2012-01-09

Zakończone

Czy jesteś gotowa, aby uwodzić? Wygraj flakon feromonów

Początek roku to najlepszy moment na zmianę!

Nie ważne, czy pragniesz uwodzić mężczyzn, czy też zdobyć tego jedynego - teraz masz szansę sprawić sobie Walentynowy prezent i wygrać flakon feromonów, które podkreślą najlepsze strony Twojej kobiecości.
Nagrodę (flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB o wartości 183 zł), ufundował  portal www.feromony.pl

 
Jak działa BTB?
BTB to feromony nie tylko o charakterze seksualnym, ale również socjalnym. Działają jak zapachowy afrodyzjak. BTB osłabia negatywne nastawienie mężczyzn i poprawia ich samopoczucie. Mężczyźni bardziej się na Tobie skupiają i zabiegają o Twoje względy. W sytuacjach intymnych zwiększasz pożądanie swoje oraz partnera. Pachniesz seksapilem, budząc pożądanie otaczających Cię mężczyzn i zazdrość obserwujących koleżanek.

Co trzeba zrobić, aby je zdobyć?

Wystarczy, że odpowiesz na pytania:

 
Jaki procent ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania?


Odpowiedź znajdziesz na stronie www.feromony.pl/pobsf

Napisz również:
 
Dlaczego chcesz wygrać nagrodę - flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod tym konkursem.


Jeśli Ci się uda – już niebawem zabłyśniesz podkreślając swój seksapil, a mężczyźni nie będą mogli przestać o Tobie myśleć!Konkurs trwa od 09 stycznia 2012 do 29 stycznia 2012.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Czy jesteś gotowa, aby uwodzić? Wygraj flakon feromonów (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl i portal feromony.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 stycznia 2012 do 29 stycznia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedz na pytania:
Jaki procent ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania? oraz
Dlaczego chciałabyś/chciałbyś wygrać nagrodę - flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które poprawane i najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 

Komentarze (101)

aga (2012-01-20 18:03:21)
Be the best
1. 98,48% zauważyło działanie feromonów. 2. Dlaczego chcę wygrać? Po pierwsze z ciekawości  po drugie chciałabym swobodnie rozmawiać z chłopakami żeby na prawdę byli zainteresowani rozmową ze mną, bo jak do tej pory odnoszę inne wrażenie , a wiem że feromony mogłyby mi w tym pomóc. A po trzecie poznałam chłopaka, który baaaardzo mi się podoba, ale właśnie jak mam z nim porozmawiać jak jestem nieśmiała (to jest udręka dla dziewczyn). Czytając opinie ludzi którzy używali feromony jestem przekonana, że pomogą mi w nawiązywaniu kontaktów z płcią przeciwną Dlatego powinnam wygrać tę magiczny flakonik
amorki22 (2012-01-19 19:57:04)
konkurs
1. 98,48% 1.Jest kilka powodów dla których chciałabym wyprubować feromony: ciekawość,chęć czegoś udowodnienia a także sprawdzenia, wzbudzenie w mężu zazdrości,pragnienie przeżycia czegoś nowego. Może ktoś powie że to  błache żeczy ale dla mnie to coś więcej. Zawsze chciałam poczuć się wyjątkowo,uwodzicielsko,być zauważoną,i może troszkę przytszeć komuś noska.A może feromony coś we mnie wyzwolą??? chętnie bym je przetestowała:)
POCHAKONTAS (2012-01-18 20:33:38)
KONKURSIK
Hym czemu ? Napewno ciekawosc ,moze chciala bym tez poczuc sie pewniej:) co mysle ma jakies znaczenie przy uzyciu tego cudenka;)  chciala bym sprawdzic czy to faktycznie dziala;)  98 procent ludzi widzi skutecznosc tego bajerku;D
kasia2006222 (2012-01-18 19:16:15)
Konkursik
Chciałabym wygrać feromony, aby poczuć że świat mam w garści. Feromony z pewnościa pomogą mi zdobyc to czego mocno pragnę, a co pozostanie moją słodką tajemnicą. Poza tym w związku z tym że nadzszedł Nowy Rok to myślę, że to najlepszy czas, żeby z szarej myszki przemienić się w pełną zmysłowości i uroku kobietę, która wie czego chce i wie jak to zdobyć. Chciałabym dostrzec inną stronę świata i inną stronę siebie, dotrzec wgłąb swej duszy i wydobyć pokłady energii, które jeszcze nie widziały swiatła dziennego. I mam nadzieje, że feromony mi to ułatwią :)
marzena84p (2012-01-18 15:01:08)
Konkurs feromony
Chcę wygrać flakonik feromonów, ponieważ jestem ciekawa ich "pomocniczej" siły w zdobywaniu pewności siebie, eksponowaniu kobiecości i codziennych relacjach z partnerem. Sądzę, iż byłyby one dla mnie pozytywnym zastrzykiem energii i pewności siebie. Wiem, że feromony same cudów nie zdziałają, ale na pewno pomogą mi w "zdobywaniu świata". :D
sweetsymphony (2012-01-16 22:27:49)
konkurs
1.    98,48% ludzi spośród badanych zauważyło efekty działania feromonów. 2. Chciałabym wygrać powyższą nagrodę przede wszystkim dlatego, że zżera mnie ciekawość. Chciałabym pójść za tymi 98% ludzi i sprawdzić czy "to" naprawdę działa. Poza tym, wiadomo - chętnie sprawdziłabym jak to zadziałało by na mojego kochanego.
dagmag (2012-01-16 18:02:42)
juz czas
98,48% Po roku odchorowywania ostatniego związku mogę w końcu wrócić do świata randek i flirtów. To musi być wielkie wejście więc do całego arsenału kobiecych sztuczek chętnie dorzucę zwierzęcy magnetyzm feromonów by mieć pewność sukcesów. Znów chcę poczuć gorące spojrzenia mężczyzn, słuchać komplementów i być główną bohaterką czyichś snów, marzeń i pragnień. Zapadać  w pamięć na bardzo długo i dostawać smsy z odważnymi wyznaniami już o świcie. Polować, kusić i wybierać bawiąc się przy tym doskonale z maksymalnie odbudowanym poczuciem własnej atrakcyjności.
agutek (2012-01-16 09:18:40)
niedowiarek....
1. 98,48% zauważyło  efekty działania. 2.Chciałabym wygrać ów magiczny flakonik, pełen zapachu, ponieważ jestem typem niedowiarka! Jak nie zobaczę- to nie uwierzę, jak nie sprawdzę na własnej skórze to nie polecę nikomu. Zupełnie do mnie nie trafiają reklamy- typu "Pani Gozdzikowa " itop, itd. Więc żebym orzestała byc "niewiernym -biblijnym Tomaszem", musze fermony zastosować. A poza tym w tym roku obchodzę okrągłąrocznicę slubu, więc małe wspomożenie jest jak najbardziej mile widziane! I to w zasadzie byłby prezent od razu dla dwóch osób! Więc nawet dla organizatora konkursu- to pewna wygoda! :)
kameliia (2012-01-15 10:54:06)
konkurs
98%ludzi dostrzegło efekty działania feromonów Jestem kobietą dojrzałą i lata świetności mam już za sobą,ale chociaż jeszcze na chwile chciałabym poczuć się piękna, pożądana i zmysłowa.Dodałoby mi to również pewności siebie,i pozwoliło pozbyć się kompleksów. Szczerze muszę powiedzieć,iż te 98% nie do końca mnie przekonują co do cudów w temacie uwodzenia i wolałabym się przekonać o tym na własnej skórze.Nie raz podejmowałam próbę kupna feromonów lecz kończyło się to zwykle walką z moją niewiarą w ich moc uwodzenia. Być może wygrana w konkursie rozwiałaby wszelkie wątpliwości.
siwa0010 (2012-01-14 11:19:50)
fermony
1. 969 osób (98,48%)  ludzi zauważyło efekty działania feromonów 2. Chciałbym wygrać tą nagrodę nie tylko z ciekawości ale również dlatego by po urodzeniu córeczki znów rozpalić mojego mężczyznę tak jak kiedyś, oraz sama poczuć się bardziej pewna siebie.
Strona komentarzy 8 z 11
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar