2014-09-08

Zakończone

Konkurs z Cleanic Kindii

Dzieci to nasz największy skarb, dlatego też każdy rodzić chce zapewnić im jak najlepszą opiekę. Przy codziennej pielęgnacji dziecka warto więc sięgać po wysokiej jakości kosmetyki, które pozwolą zadbać o  higienę małego dziecka, a tym samym uśmiech i jego dobre samopoczucie.

Warto zwrócić uwagę  na produkty Cleanic Kindii, markę, o której już wiele razy pisaliśmy na naszym portalu.
 

Cleanic Kindii to chusteczki, które towarzyszą dzieciom i ich rodzicom podczas codziennej higieny już od pierwszych dni życia. Skóra naszych maluszków ma różne potrzeby, dlatego marka Cleanic Kindii stworzyła trzy rodzaje chusteczek nawilżanych: Cleanic Kindii New Baby Care dla wyjątkowo delikatnej skóry noworodków i niemowląt, Cleanic Kindii Baby Sensitive dla szczególnie wrażliwej i atopowej skóry niemowląt i małych dzieci oraz Cleanic Kindii Skin Balance dla normalnej skóry niemowląt i dzieci.

Serdecznie  zapraszamy do konkursu z marką Kindii, w którym do wygrania są, 4 zestawy, z produktami, które ucieszą każdą mamę.

  
 


Co należy zrobić?

Dokończ zdanie – Do pielęgnacji malucha wszystkim mamom gorąco polecam...

Uzasadnij krótko swój wybór – swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?

Nagrody: 4 zestawy – w każdym po 2 opakowania chusteczek: New Baby Care, Skin Balance, Baby Sensitive, patyczki i płatki Cleanic Kindii , a w każdym zestawie 5 ramek magnetycznych.

 

 Konkurs trwa od 08 września 2014 do 15 września 2014.Zapraszamy również do brania udziału w innym konkursie Cleanic Kindii.

 
„Zatrzymaj czułe chwile” – konkurs z Cleanic Kindii

Twój maluszek uśmiecha się do ciebie swoim najpiękniejszym uśmiechem, stawia pierwsze kroki, wraz z tobą odkrywa fascynujący świat. Zatrzymaj na zawsze czułe chwile z maleństwem.  Zrób zdjęcie swojej pociechy, kup 6 opakowań chusteczek Cleanic Kindii i w dniach 15.08 – 14.10.2014  weź udział w konkursie! Codziennie do wygrania wysokiej klasy aparaty fotograficzne Sony a5000 oraz szansa na zdobycie nagrody głównej – 1 z 10 profesjonalnych sesji zdjęciowych dla Twojego maluszka.

Pierwsze lata życia dziecka to okres wyjątkowej bliskości między nim a jego rodzicami, pełny niepowtarzalnych momentów radości, czułości i ciepła. Cleanic Kindii – marka chusteczek nawilżanych dla najmłodszych – chce utrwalić ten czas, ogłaszając wyjątkowy konkurs „Zatrzymaj czułe chwile”, w którym wybrane zostaną najpiękniejsze zdjęcia nawiązujące do tytułowego hasła. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zakup 6 opakowań chusteczek Cleanic Kindii (należy zachować dowód zakupu), rejestracja na stronie www.kindii.pl/konkurs (od 15.08 do 14.10.2014) oraz zgłoszenie samodzielnie zrobionego zdjęcia.

Codziennie komisja spośród 20 zdjęć ( z największą liczbą głosów otrzymanych od internautów ) będzie wybierać, to które otrzyma Nagrodę Dnia, czyli jeden z 61 aparatów Sony a5000. A na zakończenie konkursu, z 500 najwyżej ocenionych przez internautów zdjęć, Komisja wybierze dziesięciu zwycięzców Nagród Głównych, dla których przewidziano profesjonalne sesje zdjęciowe dla dzieci.


Cleanic Kindii to chusteczki, które towarzyszą dzieciom i ich rodzicom podczas codziennej higieny już od pierwszych dni życia. Skóra naszych maluszków ma różne potrzeby, dlatego marka Cleanic Kindii stworzyła trzy rodzaje chusteczek nawilżanych: Cleanic Kindii New Baby Care dla wyjątkowo delikatnej skóry noworodków i niemowląt, Cleanic Kindii Baby Sensitive dla szczególnie wrażliwej i atopowej skóry niemowląt i małych dzieci oraz Cleanic Kindii Skin Balance dla normalnej skóry niemowląt i dzieci.
Wszystkie rodzaje chusteczek biorą udział w konkursie! Zatrzymaj czułe chwile i weź udział w akcji Kindii!

 
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z Cleanic Kindii” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 08 września 2014 do 15 września 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Dokończ zdanie – Do pielęgnacji malucha wszystkim mamom gorąco polecam...

Uzasadnij krótko swój wybór – swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem na portalu www.udziewczyn.pl
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 08 września 2014.
 
 

Komentarze (52)

Milly92 (2014-09-13 08:31:40)
Konkurs
Do pielęgnacji malucha polecam: Kochaj malucha całym swym sercem, bądź mu balsamem i przyjacielem! I nie poddawaj się nigdy - bo dużo złych kosmetyków znajdziesz po drodze! Nawet mydełko złe się może trafić - bubel po drodze się przytrafić! Dla malucha kupuj najlepsze, bo jest szczęście jest najważniejsze! I pamiętaj o chuteczek mokrych zapasie, bo się przydadzą przy bobasie! I bądź zawsze uśmiechnięta!    
aagnieszkaa1 (2014-09-12 21:18:20)
HIT DLA MALUCHA
Do pielęgnacji maluszka wszystkikm mamom gorąco polecam EMULSJĘ DO KĄPIELI EMOLIUM, bo... gdy preparat ten mój mały brzdąc zastosuje, to jego skóra od razu lepiej się czuje. Jest odpowiednio odżywiona, a jednocześnie nawilżona. Zlikwidowane zostaje uczucie szorstkości i uśmiech na twarzy mego maluszka gości. Skóra nie jest podrażniona, lecz odpowiednio natłuszczona. Wszelkie zaczerwieniania znikają i nigdy więcej już nie powracają. Emusja ta działa regenerująco, a nawet wygładzająco. Z infekcjami bakteryjnymi problemu już nie ma i produkt ten cenne składniki zawiera. Skóra jest mięciutka i bardzo gładziutka. Zastosowanie tego preparatu sprawia, ze uśmiech na mej twarzy i mojego maluszka się pojawia!
agus22 (2014-09-12 21:10:06)
Nie tylko kosmetyki...
Do pielęgnacji malucha wszystkim mamom gorąco polecam... - odrobinę troski, by dziecko czuło się bezpieczne, - szczyptę miłości, bo nic nie działa tak kojąco, jak kochające, matczyne serce, - ciepłe ręce, które same są zadbane, nie drażnią szorstkością i są wypielęgnowane, - intuicję, która poprowadzi każdą, nawet zagubioną mamę, - kilka dobrych i sprawdzonych kosmetyków, co nie podrażnią, nie uczulą i zaufanie mam mają, - słodkiego całusa, jakiego mamy w trakcie pielęgnacji maluszkowi w czułko dają, - tatusia, który w czasie kąpieli jest niezastąpiony, a mimo to jego zręczny chwyt wciąż jest niedoceniony, - delikatne płatki, bezpieczne patyczki do uszu i chusteczki nawilżane, które tak skutecznie w pielęgnacji pomagają i są przez mamy doceniane. Myślę, że tych kilka aspektów połaczonych w jedno, to właśnie właściwej pielęgnacji maluszka sedno!  
agatakis (2014-09-12 15:56:41)
polecam
DO PIELEGNACJI MALUSZKA WSZYSKIM MAMAOM POLECAM... NASZ MALUSZEK NASZ MALUTKI SKÓRKĘ MA JAK KWIATEK PŁATKI, TRZEBA DELIKATNIE JĄ PIELEGNOWAC ABY KWIATKA NIE ZMARNOWAĆ. KĄP CODZIENNIE SWEGO SKARBA, DELIKATNIE GO WYCIERAJ A PO KĄPIELI SMARUJ , SMARUJ SKÓRKĘ CUDNĄ I CAŁUSKÓW DAWAJ PEŁNO. CIUSZKI PIERZ W SPECJALNYM PROSZKU, PRASUJ JE DOKŁADNIE ABY MIEKKIE BYŁY ONE I PASOWAŁY DOKŁADNIE. WŁOSKI TEŻ PIELĘGNOWAĆ TRZEBA, I MYĆ SZAMPONIKIEM CODZIEŃ A PO KĄPIELI ROZCZESYWAĆ ABY PIĘKNIE ROSŁY DŁUGIE. CODZIEŃ WODY NIE UNIKAJ ZAPANBRAT Z NIĄ BĄDŻ CODZIENNIE, A MALUSZEK TWÓJ CUDOWNY PODZIĘKUJE TOBIE PIĘKNIE, I UŚMIECHEM I RADOŚCIĄ  I PRZESPANĄ NOCĄ CAŁĄ, TO PORADA MATKI POLKI, KTÓRA SZCZĘŚLIWĄ JEST MAMĄ.
emo863@wp.pl (2014-09-12 15:47:35)
Gorąco wszystkim polecam
 Wszystkim mamom polecam kosmetyki Cleanic Cindii .Ponieważ są najlepsze !
Karola (2014-09-12 15:23:48)
Polecam
 Polecam delikatne płatki dla niemowląt. Przydają się do wielu rzeczy, szczególnie te większe. Można je zamoczyć w soli fizjologicznej i delikatnie przetrzeć oczka. Zwilżonymi podczas kąpieli malucha możemy umyć buźkę. A jak zrobi nasz maluszek kupkę to zwilżonym możemy przemyć pupcię i wyrzucamy płatek, jest to o wiele bardziej higeniczne i wygodne niż przemywanie pupci pieluchą tetrową. Po prostu płatki są moimi nieodzownymi przyjaciółmi :).
Karina (2014-09-12 14:08:42)
Do pielęgnacji malucha wszystkim mamom gorąco polecam...
 Nawilżone chusteczki do skóry atopowej i suchej. Nasza córcia jest alergikiem i to jedyne chusteczki po, których nic nie dzieje się z jej delikatną skórką. Bardzo polecam bo na prawdę są dobre. 
maja679 (2014-09-12 13:24:11)
Umiar
umiar i zdrowy rozsądek. Dziecko nie potrzebuje wklepywania w niego "tony" kosmetyków, kremów, balsamów, oliwek, substancji przeciw odparzeniowych. Owszem, jeżeli już przytrafi się jakiś problem skóryny to trzeba działać, ale róbmy to z głową. Naście preparatów nie jest konieczne. Czasem to od przybytku głowa (w tym przypadku skóra) boli. Nadmiar kosmetyków może zatkać pory i doprowadzić do zakłócenia naturalnej bariery ochronnej skóry dziecka.
super mario (2014-09-12 13:09:01)
:)
Do pielęgnacji malucha gorąco polecam... więcej pewności siebie.  Kosmetyków i produktów do higieny jest na rynku ogromny wybór i są coraz lepsze. Znam również produkty Cleanic Kindii i szczerze polecam. Ale cała sztuka polega na tym, żeby nie bać się dotknąć tego skarbu, który waży zaledwie kilka kilogramów. Z początku miałem problem, stałem lekko z boku, taki wieczny obserwator z tekstem: "A może kiedy indziej... A może jak podrośnie... " W końcu życie samo zmusiło mnie do przejęcia inicjatywy. Żona wróciła do pracy w systemie dwuzmianowym, a ja zostałem nagle z 4-miesięczną córeczką, która mogła liczyć tylko na mnie...  I co? I okazało się, że to nie takie trudne, a moje dwie duże ręce radzą sobie całkiem dobrze. Przewijanie, kąpanie, wcieranie oliwki, a potem karmienie - tatuś też to potrafi. A nagroda: szczery uśmiech córeczki i jej spokojny sen!     
memos (2014-09-12 12:53:09)
Królowa pielęgnacji
 Nie będę oryginalna... lecz nie muszę chyba, Chusteczka nawilżana w każdej sytuacji się przyda. Buzię umyje, rączki wyczyści, Wszystkie mamy wiedzą - z niej same korzyści. Przy zmianie pieluszki jest niezastąpiona, Królową pielęgnacji - chusteczka nawilżona.  
Strona komentarzy 3 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar