2013-05-15

WSPIERAMY AKCJE

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce uruchamia Dział Porad Eksperckich

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin, który przypada 15 maja, w tym roku Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce przygotowało na stronie internetowej Dział Ekspercki SOS, aby aktywnie wesprzeć rodziny w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych.Pracownicy Stowarzyszenia to wyspecjalizowana kadra psychologów i pedagogów, którzy poświęcili się wychowaniu dzieci po ciężkich przejściach. Specjaliści chcą podzielić się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem z rodzicami szukającymi porad i wsparcia.

Dział ekspercki został już uruchomiony na stronie internetowej Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce: http://www.wioskisos.org/pytamy-ekspertow.html, gdzie są zamieszczane artykuły zawierające uniwersalne rady dotyczące wychowania dzieci i pokonywania wychowawczych trudności. Poruszane w tekstach zagadnienia dotyczą między innymi: stresu szkolnego, rozmów o śmierci, popalania papierosów, kłamstwa … i wielu innych, ważnych tematów. Dodatkowo na bieżąco eksperci Stowarzyszenia będą odpowiadać na zapytania e-mailowe i na Facebooku. Pytania można wysyłać na adres eksperci@wioskisos.org oraz na fan page’u https://www.facebook.com/wioskisos?fref=ts.

Inicjatywa Stowarzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych jest odpowiedzią na pogarszającą się sytuację dzieci i rodzin w Polsce. Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  w Polsce prawie 96 tysięcy dzieci jest pozbawionych opieki rodzicielskiej, a jak wynika z badań EUROSTATU,  30% dzieci w naszym kraju  żyje w  biedzie. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce oprócz Wiosek Dziecięcych dla porzuconych i osieroconych dzieci prowadzi również dodatkowe programy profilaktyczne tzw. Programy Umacniania Rodziny, gdzie dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, znajdują spokojną przystań do odrabiania lekcji, zrozumienie, ciepły posiłek i szansę na rozwój swoich pasji i zainteresowań.
 

Komentarze (0)

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar