2012-01-09

Zakończone

Czy jesteś gotowa, aby uwodzić? Wygraj flakon feromonów

Początek roku to najlepszy moment na zmianę!

Nie ważne, czy pragniesz uwodzić mężczyzn, czy też zdobyć tego jedynego - teraz masz szansę sprawić sobie Walentynowy prezent i wygrać flakon feromonów, które podkreślą najlepsze strony Twojej kobiecości.
Nagrodę (flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB o wartości 183 zł), ufundował  portal www.feromony.pl

 
Jak działa BTB?
BTB to feromony nie tylko o charakterze seksualnym, ale również socjalnym. Działają jak zapachowy afrodyzjak. BTB osłabia negatywne nastawienie mężczyzn i poprawia ich samopoczucie. Mężczyźni bardziej się na Tobie skupiają i zabiegają o Twoje względy. W sytuacjach intymnych zwiększasz pożądanie swoje oraz partnera. Pachniesz seksapilem, budząc pożądanie otaczających Cię mężczyzn i zazdrość obserwujących koleżanek.

Co trzeba zrobić, aby je zdobyć?

Wystarczy, że odpowiesz na pytania:

 
Jaki procent ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania?


Odpowiedź znajdziesz na stronie www.feromony.pl/pobsf

Napisz również:
 
Dlaczego chcesz wygrać nagrodę - flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod tym konkursem.


Jeśli Ci się uda – już niebawem zabłyśniesz podkreślając swój seksapil, a mężczyźni nie będą mogli przestać o Tobie myśleć!Konkurs trwa od 09 stycznia 2012 do 29 stycznia 2012.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Czy jesteś gotowa, aby uwodzić? Wygraj flakon feromonów (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl i portal feromony.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 stycznia 2012 do 29 stycznia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedz na pytania:
Jaki procent ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania? oraz
Dlaczego chciałabyś/chciałbyś wygrać nagrodę - flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które poprawane i najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 

Komentarze (101)

maxwredota (2012-01-22 23:01:33)
feromonowe szaleństwo zmysłów
 98,48% badanych osób stwierdziło, że feromony działają na ludzi. W zyciu powinnyśmy spróbować kazdego sposobu, by nie przegapić szczęścia.  O ile pewniej czułabym się jako kobieta posiadając te feromony. Moze wtedy odwazyłabym się na to co w tej chwili jest dla mnie zbyt trudne? A moze ktoś inny przejąłby inicjatywę?  Feromony to dobry pomysł dla kazdej kobiety, która ma odwagę walczyć z męskimi zmysłami. Ja podejmę się tego wyzwania. 
Mon (2012-01-22 22:34:16)
eliksir miłości???
98,48% Staramy się już kilka miesięcy o dzidziusia, ja nadal wierzę i chcę próbować, mój mąż zaczyna powoli wątpić... dlatego chcę abyśmy na nowo odnaleźli siebie sprzed kilku lat - szczęśliwych, zakochanych i patrzących z uśmiechem na świat... mam nadzieję że dla stworzenia romantycznego klimatu, dla niezwykłej chwili spotkania się dwóch rozpalonych ciał - zadziałają feromony BTB niczym eliksir miłości
agf (2012-01-22 21:53:05)
konkurs
98,48 % ludzi widzi efekty działania feromonów. Dlaczego chciałabym otrzymać tę nagrodę? No cóż, męża już mam, więc nie zależy mi na przyciąganiu mężczyzn, na kolejnych podbojach. Jednak przyznam, że po ciąży niestety przestałam czuć się atrakcyjnie. Flaczek na brzuchu, cellulit na udach, dodatkowe kilogramy - dalej się mnie trzymają i chcę tego czy nie - wpływają negatywnie na moje samopoczucie. Co za tym idzie wydaje mi się, że i dla mojego męża stałam się mniej atrakcyjna, tym bardziej jeśli dodać do tego to, że patrzy teraz na mnie nie tylko jako na kobietę, ale i matkę jego dziecka. Jeśli tylko feromony pozwoliłyby mi nabrać pewności siebie z pewnością miałoby to pozytywne odbicie w naszej sferze intymnej...
stokrotka238 (2012-01-22 21:39:30)
feromony
Odp 1 98,48% ludzi zauważyło działanie feromonów. Odp 2 Powinnam wygrać te nagrodę, ponieważ nie wierzę w  skuteczność tych całych feromonów, uważam, żę  to jedna "bujda na kólkach".  Chwyt marketingowy. Dlatego dajcie mi ocenić czy mam rację czy jednak się mylę!!!!
auriga (2012-01-22 21:38:09)
Konkurs
 98,48%  Chcialabym na nowo rozpalić swego męża, który nieco ochłódł.
sigma (2012-01-22 21:31:08)
konkursik
 1.  98,48% 2. Chcialabym wygrać  flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów , aby mój maż pracoholik wreszcie mnie zauważył.
kupiska (2012-01-22 15:59:42)
Feromny
Odp 1 98,48% ludzi zauważyło działanie feromonów. Odp 2 Jestem zdziwiona,że aż tyle procent ludzi zauważyła działanie feromonów.Używałam kiedys feromonów po których nie zauwazyłam żadnego efektu. Jestem ciekawa,czy w moim przypadku te feromony akurat sie sparawdza.Raczej mam pestymistyczne podejście co do tego,że one działają poza tym ceny feromonów są dość drogie... Jeśli faktycznie one działają byłabym skłonna je wyprubować i jesli zauważę rezultat z pewnością będę polecać je swoim znajomym.
patrycja.sz (2012-01-22 15:42:29)
Feromony - każdy do kochania jest gotowy
1. Aż 98,48% ludzi zauważyło działanie stosowanych przez nich feromonów.. 2. Feromony - cud techniki Są to wręcz najlepsze triki Psikniesz raz - oto cała robota I masz w garści swojego 'chłopa' Szpilki i kiecka dużo dają Jednak to feromony najlepiej działają Dlatego każda kobieta powinna mieć je dla siebie By móc sprawić że facet poczuje się jak w niebie Ja wierzę że wygram owe feromony By sprawić żeby mój facet był w łózku dziki i szalony
Makrelka (2012-01-22 15:19:58)
feromony
98,48% widzi efekty działania Miło jest dostawać pierścionki czy bransoletki. Wolę jednak, gdy mężczyzna poświęca mi swój czas, zamiast wydawać na mnie pieniądze. Pięć minut czułości jest warte tyle co diament i w do tego właśnie potrzebne mi sa feromony
nefretete07 (2012-01-22 15:01:00)
BTB - Bierz Tę Babkę !
1. 98,48 % ludzi widzi efekty działania feromonów. 2.Ostatnio w moim małżeństwie zaczyna brakować pewnego bardzo ważnego pierwiastka,mianowicie Namiętności.Pomyślałam, że jeśli romantyczne babskie chwyty typu słodka kolacyjka i seksowna bielizna nie działają,to należy wytoczyć ciężkie działa i zastosować najbardziej zaawansowaną technicznie broń - Feromon BTB. Mężuś wprostu wielbia techniczne nowinki,liczę więc na to,że tej nowince w niewinnej buteleczce również się nie oprze.A wtedy będziemy mogli uzupełnić wszystkie potrzebne minerały (szaleństwo,czułość,rozkosz ... ) składające się na pierwiastek Namiętności.Zupełnie spontanicznie wylądujemy na tapczanie lub stole kuchennym,niechcący tłukąc kilka szklanek.Jesli wygram ten feromon,liczę na to,że mój Luby odtąd będzie miała zakodowane w głowie tylko BTB.  W feromonowym tłumaczeniu: Bierz Tę Babkę !  Czyli mnie
Strona komentarzy 6 z 11
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar