2014-12-07

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy od JOKO

 Serdecznie zapraszamy do świątecznego konkursu z JOKO. Zdradź nam swoje tajniki piękna i wygraj nagrody. Co trzeba zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem opisz Twój sposób jak być piękną na Święta
 
 
Co można wygrać?
 
 
Do wygrania mamy: 3 zestawy kosmetyków JOKO, w każdym zestawie podkład i lakiery z serii Find your color w kolorach : Maybe is love (czerwień), Morocona Mud (szary) i Coriander green (morska zieleń).
 
 
 
CASHMERE FINISH mat & cover foundation  
Zapewnia efekt mocnego, długotrwałego krycia i zmatowienia skóry, bez efektu maski. Idealnie dobrany mix polimerów i pokrytych mikroskopijną otoczką silikonową pigmentów sprawia, że fluid idealnie się rozprowadza i doskonale stapia ze skórą. Kompleks witamin C + E, spełnia rolę naturalnego przeciwutleniacza, chroni skórę przed wolnymi rodnikami oraz czynnikami zewnętrznymi, nawilża i odżywia. Nowa formuła podkładu zapewni każdemu typowi skóry uczucie komfortu i efekt świeżości.
Pojemność: 30 ml
Cena:  35,00 zł
Kolorystyka: Natural J149, Ivory J150, Sand J151, Beige J152, Golden Beige J153
 
 

Lakier do paznokci Find Your Color 
NON stop COLOR
Nowa odsłona lakierów do paznokci Find Your Color firmy JOKO to modna paleta 40 kolorów, a wśród nich zmysłowo - elektryzujące czerwienie, wibrujące róże, jaskrawa pomarańcza, apetyczne fiolety oraz  ponadczasowe pastele. 
Lakiery JOKO to gwarancja wysokiej jakości i trwałości, jak również idealne krycie, łatwa aplikacja oraz krótki czas schnięcia. Sukces tkwi w formule. Polimery winylowe zawarte w lakierze chronią płytkę oraz zapewniają trwały efekt. Dzięki nim lakier nie odpryskuje i po kilku dniach zaledwie delikatnie ściera się z końcówek paznokci. 
Charakterystyczny szeroki pędzelek typu ONE MOVE umożliwia błyskawiczne pomalowanie całego paznokcia za jednym pociągnięciem, nawet w trudno dostępnych kącikach. Idealna konsystencja bazy lakierowej, produkowanej we Francji, jest wynikiem wielu badań stabilności koloru, gęstości oraz czasu schnięcia. Formuła hipoalergiczna – nie zawiera szkodliwego toluenu oraz formaldehydu!  
Cena: 13,00 PLN
 
 
Konkurs trwa od 07 grudnia 2014 do 21 grudnia 2014. 

 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Konkurs Wygraj zestawy od JOKO" (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 07 grudnia 2014 do 21 grudnia 2014za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Opisz Twój sposób jak być piękną na Święta.
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu  swoje odpowiedzi przesyłają na maila Agnieszka@udziewczyn.pl
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 07 grudnia 2014.
 
 
 

Komentarze (46)

AgaWojtk (2014-12-21 22:41:51)
piękna w Święta
Jeśli „prześpimy” proces dłuższego przygotowania swojej skóry do tego intensywnego i wymagającego okresu świątecznego, to nie pozostaje nam już nic, jak tylko kilka zabiegów odświeżająco- odżywczych, które pomogą skórze w dobrej kondycji przetrwać ten czas! A oto one: Na kilka godzin przed Wigilią proponuję wziąć relaksujący prysznic używając naprzemiennie zimnego i ciepłego strumienia wody, dzięki czemu doskonale ujędrnimy i pobudzimy skórę! Do mycia użyjmy lekkiego peelingu myjącego, a na osuszoną po kąpieli skórę nałóżmy głęboko nawilżający balsam do ciała. W między czasie warto zaglądnąć do lodówki po niezbędne produkty i zaserwować skórze twarzy magiczną maseczkę! Mieszamy łyżkę startego selera z żółtkiem jaja i dodajemy do tego 1/2 łyżeczki miodu! Nakładamy na twarz i szyję na 15 minut! Po zmyciu skóra będzie delikatna, odświeżona i gotowa na lekkie podkreślenie naszych atutów odpowiednim dla nas makijażem! Następnie nadajmy ciału blasku smarując skórę np. balsamem zawierającym złote drobinki. Potem wkładamy wystrzałową, nową kreację(a, co tam, raz się żyje;-)), robimy niecodzienną fryzurkę, no i gotowe! Teraz już możemy zasiąść do stołu z poczuciem wyjątkowości! Pamiętajmy jednak, że wyspana, oczyszczona, odżywiona i napojona skóra to gwarancja pięknego wyglądu w każdym momencie, więc staram się, żeby ta „reanimacja przedświąteczna” choć potrafi zdziałać cuda, przytrafiała mi się jak najrzadziej przy ważnych okazjach i próbuję jednak dbać o siebie codziennie!
onlyme30 (2014-12-21 21:44:47)
Świąteczny blask :)
Aby w Święta nadać sobie piękna, otoczę się świątecznymi kolorami, dzięki którym poniekąd wtopię się w atmosferę i jednocześnie zabłysnę niczym za pomocą czaru! Odzieję się w sukienkę w kolorze nocnego nieba, przeplataną srebrną nitką, która to będzie się z lekka połyskiwać. Nadam ustom kolor delikatnej czerwieni, niech się mój uśmiech niczym czerwona bombka mieni. Włosy upnę w elegancki wziewny koczek, wybiorę urocze kolczyki w kształcie śnieżnych kulek i sopelków, musnę ciało słodkim zapachem, a twarz rozjaśnię złocistym lekkim pudrem. Bo skoro Święta są takie wyjątkowe, to i ja muszę "błyszczeć" ;)
SylwiaFoj (2014-12-21 20:55:47)
piękny wygląd
Jeśli mamy nadzieję, że uda nam się przygotować naszą skórę do Świąt na dzień lub dwa przed nimi, to niestety nie ma się, co łudzić- cudów nie ma;-) Nie chcąc przeżywać "kosmetycznego koszmaru" patrząc w lustro na dzień w którym mamy zamiar oczarować wszystkich warto poświęcić naszej urodzie odrobinę czasu każdego dnia! Ja stosuję się w tej kwestii do mojego żelaznego "Kodeksu" pięknego wyglądu: 1. dostateczne wysypianie 2. właściwe odżywianie 3. skuteczne cery oczyszczanie 4. głębokie nawilżanie i 5. optymistyczne na świat spoglądanie sprawiają, że moja skóra w każdym momencie odpłaci mi się pięknym i naturalnym wyglądem, dzięki czemu mogę z czystym sumieniem przyznać, że zawsze jestem zwarta i gotowa;-) by zabłysnąć na spotkaniu czy przy świątecznym stole! Przed wigilijną wieczerzą wystarczy więc, że wyspana i zrelaksowana wykonam kilka makijażowych trików;-), włożę ukochaną sukieneczkę, delikatne szpileczki, chwycę pod pachę mojego przystojniaka;-) (dla którego nawet w piżamce wyglądałabym cudnie) i już jestem przygotowana, by „błyszczeć” w ten świąteczny czas!
domisia (2014-12-21 20:43:43)
konkurs
 Twój sposób jak być piękną na Święta Piękne, zadbane paznokcie, pomalowane wyrazistym kolorem, supertrwałym lakierem JOKO, czerwona sukienka, czerwone usta, włosy zaczesane na bok i uśmiech nie znikający z twarzy
grena (2014-12-21 18:39:26)
Święta :)
 Często jest tak, że przedświąteczne porządki i przygotowania zajmują masę czasu. A tutaj jeszcze trzeba się jakoś prezentować, a najlepiej zachwycać wyglądem :) Ja staram się wszystkiego nie robić na ostatnią chwilę, by się nie okazało, że nie mam czasu się przyszykować na świąteczną kolację. Dlatego rozkładam sobie zajęcia. Ważne jest też nastawienie – świąteczne przygotowania nie są dla mnie przykrym obowiązkiem, ale  miłym czasem spędzonym wśród rodziny. Kiedy jest wszystko gotowe mam czas dla siebie. Uśmiech na twarzy i szczęście to już połowa sukcesu, aby być piękną na Święta! Do tego delikatny makijaż (a wcześniej jakieś rozświetlające serum, abym wyglądała promiennie), kropla ukochanych perfum, pomalowane paznokcie i ulubiona sukienka. Do tego wspomniany uśmiech na twarzy i gotowe. Czuję się pięknie i radośnie, bo Święta bardzo lubię :)
karolina25 (2014-12-21 18:15:46)
Piękny wygląd
Przede wszystkim staram się być zrelaksowana. Ucinam sobie krótką drzemkę. Nabiorę animuszu i dam odpocząć oczom. Jezeli nie mogę zasnąć, kładę się choć na kwadrans i sięgam po rozświetlającą maseczkę, która obudzi i ożywi skórę. Tylko na nawilżonej skórze makijaż lepiej się trzyma. Potem nakładam na twarz serum- to jak dawka uderzeniowa mocy i energii. Robię też masaż kostką lodu. Wystarczy 30 sek i kilka okrążen wokół oczu. Fundamentem jest świetlista i promienna cera, dlatego używam podkładu, który jest podstawą makijażu. Eyeliner nakładany na górną powiekę przy linii rzęs nada tajemniczosci i optycznie je zagęści. Dla podkreślenia efektu mocno tuszuję rzęsy. Policzki podkreślam chłodnym odcieniem różu, który nada całemu makijażowi świeżości. Czerwień na ustach i paznokciach- to dla mnie esencja bezpretensjonalnej kobiecości. Do tego wystarczy najprostsza czarna sukienka i kropla eleganckich perfum. Lubię, kiedy moja skóra ma blask, więc używam balsamu z drobinkami złota. Swój wizerunek tworzę ja sama. Dobre samopoczucie jest, moim zdaniem, najważniejsze, jeżeli chcę dobrze wyglądać. Podobnie samoakceptacja.   
frotka87 (2014-12-21 16:14:50)
Konkurs
Mój sposób jak być piękną na Święta jest bardzo prosty. Przede wszystkim stawiam jak zawsze na subtelność, delikatność i ,,naturalność”. Dlatego zaczynając od make-up w którym czuję się bardzo dobrze to ponadczasowy makijaż typu nude w którym na oczach dominuje pastelowy róż oraz brązy i beże. Pogłębia on spojrzenie a wszystko to dzięki pięknie rozcieniowanym cieniom. Na policzkach jest odrobina różu, a na ustach błyszczyk. Na twarz nakładam także rozświetlacz, który aplikuje na szczytach kości policzkowych, skroniach, środku nosa, czole oraz brodzie. No i najważniejsze co dodaje całej wyrazistości i sprawia, że makijaż ten tak przyciąga uwagę to idealnie i mocno wytuszowane rzęsy, które sprawiają efekt wachlarza sztucznych rzęs. Teraz kolej na włosy – mam bardzo długie włosy, więc jedynie je rozpuszczam. Następnie wkładam czerwoną sukienkę, aby podkreślić atmosferę Świąt, pod jej kolor także paznokietki, do tego delikatna biżuteria, uśmiech i jestem gotowa ?
beatkaa84 (2014-12-21 09:38:18)
konkurs
 Mój sposób na bycie piękną w Święta:) Każda z nas ma swój indywidualny sposób jak być piękną w Święta-ja też mam swój:) Przede wszystkim muszę być odprężona,zrelaksowana i wypoczęta-dzień przed Świętami urządzam sobie domowe Spa-aromatyczna kąpiel,maseczki,itd,a także kładę się wcześniej spać-bo sen mnie regeneruje:) Potem w Święta odcinam się od problemów-nie myślę o nich,uśmiecham się,jestem pełna optymizmu,robię sobie delikatny,ale świąteczny makijaż oraz manicure w kolorze czerwienie:) Ubieram Świąteczną sukienkę,zakładam szpilki:) i czuję się pięknie:)) Tak naprawdę wszystko zalezy od naszego nastawienia;) Musimy czuć się pięknie w swojej skórze i myśleć pozytywnie;)  
ines1990 (2014-12-20 23:53:19)
Mój sposób jak być piękna w Święta
 Nie ma piękniejszego makijażu niż promienny uśmiech. Przy zadbaniu o dobrą atmosferę,  uprzejmość w rodzinie i pamiętając, co jest w tym cudownym okresie najważniejsze o uśmiech nie trudno. Kosmetyki i elegancka, subtelna kreacja to kwestia drugorzędowa, bo bez radości w Święta nawet najładniejsza sukienka nie doda Ci uroku.
Aleksandra (23.lola.92) (2014-12-20 23:18:06)
Sposób na piękno
Mój sposób na bycie piękną w Święta to przez cały rok dbać o siebie, a dodatkowo na tydzień przed Świętami zadbać jeszcze bardziej, przede wszystkim bardzo dobrze nawilżam skórę, bo gdy skóra nawilżona to i zdrowa i pełna blasku. A już w same Święta używam kremu matująco-nawilżającego by cera była dobrze przygotowana pod makijaż. Makijaż na Święta robię delikatny, ale zarazem taki bym wyglądała świeżo i promiennie. Ciało kremuję balsamem z błyszczącymi drobinkami, które pięknie rozświetlają moją skórę. Ale i tak mój najważniejszy sposób na bycie piękną w Święta to po prostu jak najwięcej się uśmiechać, bo nic tak nie upiększa jak bycie szczęśliwą.
Strona komentarzy 1 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar