2015-06-15

Zakończone

Konkurs Twój pomysł na Chleb kanapkowo tostowy

Chleb kanapkowy Dan Cake to ciemne pieczywo z dodatkiem  płatków żytnich,  słonecznika  i sezamu, wypiekany na naturalnym zakwasie chlebowym, przy użyciu najwyższej jakości składników, bez dodatku konserwantów. Jest doskonały jako baza do kanapek na zimno,  nadaje się również do tostowania i zapiekania. Chleb kanapkowy Dan Cake to świetny pomysł na smaczne śniadanie oraz pożywną przekąskę.
 
Portal udziewczyn.pl zaprasza do konkursu, w którym do wygrania "pyszne" nagrody. 


Co należy zrobić?
 
Chleb kanapkowo tostowy można jeść na ciepło i na zimno. Podaj swój pomysł na niekonwencjonalne połączenie smaku.
 
Swój przepis zamieść w komentarzach pod konkursem


 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy:
 
opiekaczy do panini

oraz

5 zestawów gadżetów: smycze, koszulki, długopisy, breloki, produkty DanCake ...
 
Konkurs trwa od 15 czerwca 2015 do 30 czerwca 2015. 


Pyszna nowość - chleb kanapkowo tostowy 
 
Zmiana nawyków żywieniowych, staje się sposobem na osiągnięcie harmonii ducha i ciała. Lekkie przekąski i dania zastępują powszechny fastfood. Wraz ze wzrostem świadomości żywieniowej, wzrasta również potrzeba poszukiwania najzdrowszych rozwiązań. To również sygnał dla producentów, aby tworzyć coraz to nowsze propozycje. Tak właśnie powstał bogaty w błonnik i trzy zboża – chleb kanapkowo tostowy Dan Cake. 
 
Pełnoziarniste pieczywo jest podstawą zbilansowanej diety. Zawiera węglowodany złożone, które usprawniają funkcjonowanie mózgu i całego układu nerwowego. Dzięki temu nasz organizm utrzymuje wysoki poziom energii na dłużej. Produkty zbożowe zawierają także witaminy z  grupy B oraz wiele składników mineralnych, są źródłem magnezu, cynku i żelaza.  
 
Dan Cake od początku swojego istnienia odpowiada na potrzeby konsumentów, łącząc tradycję wypieków i nowe rozwiązania. By sprostać oczekiwaniom ludzi aktywnych powstał chleb tostowo kanapkowy Dan Cake.  
 
Co wyróżnia ten produkt? Możliwość wyboru. Pieczywo doskonale smakuje na ciepło, sprawdza się też, jako baza pod kanapkę „na zimno”. Chleb Dan Cake to zdrowe pieczywo tostowe - łączące delikatność i wartości odżywcze mąki pełnoziarnistej. Kolejna zaleta wypieku to proces jego wytwarzania, produkowany jest na naturalnym zakwasie – bez dodatku konserwantów. Planując swoje posiłki, coraz więcej osób dokonuje świadomych wyborów, jednym z kryteriów jest zawartość błonnika, który usprawnia trawienie i stabilizuje poziom cukru we krwi. Składnik ten pomaga w walce o idealną sylwetkę. Chleb tostowo kanapkowy jest jego bogatym źródłem, zawartość trzech ziaren dodatkowo podkreśla smak pieczywa. 
 
Dzięki nieustannej pasji pieczenia i inspiracji płynących z najnowszych trendów w dietetyce, powstał produkt, umożliwiający zdrowe żywienie bez wyrzeczeń. Chleb kanapkowo tostowy Dan Cake to synergia smaku i pełnia wartości odżywczych.   
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Twój pomysł na Chleb kanapkowo tostowy "” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 15 czerwca 2015 do 30 czerwca 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Chleb kanapkowo tostowy można jeść na ciepło i na zimno. Podaj swój pomysł na niekonwencjonalne połączenie smaku.
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 15 czerwca 2015.
 

Komentarze (24)

enigma1990 (2015-06-30 22:39:57)
chleb inaczej
 Ja proponuję chleb kanapkowo tostowy w trochę innym wydaniu. Bierzemy 4 kromki chleba kanapkowo tostowego Dan Cake i wrzucamy do blendera. Dosypujemy małą garść świeżych ziół np. bazylia i miksujemy. W ten sposób uzyskujemy świetną panierkę. Kroimy dwa ok. półcentymetrowe plastry sera żółtego. Obtaczamy w jajku, a później w naszej panierce  z chleba tostowego. I możemy jeszcze raz w jaku obtoczyć i znów w panierce (ja lubię grubą panierkę). I smażymy na oleju ok. 5-8 minut.  W ten sposób serek prażony jest przepyszny, a panierka z chleba kanapkowo tostowego z ziołami jest chrupiąca i smaczna. I przede wszystkim zaskakująca. Polecam spróbować :)
Joanna N. (2015-06-30 21:44:18)
Tosty z masłem orzechowym
Nie ma dla mnie nic pyszniejszego na śniadanie niż tosty na słodko. Wspaniale smakują na ciepło, ale gdy wystygną też są pyszne, więc często zabieram je ze sobą poza dom. Kromki chleba kanapkowego Dan Cake smaruję lekko nutellą, a następnie jedną kromkę smaruję grubszą warstwą masła orzechowego, a na drugą układam plasterki banana. Kanapkę składam i zapiekam w opiekaczu. Czekolada miesza się z masłem orzechowym a cały smak przełamuje banan- pyyyycha!;D
batonzo (2015-06-30 16:25:42)
tostowe miseczki
Miseczki do zapiekania nacieramy smalcem. Wkładamy dwa plastry boczku na krzyż, żeby wnętrze i boki pokryły. Potem lekko formujemy nasze kromki tostowe, żeby dwie do miseczek weszły tworząc odlew miseczki. Teraz nakładamy, co nam do głowy przyjdzie. Ja kocham takie tosty z wbitym jajkiem, orzechami i serem - takie inne śniadanie. Czasami formuję i zapiekam same kromki w miseczkach i nakładam potem górę sałaty, pomidorków, jajka gotowanego i papryki. Lubię też włożyć podpieczone pieczarki z cebulą, z mozarellą i pomidorami. Dla poszukiwaczy innych smaków proponuję zapiekane miseczki z kurczakiem, miodem i czarnuszką.
onlyme30 (2015-06-30 15:32:01)
Chrupiąca pychaotka :)
Ciepłe chrupiące tosty będą niezwykle aromatyczne gdy natrzemy je oliwą z oliwek, zmieszaną z przeciśniętym przez praskę czosnkiem, a następnie zrumienimy na patelni z obu stron lub w piekarniku. W międzyczasie bierzemy ładne różowe pomidorki (najlepiej zdjąć skórkę jeśli są zbyt dojrzałe), usuwamy pestki i kroimy na drobną kosteczkę, wsypując ją do miseczki. Przyprawiamy pomidory solą i pieprzem i ziołami prowansalskimi. Układamy je na ciepłe tosty, na wierzch dajemy kilka małych urwanych kawałków mozzarelli i przyozdabiamy listkami bazylii. Podajemy na ciepło, bo soczyste i chrupiące smakują najlepiej :)
slena1986 (2015-06-30 13:39:16)
Tosty z oscypkiem
 Mam słabość do oscypków, zwłaszca z grilla z żurawią. Uwielbiam gorące tosty. Dlatego postanowiłam je połączyć. Bierzemy jedną kromkę chleba kanapkowo - tostowego Dan Cake. Na niego kładziemy cienko pokrojonego oscypka (kilka plasterków wystarczy). Przykrywamy drugą kromką chleba kanapkowo-tostowego Dan Cake. I zapiekamy w opiekaczu. Po chwili wyciągamy. po wierzchu urawinowym. Pyszności :) 
Erna (2015-06-30 10:01:17)
Tosty
Tosty z hummusem, orzechami i truskawkami Pasta: Składniki: 1 puszka ciecierzycy, 2 ząbki czosnku, 1/2 szklanki oliwy z oliwek, 2 łyżki soku z cytryny, sól. Wykonanie: odcedzić zalewę z ciecierzycy dodać pozostałe składniki i zmiksować plenderem.Doprawić do smaku solą. Na chleb tostowy DanCake nałożyć pastę posypać orzeszkami pinni, lub zmielonymi orzechami włoskimi oraz udekorować plasterkami truskawek lub kostkami małymi melona. Smacznego!
domisia (2015-06-30 07:31:58)
Kolorowy tort tostowy
Kolorowy tort tostowy Składniki: 2 opakowania chleba tostowego 3 serki śmietankowe 2 opakowania pomidorków koktajlowych ogórek jajko kilka rzodkiewek czarne oliwki salami sałata pęczek koperku i natki pietruszki pasta nr 1: 6 jajek na twardo 200 g sera żółtego majonez sól, pieprz Jajka ścieramy na tarce bądź miksujemy, ser ścieramy lub miksujemy. Łączymy ze sobą wszystkie składniki, mieszamy i odstawiamy do lodówki. pasta nr 2: kostka twarogu 80 ml jogurtu naturalnego 2 łyżki chrzanu 100 g wędzonego łososia Twaróg rozbijamy widelcem, dodajemy jogurt i chrzan, mieszamy, a następnie wkładamy do lodówki. pasta nr 3: ogórki konserwowe słoik marynowanych pieczarek natka pietruszki majonez sól, pieprz Ogórki i pieczarki kroimy w kostkę. Natkę pietruszki siekamy, lączymy wszystkie składniki i doprawiamy. Gotową pastę wkładamy do lodówki. W blaszce układam obok siebie 9 kromek chleba tostowego tworząc kwadrat 3 x 3 kromki. Nakładam pastę jajeczno-serową, następnie układam kolejną warstwę kromek i na niej rozsmarowuję pastę nr 2, na której układam kawałki łososia. Kolejna warstwa kromek tostowych i ostatnia, trzecia pasta musi znaleźć się na chlebie. Na koniec smaruję serkiem śmietankowym cały "tort". Dekorujemy tort składnikami: boki tortu zdobię sałatą, koperkiem i natką pietruszki. Na wierzchu warzywa i salami. Smacznego  
domisia (2015-06-30 07:31:30)
Kolorowy tort tostowy
Kolorowy tort tostowy Składniki: 2 opakowania chleba tostowego 3 serki śmietankowe 2 opakowania pomidorków koktajlowych ogórek jajko kilka rzodkiewek czarne oliwki salami sałata pęczek koperku i natki pietruszki pasta nr 1: 6 jajek na twardo 200 g sera żółtego majonez sól, pieprz Jajka ścieramy na tarce bądź miksujemy, ser ścieramy lub miksujemy. Łączymy ze sobą wszystkie składniki, mieszamy i odstawiamy do lodówki. pasta nr 2: kostka twarogu 80 ml jogurtu naturalnego 2 łyżki chrzanu 100 g wędzonego łososia Twaróg rozbijamy widelcem, dodajemy jogurt i chrzan, mieszamy, a następnie wkładamy do lodówki. pasta nr 3: ogórki konserwowe słoik marynowanych pieczarek natka pietruszki majonez sól, pieprz Ogórki i pieczarki kroimy w kostkę. Natkę pietruszki siekamy, lączymy wszystkie składniki i doprawiamy. Gotową pastę wkładamy do lodówki. W blaszce układam obok siebie 9 kromek chleba tostowego tworząc kwadrat 3 x 3 kromki. Nakładam pastę jajeczno-serową, następnie układam kolejną warstwę kromek i na niej rozsmarowuję pastę nr 2, na której układam kawałki łososia. Kolejna warstwa kromek tostowych i ostatnia, trzecia pasta musi znaleźć się na chlebie. Na koniec smaruję serkiem śmietankowym cały "tort". Dekorujemy tort składnikami: boki tortu zdobię sałatą, koperkiem i natką pietruszki. Na wierzchu warzywa i salami. Smacznego  
Irmina (2015-06-29 16:43:18)
Truskawkowo-miętowy zawrót głowy
Sezon na truskawki w pełni :) Dodatkowo to moje ulubione owoce, więc nie może ich zabraknąć w mojej kuchni. Lekkie, ale sycące tosty z truskawkami i miętą to wspaniały pomysł na śniadanie lub przekąskę w ciągu dnia. Potrzebne będzie nam jajko, które roztrzepiemy w miseczce na jednolitą masę. Dodajemy 2 łyżki mleka i łyżkę olejku waniliowego. 2 kromki chleba tostowego zanurzamy w masie jajecznej i smażymy na rozgrzanym maśle na jasnozłoty kolor. Najważniejszy jest sos truskawkowy: 10 truskawek miksujemy razem z 3 łyżkami cukru pudru i sokiem z połówki cytryny. Na jeszcze ciepłe tosty nakładamy sowicie sos truskawkowy. Gotowe dekorujemy świeżymi listkami mięty. I w ciągu niespełna 15 minut mamy pyszne tosty z truskawkami ;) Słodkie owoce idealnie uzupełniają się z ożywczym smakiem mięty.
beatkaa84 (2015-06-27 10:58:36)
Tost Master Chefa Beaty:)
 Moja kanapki jest mega smakowita,ale równiez tucząca,ale od czasu do czasu można sobie na nią pozwolić:) bo w życiu chodzi o to by równiez rozpieszczać się smakami:) Mój przepis na moją autorską kanapkę;) Chlep kanapkowo-tostowy smarujemy masłem czoasnkowym i odkładamy na talerz,na patelni pieczemy boczek i plasterki cebuli do zarumienia.Na chlep kładziemy plaster seru edam,na ser plasterki boczku,na boczek cebulę,potem kawałek sera brie,potem plasterek szynki,trochę pomidora,rukolę i odrobinę koperku:) zamykamy kanapkę chlepem kanapkowo-tostowym skropionym trochę sosem balsamicznym i wkładamy do opiekacza na kanapki:) zapiekamy:) Podaję z sałatką z pomidorów i serka wiejskiego:) mniamiiii  
Strona komentarzy 1 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar