2014-09-08

Zakończone

Konkurs z Cleanic Kindii

Dzieci to nasz największy skarb, dlatego też każdy rodzić chce zapewnić im jak najlepszą opiekę. Przy codziennej pielęgnacji dziecka warto więc sięgać po wysokiej jakości kosmetyki, które pozwolą zadbać o  higienę małego dziecka, a tym samym uśmiech i jego dobre samopoczucie.

Warto zwrócić uwagę  na produkty Cleanic Kindii, markę, o której już wiele razy pisaliśmy na naszym portalu.
 

Cleanic Kindii to chusteczki, które towarzyszą dzieciom i ich rodzicom podczas codziennej higieny już od pierwszych dni życia. Skóra naszych maluszków ma różne potrzeby, dlatego marka Cleanic Kindii stworzyła trzy rodzaje chusteczek nawilżanych: Cleanic Kindii New Baby Care dla wyjątkowo delikatnej skóry noworodków i niemowląt, Cleanic Kindii Baby Sensitive dla szczególnie wrażliwej i atopowej skóry niemowląt i małych dzieci oraz Cleanic Kindii Skin Balance dla normalnej skóry niemowląt i dzieci.

Serdecznie  zapraszamy do konkursu z marką Kindii, w którym do wygrania są, 4 zestawy, z produktami, które ucieszą każdą mamę.

  
 


Co należy zrobić?

Dokończ zdanie – Do pielęgnacji malucha wszystkim mamom gorąco polecam...

Uzasadnij krótko swój wybór – swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?

Nagrody: 4 zestawy – w każdym po 2 opakowania chusteczek: New Baby Care, Skin Balance, Baby Sensitive, patyczki i płatki Cleanic Kindii , a w każdym zestawie 5 ramek magnetycznych.

 

 Konkurs trwa od 08 września 2014 do 15 września 2014.Zapraszamy również do brania udziału w innym konkursie Cleanic Kindii.

 
„Zatrzymaj czułe chwile” – konkurs z Cleanic Kindii

Twój maluszek uśmiecha się do ciebie swoim najpiękniejszym uśmiechem, stawia pierwsze kroki, wraz z tobą odkrywa fascynujący świat. Zatrzymaj na zawsze czułe chwile z maleństwem.  Zrób zdjęcie swojej pociechy, kup 6 opakowań chusteczek Cleanic Kindii i w dniach 15.08 – 14.10.2014  weź udział w konkursie! Codziennie do wygrania wysokiej klasy aparaty fotograficzne Sony a5000 oraz szansa na zdobycie nagrody głównej – 1 z 10 profesjonalnych sesji zdjęciowych dla Twojego maluszka.

Pierwsze lata życia dziecka to okres wyjątkowej bliskości między nim a jego rodzicami, pełny niepowtarzalnych momentów radości, czułości i ciepła. Cleanic Kindii – marka chusteczek nawilżanych dla najmłodszych – chce utrwalić ten czas, ogłaszając wyjątkowy konkurs „Zatrzymaj czułe chwile”, w którym wybrane zostaną najpiękniejsze zdjęcia nawiązujące do tytułowego hasła. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zakup 6 opakowań chusteczek Cleanic Kindii (należy zachować dowód zakupu), rejestracja na stronie www.kindii.pl/konkurs (od 15.08 do 14.10.2014) oraz zgłoszenie samodzielnie zrobionego zdjęcia.

Codziennie komisja spośród 20 zdjęć ( z największą liczbą głosów otrzymanych od internautów ) będzie wybierać, to które otrzyma Nagrodę Dnia, czyli jeden z 61 aparatów Sony a5000. A na zakończenie konkursu, z 500 najwyżej ocenionych przez internautów zdjęć, Komisja wybierze dziesięciu zwycięzców Nagród Głównych, dla których przewidziano profesjonalne sesje zdjęciowe dla dzieci.


Cleanic Kindii to chusteczki, które towarzyszą dzieciom i ich rodzicom podczas codziennej higieny już od pierwszych dni życia. Skóra naszych maluszków ma różne potrzeby, dlatego marka Cleanic Kindii stworzyła trzy rodzaje chusteczek nawilżanych: Cleanic Kindii New Baby Care dla wyjątkowo delikatnej skóry noworodków i niemowląt, Cleanic Kindii Baby Sensitive dla szczególnie wrażliwej i atopowej skóry niemowląt i małych dzieci oraz Cleanic Kindii Skin Balance dla normalnej skóry niemowląt i dzieci.
Wszystkie rodzaje chusteczek biorą udział w konkursie! Zatrzymaj czułe chwile i weź udział w akcji Kindii!

 
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z Cleanic Kindii” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 08 września 2014 do 15 września 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Dokończ zdanie – Do pielęgnacji malucha wszystkim mamom gorąco polecam...

Uzasadnij krótko swój wybór – swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem na portalu www.udziewczyn.pl
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 08 września 2014.
 
 

Komentarze (52)

Filipinka (2014-09-11 23:07:00)
Mam chusteczkę nawilżaną:)
Do pielęgnacji malucha wszystkim mamom gorąco polecam chusteczki Skin Balance marki Cleanic. Dlaczego? Ponieważ są rewelacyjne! Jako debiutantka w roli mamy długo zastanawiałam się czym wycierać wrażliwą skórę mojego Fifunia, ale szybko znalazłam właściwe rozwiązanie: nawilżane chusteczki. Doskonale spełniają swoje zadanie: szybko usuwają zabrudzenia (i nie mówimy tu tylko o brudnych rączkach), nawilżają skórę, nie  pozostawiają uczucia lepkości i delikatnie pachną. Są na tyle uniwersalne, że można ich używać do wycierania pupy, brudnych łapek, ścierać resztki zagubionej kaszki. My mamy kilka paczek równolegle użytkowanych, bo przecież trzeba mieć je pod ręką na spacerze, w łazience, w samochodzie czy w torebce:) Wszystkim mamom, które zastanawiają się, czy warto kupić chusteczki Cleanic mogę powiedzieć tylko, że WARTO!   
M.s.Klawikowscy (2014-09-11 21:47:10)
Do pielęgnacji maluszka polecam...
Do pielęgnacji maluszka wszystkim mamom gorąco polecam ... Przygotować sobie jedno miejsce w domu , które bedzie przygotowane specjalnie dla Twojego dziecka . W przygotowanym przez Was miejscu do pielęgnacji powinien się znajdować przewijak , specjalne chusteczki nawilżające ,pieluchy jednorazowe, waciki kosmetyczne , patyczki do pępka , octenisept bądź fiolet , gruszka do nosa , woda morska bądź ampółki z solą fizjologiczną , krem na odparzenia , krem pielęgnacyjny bądź oliwka, nozyczki do paznokci o zaokraglonej końcówce , patyczki do uszu . Jeśli miejsce do pielęgnajci znajduje się w łazience to polecam także przygotować sobie zaraz przed pielęgnają dodatkowo : -wodę i mydło lub żel do mycia przeznaczony dla dzieci od pierwszych dni życia , ręcznik , czyste ubranko . Podczas pielęgnacji polecam pamiętać o : - delikatności , dokładnym oczyszczeniu zagłębień i fałdek oraz myciu miejsc intymnych w z góry na dół (od cewni moczowej do pupy ) - zwróceniu uwagi na pupę dziecka aby nie dopuścić do odparzenia , - zostawieniu pupy gołej dzięki czemu dajemy pupie czas na przewietrzenie :), - codziennej pielęgnacji oczu (przemywanie wacikiem pamiętając o zachowaniu właściwego kierunku )i czyszczeniu noska , - tym ,że zmieniając pieluszkę unosimy pupę maluszka i nigdy nie ciągniemy za nogi ! - zachowaniu szczególnej ostrożności podczas obcinania paznokci noworodka pamiętąc o zasadzie ,że paznokcie u rąk obcinamy na okragło a u stóp na prosto i że najlepiej na początku obcinać je gdy dziecko śpi ;). Po wykonanej pielęgnacji polecam wykonać masaż :) Dotyk matki i dziecka jest najlepszym dopełnieniem kazdej pielęgnacji .
Anna K. (2014-09-11 21:29:49)
Konkurs
 Do pielęgnacji Malucha gorąco polecam chusteczki  Clinic Kindii i do ich wypróbowania gorąco zachęcam są one doskonale nawilżone do pielęgnacji delikatnej skóry dziecka wprost stworzone są komfortowe i zawsze pod ręką każdej Mamie pomoc niosą wielką brudnę rączki, buzia czy pupa im niestraszna nawet pomidorowa zupa i tylko jednym ruchem ręki  wyczyszczą wszystko i zostawią tylko uśmiech wielki:)    
cherry1977 (2014-09-11 19:19:24)
Konkurs z Cleanic Kindii
 ... anielską cierpliwość i bycie wyspaną, zregenerowaną- bo podczas pielęgnacji malec często się wierci, przekręca, odwraca, ucieka, płacze i  łatwo wtedy posmarować balsamem pościel a nie dziecko, pomylić krem do ciała z kremem do pupy, szampon dla dzieci z szamponem dla dorosłych, szczoteczkę do zębów niemowlaka ze szczoteczką do zębów taty, zapomnieć o wyczyszczeniu uszu, o zmianie pieluchy, łatwo też wpaść w złość i popsuć sobie jedyne wolne godziny podczas całego dnia, czyli późny wieczór.   
hewel20 (2014-09-11 17:42:56)
Mój wybór :)
 W pierwszych dniach życia mojego maluszka używałam Płatków dla niemowląt Baby Sensitive - były dla mnie nie zastąpione aby delikatnie umyć oczka, buzię i rączki mojego maluszka. Są bardzo miękkie i nie podraźniją deklikatnej skóry dziudziusia :)
DorotaM (2014-09-11 15:19:08)
konkurs
 Do pielęgnacji malucha wszystkim mamom gorąco polecam czułe serce i kierowanie się intuicją. To miłość do swojego dziecka podpowiada nam najlepiej. Troska, którą dajemy dziecku przejawia się w najlepszych dla niego wyborach. Produkty Cleanic Kindii to produkty delikatne i bezpieczne. Chustaczki nawilżane mają delikatny zapach i przyjemny w dotyku materiał, nie są zbyt mokre i łatwo wyjmują się z opakowania. To niezbędny element do pielęgnacji delikatnej skóry dziecka każdego dnia. 
bb26 (2014-09-11 12:08:59)
konkurs
Do pielęgnacji malucha wszystkim mamom gorąco polecam dużą dozę pozytywnego nastawienia, która dla kobiety będącej pierwszy raz mamą jest bardzo ważna. Towarzyszący na początku stres i obawy próbujmy przełamać przyjęciem pomocy bardziej doświadczonych mam, nie wstydźmy się prosić o pomoc i porady. Nasze mamy i babcie to najlepsza "kopalnia" mądrości życiowych, których nie znajdziemy w wielu poradnikach.
justyna1 (2014-09-11 09:29:55)
konkurs
Do pielęgnacji malucha wszystkim mamom gorąco polecam chusteczki Skin Balance. Świetnie sprawdzają się nie tylko w codziennej pielęgnacji maluszka ale również podczas spacerów czy w czasie podróży. Ładnie pachną, delikatnie pielęgnują skórę dziecka nie powodując uczuleń czy podrażnień. Do tego sprawiają że skóra staje się gładka, miękka i jedwabista.Naprawdę są nawilżone dzięki czemu łatwo doczyścimy pupę, buzię czy rączki. Niewielkie rozmiary sprawiają,że spokojnie zmieszczą się w torebce czy pod wózkiem. Ja osobiście nie wyobrażam sobie bez nich życia bo nie raz mnie już uratowały - czy to nagła kupa czy to brudne rączki one są niezastąpione:)
asiunia9341 (2014-09-10 00:00:46)
konkurs
A ja do pielęgnacji maluszka wszystkim mamom gorąco polecam chusteczki nawilżane, bez któych nie wyobrażam sobie życia. Schowamy je wszędzie bo nie zajmują dużo miejsca, przez co zawsze bez problemu mamy je przy sobie. Są poprostu wybawieniem w każdej sytuacji! Możemy nimi oczyścić maluszka od stópek do główki - dosłownie. Brudne rączki, buźka czy pupka nie są dla chusteczek niczym strasznym a w upalne dni kiedy maleństwo może się pocić po prostu je nimi odświezmy :)
Kornela2811 (2014-09-09 21:27:12)
konkurs
 ... oliwkę  ! Jest to mój najlepszy kosmsetyk do pielegnacji skóry mojego maluszka. Natłuszcza skórę, usuwa resztki pudru i kremu, zwalcza ciemieniuchę. Można powiedzieć, że to proudukt uniwerslany, niezastąpiony , nie znam drugiego takiego kosmetyku, który ma tyle zastosowań !
Strona komentarzy 5 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar