2014-09-08

Zakończone

Konkurs z Cleanic Kindii

Dzieci to nasz największy skarb, dlatego też każdy rodzić chce zapewnić im jak najlepszą opiekę. Przy codziennej pielęgnacji dziecka warto więc sięgać po wysokiej jakości kosmetyki, które pozwolą zadbać o  higienę małego dziecka, a tym samym uśmiech i jego dobre samopoczucie.

Warto zwrócić uwagę  na produkty Cleanic Kindii, markę, o której już wiele razy pisaliśmy na naszym portalu.
 

Cleanic Kindii to chusteczki, które towarzyszą dzieciom i ich rodzicom podczas codziennej higieny już od pierwszych dni życia. Skóra naszych maluszków ma różne potrzeby, dlatego marka Cleanic Kindii stworzyła trzy rodzaje chusteczek nawilżanych: Cleanic Kindii New Baby Care dla wyjątkowo delikatnej skóry noworodków i niemowląt, Cleanic Kindii Baby Sensitive dla szczególnie wrażliwej i atopowej skóry niemowląt i małych dzieci oraz Cleanic Kindii Skin Balance dla normalnej skóry niemowląt i dzieci.

Serdecznie  zapraszamy do konkursu z marką Kindii, w którym do wygrania są, 4 zestawy, z produktami, które ucieszą każdą mamę.

  
 


Co należy zrobić?

Dokończ zdanie – Do pielęgnacji malucha wszystkim mamom gorąco polecam...

Uzasadnij krótko swój wybór – swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?

Nagrody: 4 zestawy – w każdym po 2 opakowania chusteczek: New Baby Care, Skin Balance, Baby Sensitive, patyczki i płatki Cleanic Kindii , a w każdym zestawie 5 ramek magnetycznych.

 

 Konkurs trwa od 08 września 2014 do 15 września 2014.Zapraszamy również do brania udziału w innym konkursie Cleanic Kindii.

 
„Zatrzymaj czułe chwile” – konkurs z Cleanic Kindii

Twój maluszek uśmiecha się do ciebie swoim najpiękniejszym uśmiechem, stawia pierwsze kroki, wraz z tobą odkrywa fascynujący świat. Zatrzymaj na zawsze czułe chwile z maleństwem.  Zrób zdjęcie swojej pociechy, kup 6 opakowań chusteczek Cleanic Kindii i w dniach 15.08 – 14.10.2014  weź udział w konkursie! Codziennie do wygrania wysokiej klasy aparaty fotograficzne Sony a5000 oraz szansa na zdobycie nagrody głównej – 1 z 10 profesjonalnych sesji zdjęciowych dla Twojego maluszka.

Pierwsze lata życia dziecka to okres wyjątkowej bliskości między nim a jego rodzicami, pełny niepowtarzalnych momentów radości, czułości i ciepła. Cleanic Kindii – marka chusteczek nawilżanych dla najmłodszych – chce utrwalić ten czas, ogłaszając wyjątkowy konkurs „Zatrzymaj czułe chwile”, w którym wybrane zostaną najpiękniejsze zdjęcia nawiązujące do tytułowego hasła. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zakup 6 opakowań chusteczek Cleanic Kindii (należy zachować dowód zakupu), rejestracja na stronie www.kindii.pl/konkurs (od 15.08 do 14.10.2014) oraz zgłoszenie samodzielnie zrobionego zdjęcia.

Codziennie komisja spośród 20 zdjęć ( z największą liczbą głosów otrzymanych od internautów ) będzie wybierać, to które otrzyma Nagrodę Dnia, czyli jeden z 61 aparatów Sony a5000. A na zakończenie konkursu, z 500 najwyżej ocenionych przez internautów zdjęć, Komisja wybierze dziesięciu zwycięzców Nagród Głównych, dla których przewidziano profesjonalne sesje zdjęciowe dla dzieci.


Cleanic Kindii to chusteczki, które towarzyszą dzieciom i ich rodzicom podczas codziennej higieny już od pierwszych dni życia. Skóra naszych maluszków ma różne potrzeby, dlatego marka Cleanic Kindii stworzyła trzy rodzaje chusteczek nawilżanych: Cleanic Kindii New Baby Care dla wyjątkowo delikatnej skóry noworodków i niemowląt, Cleanic Kindii Baby Sensitive dla szczególnie wrażliwej i atopowej skóry niemowląt i małych dzieci oraz Cleanic Kindii Skin Balance dla normalnej skóry niemowląt i dzieci.
Wszystkie rodzaje chusteczek biorą udział w konkursie! Zatrzymaj czułe chwile i weź udział w akcji Kindii!

 
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z Cleanic Kindii” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 08 września 2014 do 15 września 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Dokończ zdanie – Do pielęgnacji malucha wszystkim mamom gorąco polecam...

Uzasadnij krótko swój wybór – swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem na portalu www.udziewczyn.pl
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 08 września 2014.
 
 

Komentarze (52)

Magda (2014-09-12 11:56:31)
konkurs
fajny konkurs:)
moniska601 (2014-09-12 11:33:46)
Polecam
Do pielęgnacji maluszka wszystkim mamom gorąco polecam duże płatki kosmetyczne nawilżone wodą z dodatkiem szaergo mydła.Sprawdza sie znakomicie,nie powoduje uczuleń.Wystarczy przemyć pupkę,osuszyć,założyć pieluszkę i gotowe!Chusteczki nawilżane stosujemy tylko w podróży,podczas spacerów i w gościach:-)
kerocna (2014-09-12 11:27:39)
konkurs
Do pielęgnacji malucha wszystkim mamom gorąco polecam umiar i rozsądek. Bo szkodzi zarówno zaniedbanie jak i przesada w pielęgnacji. Polecam chusteczki nawilżane, żel do mycia, krem na odparzenia i duuuuużo ciepła i miłości, które zdziałają więcej niż wszystkie kosmetyki razem wzięte. :)
karolina (2014-09-12 11:14:03)
dobrze radzimy
Do pielęgnacji maluszka wszytskim mamom gorąco polecam... Rzecz to jasna i oczywista! Każda mama w swoim domu mieć powinna produkty firmy CLEANIC KINDII Są one jedyne w swoim rodzaju i przydatne w każym miejscu W domu, podróży, na spacerze czy też w gościach Podczas zabawy, jedzenia czy zmiany pieluchy Są one również idealne dla każdego rodzaju skóry, bo tylko one na rynku taką opcje mają, że dla wrażliwej skórki idealnie się nadają. A gdy przyjdzie czas kompieli, płatki kosmetyczne umyja buzie bobasa, a patyczki delikatnie wyczyszczą uszka. Więc wszystkie mamy dziś pamietajcie, gdzy mówimy o pielęgnacji to myślimy Cleanic Kindii, i od dziś tylko ich używamy. :) 
oliwia1126 (2014-09-12 11:00:55)
Debiutantka radzi
Do pielęgnacji malucha wszystkim mamom gorąco polecam... płatki dla niemowląt.  Dzisiaj mija 3 tydzień życia mego skarbu. Jest to moje pierwsze dziecko i dopiero się uczę i dziecka i swojej nowej roli … bycia mamą. Na pewno popełniam wiele błędów, również tych dotyczących pielęgnacji, ale wiem jedno … płatki dla niemowląt uratowały mi życie. Każda zmiana pieluszki w szpitalu to był koszmar dla mojego dziecka, które obwieszczało to światu głośnym krzykiem. Po powrocie do domu, nalałam ciepłej przegotowanej wody do miski, otworzyłam opakowanie płatków i okazało się, że zmiana pieluszki to bardzo przyjemny czas dla mamy i dziecka. Delikatnie przemywam płatkami wszystkie fałdki, zakamarki i to co trzeba. Moje szczęście natomiast leży grzecznie, robi różne minki i nic mu nie przeszkadza, nic nie drażni. Także polecam płatki, bo jak dla mnie to nr 1 wśród rzeczy które mogłam zastosować w pielęgnacji wrażliwej  i delikatnej skóry mego maluszka.
Malwina (2014-09-12 10:32:43)
Dobra rada
Do pielęgnacji malucha wszystkim mamom gorąco polecam produkty CLEANIC KINDII powstałe w trosce o Nasze dzieci, idealne dla delikatnej skóry. Przydatne w każdej sytuacji. Zawierają pantenol i rumianek, są  antyseptyczne i łagodzące, bez alkoholu, perfum i mydła. Po prostu idealne.Niezbędne.
kasica1601 (2014-09-12 09:36:43)
Do pielęgnacji malucha wszystkim mamom gorąco polecam...
... całusy, całusy i jeszcze raz całusy, a jeżeli to nie skutkuje to jeszcze więcej całusów :) Uwielbiam całowac moją kruszynkę po stópkach, nóżkach, brzuszku, rączkach i nie mogę się napatrzec na jej zadowoloną i roześmianą buźkę. Wiem, że wtedy jest szczęśliwa. Bo czy może być coś piekniejszego niż zadowolone dziecko.
alankowa2611 (2014-09-12 09:04:52)
konkurs
Do pielęgnacji malucha wszystkim mamom gorąco polecam oczywiście chusteczki nawilżające .Mój bobas urodzi się w grudniu ,ale już teraz widzę ,podpatrując inne mamy ,że bez tego produktu nie da się po prostu obejść. Chusteczki potrzebne są zarówno do przetarcia pupki ,buziaka gdy się ubrudzi ,jak i można ich użyć do przetarcia całego ciała gdy dzidzia tak nas wymęczy ,że na wieczór nie mamy już siły na kąpiel :) Naprawdę gorąco polecam .Sama już się w nie zaopatruje :)
Ewelina (2014-09-12 05:25:46)
pilegnacja malucha
 Do pilegnacji malucha jako mama polecam chusteczkiane Kleanic Kindii Skin Balance mój synek jest idealnym prykładem na to ze te o to chusteczki nawilzane sa idealne dla malucha u nas bardzo się nawilzaja skore malucha sa bardzo chlonne czego nie moge powiedziec o chusteczka np dada badz nivea . Nivea niby popularna dobra marka a chustecki stworzone z mysla o maluchach poprostu nie spelniaja swojej roli do ktorej zostaly stworzone sa strasznie suche a co wiecej podrazniaja skore maluchowi natomiast Skin Balance sa dobrze nawilzone maja przyjemny zapach nie podkrazniaja skory malucha sa poprostu swietne uzywam ich nie mal ze od urodzenia synka teraz synek ma 3 latka i nadal uzywamy tych chusteczek poniewaz sa naprawde rewelacyjne i odpowiednie dla skory malucha. Po uzyciu tych chusteczkek skora dziecka jest deliktna gladka w dotyku niezdecydowanym mama polecam te o to chusteczki z pewnoscia sprawdza sie tak jak i u nas :)
Patrycja1234 (2014-09-11 23:51:26)
chusteczki nawilżane - mój numer 1
Do pielęgnacji malucha wszystkim mamom gorąco polecam chusteczki nawilżane. Od pierwszych dni życia mojej córeczki z powodzeniem używamy mokrych chusteczek. Jako mama wręcz się z nimi nie rozstaję - zawsze są w pokoju, wózku, samochodzie czy torbie. Są niezwykle praktyczne i pomocne w najróżniejszych sytuacjach. Stosuję je do przewijania, mycia buźki po jedzeniu czy mycia rączek. Stosuję je w domu oraz poza nim - na spacerze, u lekarza, w sklepie, samochodzie czy podczas podróży. Są bardzo wygodne w użyciu. Dzięki nim przewijanie wiercącego się maleństwa przebiega znacznie szybciej i prościej  Jestem typem mamy zaradnej i rozsądnej, która raczej stara się ułatwić sobie życie. Dlaczego więc nie korzystać z takiego wspaniałego wynalazku jak chusteczki nawilżane? 
Strona komentarzy 4 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar