiązania. By sprostać oczekiwaniom ludzi aktywnych powstał chleb tostowo kanapkowy Dan Cake.  
 
Co wyróżnia ten produkt? Możliwość wyboru. Pieczywo doskonale smakuje na ciepło, sprawdza się też, jako baza pod kanapkę „na zimno”. Chleb Dan Cake to zdrowe pieczywo tostowe - łączące delikatność i wartości odżywcze mąki pełnoziarnistej. Kolejna zaleta wypieku to proces jego wytwarzania, produkowany jest na naturalnym zakwasie – bez dodatku konserwantów. Planując swoje posiłki, coraz więcej osób dokonuje świadomych wyborów, jednym z kryteriów jest zawartość błonnika, który usprawnia trawienie i stabilizuje poziom cukru we krwi. Składnik ten pomaga w walce o idealną sylwetkę. Chleb tostowo kanapkowy jest jego bogatym źródłem, zawartość trzech ziaren dodatkowo podkreśla smak pieczywa. 
 
Dzięki nieustannej pasji pieczenia i inspiracji płynących z najnowszych trendów w dietetyce, powstał produkt, umożliwiający zdrowe żywienie bez wyrzeczeń. Chleb kanapkowo tostowy Dan Cake to synergia smaku i pełnia wartości odżywczych.   
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Twój pomysł na Chleb kanapkowo tostowy "” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 15 czerwca 2015 do 30 czerwca 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Chleb kanapkowo tostowy można jeść na ciepło i na zimno. Podaj swój pomysł na niekonwencjonalne połączenie smaku.
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 15 czerwca 2015.
 

Komentarze (24)

Żaneta M. (2015-06-18 22:54:19)
Pasta na tost i na kanapkę
 Potrzebujemy  100g białego sera 1/2 awokado 5,6 truskawek lub malin 2 łyżki kiełków rzodkiewek 4 łyżki jogurtu greckiego sól morska i pieprz 100g sera białego 6 suszonych pomidorów garść liści bazylii gruszka sól morska, pieprz Pastami smarujemy tosty, kładziemy na to kawałki gotowanego kurczaka i liście szpinaku.  Możemy jeść na zimno lub podpieczone w  tosterze.  
Oliwia Ormaniec (2015-06-18 22:37:59)
Mój email
 oliwia1805@gmail.com
Oliwia Ormaniec (2015-06-18 22:37:24)
Tost nafaszerowany masłem orzechowym :)
 Z racji tego, że uwielbiam masło orzechowe kiedyś szperałam w necie jak by tu coś z nim zrobić jeszcze nawet bardziej smaczniejszego. Wpadłam na tosty z masłem orzechowym!  Ubić mąkę i mleko razem w misce aż będzie gładkie. Ubić jakja z wanilią, cynamonem, gałką muszkatałową i solą. Wlać to do pojemnika aby móc oblać tym chlebek. Zamoczyć chlebek tak na około 15-30 sekund aby wszystko się wchłonęło. Ostrożnie to przenieść i zapiec. No a następnie posmarować chlebki masłem orzechowym, można je zjeść w złączonych chlebkach albo jak zwykłą kanapkę. Najlepiej jeszcze smakuje polany syropem klonowym i posypany cukrem pudrem! Mniam!   
aneta jankowska (2015-06-17 22:20:57)
Konkurs Twój pomysł na Chleb kanapkowo tostowy
 Tosty z dżemem i żołtym serem Kromkę chleba tostowego smarujemy masłem, następnie kładziemy plaster żołtego sera, łyżkę dżemu np truskawkowego, plaster sera, przykrywamy drugą kromką chleba. Tak przygotowaną kanapkę zapiekamy. Przed podaniem możemy polać je sosem truskawkowym. Smacznego :-)   
M.s. Klawikowscy (2015-06-17 13:18:32)
Tosty - leśne podnibienie :)
Podaję mój przepis na tosty , który z pewnością nie nadaje się jako przekąska dla tych co się wiecznie chcą odchudzać . Na początku zabieramy się za zrobienie tostów . Można je przyrządzić na patelni z odrobiną masła , w piekarniku , opiekaczu , testerze - jak ja to mówię " Należy improwizować i robić na tym co się ma " :) . Następnie podsmażamy moje ulubione grzybki KUKRI  ...Grzankę smarujemy majonezem i ketchupem na to nakładamy podsmażone , gorące kurki :D ... na to nakładamy gruby soczysty plasterek pomidora malinowego a na wierzch tej smacznej wierzy kładziemy idealnie przyrządzone jajko w koszulce .... Solimy ... a na koniec posypujemy dużą ilością świeżego szczypiorku ...MNIAM ,, NIE KTÓRZY MOGLIBY POWIEDZIEĆ ,ŻE TO IDEALNE ŚNIADANIE DLA KOBIETY W CIĄŻY BO NIE KAŻDEMU SMAKUJE I TAKI TOSCIK TO PODWÓJNA WYRZERKA ALE CO TAM ,,,JA UWAŻAM ,ŻE TO NAJLEPSZY TOST NA ŚWIECIE ,,, Ps... Ja na koniec lubię polać wszystko sosem czosnkowym zrobionego z : majonezu , śmietanki , soli , pieprzu i zgniecionego 1 ząbku czosnku ... POLECAM :)
Michalina Jarkiewicz (2015-06-17 11:11:00)
Krewetkowy szał
 Tosty z krewetami po indysku  Potrzebujemy : Chleb tostowy 4-8 kromek w zależności ile chcemy tostów. Pół cebuli pokrojonej w kostkę  pół papryczki chilli bez pestek drobno pokrojoną  mleczko kokosowe ok. 200ml krewetki po dwie na tosta bez ogonków  kurkuma 1,5 łyżeczki  łyżka masła  starta skórka z cytryny  0,5 centymetra utartego świeżego imbiru  pół łyzeczki soli  2 ząbki czosnku drobno pokrojony  niewielki kawałek startego zółtego sera   Sposób przygotowania  Na rozgrzane masło wrzucamy cebulę i czosnek i smażymy na szklisto. nastepnie dodajemy chilli kurkume, skórkę z cytryny, imbir, po czym dodajemy mleczko kokosowe i sól. Gotujemy to na niewielkim ogniu 10 minut. Aż sos zgęstnieje, następnie dodajemy krewetki i na niewielkim ogniu gotujemy 10 minut. Redukujemy sos do minimum jednak, nie możemy perzegotować krewetek. Gdy sos zgęstnieje odstawiamy na chwilę do ostygnięcia. Po czym smarujemy tosty cięko masłem i nakładamy krewetki z sosem (nie za dużo żeby nie wylatywał sos) pruszymy lekko serem i nakrywamy drugi tostem, zapiekamy w tosterze. Smacznego. mail : michalina.jarkiewicz@wp.pl  
Rubik (2015-06-17 08:14:20)
Lekkie owocowe śniadanie
pieczywo tostowe (4-6 kromek) 2 jajka 1/4 szklanki mleka 2 łyżki masła 2 łyżki syropu waniliowego cukier puder do obsypania tostów owoce truskawek Jajka roztrzepujemy z mlekiem,dodajemy syrop waniliowy.Rozgrzewamy opiekacz do tostów. Toster smarujemy masłem.Kromki pieczywa maczamy w jajku i mleku,smażymy na rumiano z obu stron.Posypujemy cukrem pudrem na górę tostów kładziemy truskawki przekrojone na pół. Śniadanie jest lekkie a jakże pyszne z kawusią smakuje wyśmienicie.
Danuta Gutowska (2015-06-17 08:05:25)
Tostowe metrowce
 Ma być niekonwencjonalnie, zatem ja proponuję tostowe metrowce. Pewnie każdy zna ciasto zwane metrowcem, ale na słodko, czemu więc nie pofantazjować i z chleba tostowego na przyjecie przygotować metrowce z chleba tostowego z wytrawnymi masami? Masy , pełna dowolność, co kto lubi, albo co mamy w lodówce.Wędzona makrela z cebulką i majonezem, jajka z tuńczykiem, jajka z wędzoną szynką, łosoś z twarożkiem, albo też wiosennie - twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem.  A wykonanie najprostrze z prostych, kromki smarujemy masą i składamy jedna na drugiej, do czasu aż skończy się masa lub kromki tostowe, całość zawijamy ściśle folią i wkładamy do lodówki. Po 3-4 godzinach metrowca kroimy na kromki ale pod skosem, uzyskujemy w ten sposób tostowego przekładańca, ciekawą i na pewno niekonwencjonalną przekąską. jula125@wp.pl  
mariposa (2015-06-16 22:34:02)
chleb tostowy
Ja uwielbiam chleb tostowy w najlepszym niekonwencjonalnym wydaniu składniki - chleb tostowy - masło - pieprz cayenne - ząbek czosnku - przyprawa do kebaba/gyrosa - słodki sos chilli - szynka konserwowa - ser tostowy - oliwa do dekoracji Przygotowanie: Zaczynamy od ucierania ząbka czosnku, który dokładnie mieszamy w naczyniu z łyżką masła. Smarujemy masłem czosnkowym kromki chleba tostowego, na to kładziemy szynkę, którą posypujemy pieprzem cayenne i przyprawą do kebaba. Następnie kładziemy plasterek sera. Zapiekamy. Na zapieczony dopiero nakładamy do środka sos, żeby był zimny :P Wierzch smarujemy lekko oliwą dla smaku i do dekoracji (żeby tosty się świeciły) pyyyyyycha
Ilona Sobańska (2015-06-16 15:30:26)
tosty hawajskie
składniki to: ananas- może być z puszki, szynka, ser żółty, odrobina masła i oczywiście chleb tostowy. Na chleb nakładamy masło, następnie szynka, ananas i ser żółty na wierzch. Wszystko zapiekamy albo w piekarniku albo w opiekaczU. Do smaku doprawiamy solą i pieprzem. Pychotka, uwielbiamy tosty:-)  Meil puczol@op.pl   
Strona komentarzy 2 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar