2014-12-18

Zakończone

Konkurs Like Maliza i Intesa

 Like Malizia Hot Glam to ekstrawagancki i wyrafinowany zapach dla zdecydowanych, odważnych i  eleganckich kobiet. Zapach na wielkie wyjścia, uroczystości  i bale, z odrobiną pikanterii subtelnie ukrytą w romantycznych  nutach. Intesa Energy Power to zapach o mocnych intensywnych drzewnych nutach, dających poczucie siły i witalności. Ta niezwykle aromatyczna woda toaletowa przeniesie Twojego mężczyznę w świat przygody, naładuje pozytywną energią na cały dzień i pobudzi do działania.  Serdecznie zapraszamy do naszego konkursu, w którym mamy do wygrania wybuchową mieszankę zapachów idealną dla ciebie i Twojego mężczyzny.
 

Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem dokończ zdanie:
 
 
Na święta lubię pachnieć ...
 
 
 
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy dwa zestawy, a w każdym zestawie woda Like Malizia Hot Glam i woda Intesa Energy Power
 
 
Woda Intesa Energy Power
Zapach dodaje energii, prowokuje, przyciąga kobiece spojrzenia i intryguje. Chcesz uwodzić? Wypróbuj Intesa Energy Power! 
Intesa Energy Power to  propozycja firmy Mirato, producenta kosmetycznego, który na włoskim rynku działa od 1960 roku.

 
 
 
 
Woda Like Malizia Hot Glam
W bazie wody toaletowej Like Malizia Hot Glam rozkosznie słodka woń kwiatu paczula  przygaszona jest ziołowo-orientalną nutą kojącego drzewa egzotycznego. Zapach z każdą chwilą nabiera wartości, jest subtelny i wyrafinowany jednocześnie, idealnie zrównoważony, doskonały w proporcjach. Kompozycja bazy delikatnie przenosi nas w nuty serca, gdzie odnajdziemy delikatny kwiat gardenii i frangipani. Gardenia zmysłowo unosi i podkreśla  zapach egzotycznych kwiatów frangipani dodając mu wyrafinowania. Na koniec następuje delikatne wyciszenie przeplatającymi się nutami piżma i sandałowca, które czarują magią pełną seksapilu. 
 
 
Konkurs trwa od 18 grudnia 2014 do 31 grudnia 2014. 
 

 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Like Maliza i Intensa” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 18 grudnia do 31 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
dokończ zdanie:
 
Na święta lubię pachnieć ...
 
Dodatkowo polub fanpage https://pl-pl.facebook.com/Malizia.Kosmetyki 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 18 grudnia 2014.
 

Komentarze (97)

justyna1 (2014-12-20 17:12:06)
konkurs
Na święta lubię pachnieć delikatnie, zmysłowo z dodatkiem cynamonu i aromatu pomarańczy . Pomarańcze bowiem najlepiej smakują właśnie w święta- są soczyste, aromatyczne a ich zapach rozchodzi się po całym mieszkaniu. Do tego uwielbiam szczyptę cynamonu dodawanego do ciast i ciasteczek. Kocham  te dwa zapachy jak mieszają się ze sobą i przenikają. Jak delikatnie łaskoczą i drażnią  zmysły. Ja z kolei lubię drażnić mego męża a on uwielbia jak pachnę właśnie taką świąteczną mieszanką.
dorisek16 (2014-12-20 16:27:10)
Konkurs
Na święta lubię pachnieć ... Delikatnie, lekką nutką cytrusów z połączeniu ze słodyczą wanilii. Ważne jest aby zapach nie był zbyt mocny i odurzający lecz lekki i przyjemny :)
zofia (2014-12-20 16:21:34)
Na święta lubię pachnieć...
Na święta lubię pachnieć...kawą , wanilią i cynamonem, które kojarzą mi się  ze spotkaniami przy stole w gronie rodzinnym
ajaw (2014-12-20 13:15:41)
Świąteczne zapachy
Na święta lubię pachnieć... zmysłowo lecz delikatnie. Nie chcę robić konkurencji choince i piernikom - to przecież do tych zapachów powinien należeć dom w Święta. A zapach moich perfum niech będzie wyczuwalny tylko wtedy, gdy mężczyzna mego życia wtula twarz w moje włosy. I to mi wystarczy...
Alicja95 (2014-12-20 12:23:18)
Na święta lubię pachnieć...
...pomarańczami z goździkami. Ten zapach dopełnia tę cudowną atmodferę świąt, kiedy można pobyć z rodziną i dzielić radość wspólnie z bliskimi. Pomarańcza z goździkami to ten zapach, którym otaczam się przez cały okres świąt...
cherry1977 (2014-12-20 10:34:01)
Na święta lubię pachnieć...
Na święta lubię pachnieć...wiosną. Odrobina wiosny w grudniu jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Używam wtedy rozmaitych perfum o świeżych, kwiatowych zapachach, z nutą konwalii, bzu, kwitnącej jabłoni, orchidei, czy róży. Karmią one zmysły i ciało nie tylko moje, ale też gości i innych domowników. Dzięki temu zapachowi mogę poczuć wiosnę nawet w najbardziej mroźne święta i mieć pełne słońca serducho. Oczami wyobraźni widzę wtedy subtelną jabłonkę z jasnoróżowymi kwiatami, pąsową różę uśmiechającą się do słońca, małe skromne konwalie ukryte w gęstwinie liści i wychylające się ku słońcu czy też krzewy bzu uginające się pod ciężarem nieziemsko pachnących liliowych czy białych kwiatów. Ten zapach pozwala mi zresetować się po przygotowaniach do świąt,  po tej całej dzikiej krzątaninie w kuchni, po bieganiu od sklepu do sklepu. Pozwala mi poczuć się w święta jak dama, jak elegancka kobieta, która zamiast bigosem pachnie kwiatami. Pozwala mi też na wiosenny wybuch radości podczas rozpakowywania prezentów (nawet tych nietrafionych), czy podczas wizyty teściowej u nas...Pachnąc zimą kwiatami, jestem pełna pozytywnej energii tak potrzebnej podczas świąt, w moim sercu goszczą wtedy ciepłe uczucia. Mam wówczas wiatr we włosach, czuję się jak w siódmym niebie, z mojej "pikawy" bucha żar. By zimowe święta pachniały wiosną w każdym zakamarku mojego mojego mieszkania, stosuję także odświeżacze powietrza o lekkich, wiosennych zapachach. Wtedy nawet podczas smażenia karpia mogę poczuć się na przykład jak w pięknie pachnącym wiśniowym sadzie.   
inga45 (2014-12-19 21:45:47)
Na święta lubię pachnieć...
 Na święta lubię pachnieć... świętami. Uwielbiam, gdy podczas Świąt Bożego Nardzenia w zapachu perfum wyczuwam nutę unoszących się wokół aromatów. Z uwagi na fakt, iż trudno byłoby mi zgrać zapach perfum z wonią wigilijnej kapusty, pierogów, czy karpia, stawiam na pomarańczę. Najlepiej gdy jest gorzka, a w jej otoczeniu pojawia się słodka paczula, bergamotka, wanilia czy piżmo. Wesołych, pachnących ulubionym zapachem Świąt :)
Ina (2014-12-19 20:12:30)
Na święta lubię pachnieć...
.......świąrezcnymi wypiekami, kompotem z suszu, czyli......zapachami dzieciństwa..... - może to i banalne, ale cóż, takie to święta :) Lubię też zapach cytrusów i goździków.....stąd nabijam goździki na pomareńczę i zapach ten otula moje ciało. Ok, może powinnam pisać o perfumach, ale.....to mniej ważne w tych dniach, najważniejszy jest bowiem zapach świąt, zapach RODZINNYCH świąt :) Pozdrawiam serdecznie i rodzinnych  świąt życzę!
Paulina Grabowska (2014-12-19 19:58:29)
Na święta lubię pachnieć...
...piernikami, które każdego roku piekę z mamą i których zapach unoszący się po całym domu dodaje świątecznego uroku, wtedy magia Świąt odczuwana jest jeszcze bardziej.  Wspólne wypieki zbliżają domowników i dostarczają dużo zabawy nawet tym starszym :)
Evelynka (2014-12-19 19:29:50)
Na święta lubię pachnieć..
 Na święta lubię pachnieć.. ładnie, łagodnie. Ale też tak, aby czuć klimat świąt i jednocześnie czuć letnie ciepełko i wiosenny zapach kwiatów. :)  
Strona komentarzy 9 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar