2012-06-18

Zakończone

Konkurs na najbardziej romantyczną wizję ślubu!

Wszystkim planującym ślub dobrze znany jest przesąd o literce „R” – ciepły, zielony, pachnący czerwiec jest więc na zaślubiny idealny. Kanał Club TV przygotował na tegoroczny czerwiec aż pięć programów o tematyce ślubnej! Może któraś z zaprezentowanych historii stanie się inspiracją do kolejnego ślubu marzeń?Zapraszamy do konkursu.
  

„Panna młoda pod skalpelem” – w soboty i niedziele o godz. 21:00.
„Cztery wesela (sezon 1 i 2)” – w poniedziałki i wtorki o godz. 10:00.
„Colin i Justin: ślubni agenci” - w soboty i niedziele o godz. 10:00.
„Panna młoda – księżniczka czy potwór?” (sezon 7) - w dni powszednie o godz. 12:00.
„A właściwe czyj to ślub?” - w dni powszednie o godz. 02:00.

 

Zadanie konkursowe:
Jak wygląda Twój wymarzony ślub? Podziel się z nami tą wizją. Ułóż historię z packshotów lub opisz to wydarzenie i zamieść na FORUM w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs na najbardziej romantyczną wizję ślubu. Inspiracje możesz czerpać z programów ślubnych emitowanych na Club TV. 5 najciekawszych odpowiedzi wygrywa kosmetyki, dzięki którym marzenia o szczupłej sylwetce staną się rzeczywistością!

Nagrody:
5 zestawów kosmetyków FRESH & BEAUTY. W skład każdego zestawu wchodzą:
Rytualny olejek do kąpieli zielona herbata i limonka
Rytualna sól do kąpieli zielona herbata i limonka
Rytualne masło do ciała NOWOŚĆ!
Rytualny peeling solny pod prysznic NOWOŚĆ!

 FRESH & BEAUTY
Nowe aromatyczne sole, olejki masła i peelingi do ciała o zniewalających zapachach! Nowa, niezwykle aromatyczna linia, dzięki której codzienna pielęgnacja staje się prawdziwą przyjemnością. Zyskaj smukłą sylwetkę dzięki zielonej herbacie i limonce. Zanurz się w puszystej pianie, odkryj prawdziwą przyjemność i ciesz się piękną, młodą oraz jędrną skórą!

Sponsor nagrody:
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona od samego początku istnienia zdobyło uznanie rzeszy wiernych Klientów ceniących innowacyjność i wysoką jakość kosmetyków naturalnych. Oferta Farmony obejmuje ponad 250 dermokosmetyków do pielęgnacji ciała, firma łączy najnowsze zdobycze kosmetologii oraz odżywczą moc naturalnych składników roślinnych.
www.farmona.plKonkurs trwa od 18 czerwca 2012 do 18 lipca 2012.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs na najbardziej romantyczną wizję ślubu!” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 18 czerwca 2012 do 18 lipca 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest zaprezentowanie swojej wymarzonej wizji ślubu - opis lub historia z packshotów.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty/maile/ zdjęcia na FORUM w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs na najbardziej romantyczną wizję ślubu

Post/mail/zdjęcie… należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze prace.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 18 czerwca 2012.

Komentarze (4)

justynek24ee (2012-07-16 22:25:52)
Bajeczny ślub
 Wizja mojego wymarzonego ślubu jak z bajki :) Moja idealna suknia w stylu księżniczkowym z niezliczonymi falbankami,głęboko wycięty dekolt,gorset z tysiącami migoczących kryształków i klejnotów. Na głowie Przepiękny diadem umocowany na wysoko upiętych włosach z wypuszczonymi pokręconymi loczkami. Długi bajeczny welon. Na rękach długie rękawiczki. Bajeczne buty z dodatkowymi kryształkami. Przepiekny kaskadowy bukiet z czerwonych kwiatów,owinięte wstążką łodygi. Mój wybranek w czarnym fraku,dzentelmen w każdym calu. Jedziemy do ślubu bardzo długą białą limuzyną. Kościół ubrany świeżymi,pachnącymi kwiatami. Po prawej i lewej stronie przy ławkach leży biały tiul. Pod ołtarzem ustawiona jest brama. Składając przysięge ronię łezkę,mój książe całuje moją dłoń i ślubuje miłość po grób. Wychodząc zostajemy obrzuceni ryżem i pieniążkami na szczęście. Nasze wesele odbywa się w bajkowym pałacyku otoczonym zjawiskowym ogrodem. W tym ogrodzie odbywa się nasza sesja zdjęciowa. Mamy tam nawet fontanne zmieniającą barwy. Wesele trwa do białego rana. Znużonych gości układamy do snu w wynajętych pokojach hotelowych. 
never_mind_16@wp.pl (2012-07-04 22:19:27)
ślub
ślub- napewno nie w centrum miasta. gdzieś na uboczu, w białej krótkiej sukience, z fioletowymi dodatkami, mój partner z szarym garniturze rówież z fioletowymi dodatkami (np krawat). do tego sama najbliższa rodzina i nasi przyjaciele bez "rodziny" którą się widzi raz na 20 lat, osób "które wypada zaprosić". bez zadęcia i płacenia kolosalnych kwot za zbędne atrakcje, raczej wesele w stylu miłej rodzinno-przyjacielskiej kolacji, imprezy, z daniami nie wyszukanymi, i koniecznie bez "standardowych i oklepanych piosenek weselnych" oraz bez gier i zabaw oczepinowych. bez tego wszystkiego chętnie się obejdę, ale mam jedno marzenie- bo jak każdy chciała bym mieć coś wyjątkowego - żeby o północy był pokaz sztucznych ogni bo je uwielbiam:)
Aga (2012-06-28 21:28:16)
Wymarzony ślub
 Piękna biała suknia sięgająca do ziemi. Pan młody w Czarnym garniturze białej kamizelce i koszuli z białym krawatem. Jedziemy do kościoła osobno ja z moim świadkiem i 2 druchnami on ze swoim swiadkiem i 2 druchami. Do ołtarzy prowadzi mnie tata, a pan młody czeka na mnie przy ołtarzu ze swoim swiadkiem i druchami. Mała dziewczynka niesie na na poduszczce nasze obrączki. po uroczystym ślubowaniu ja i mój mąż wracamy samochodem razem, a za nami moi rodzice i na wesele.
Angelika Gawryś (2012-06-27 22:17:30)
Ślub
Mój wymarzony ślub ? Właśnie już nadchodzi bo to już 30 czerwca .Wymarzony według mnie to aby mój tata poprowadził do ołtarza , aby wypuścić białe gołębie pod kościołem ,i aby wszystko było idealne jak z bajki ;] .
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar