2012-01-04

Zakończone

Wygraj płytę Poland Why not i seksowną koszulkę Esotiq

Znacie projekt Poland Why Not? Pamiętacie, że wyszła płyta i to w dwóch edycjach czerwonej i białej. Chcecie wygrać jedną z tych płyt plus seksowny dodatek? Jeżeli tak weźcie udział w naszym konkursie.
Co należy zrobić?

Odpowiedz na dwa pytania:


1) Pytanie zamknięte: Cover czyjego utworu wykonuje Julka B. na płytach „Poland.. Why Not”?

Podpowiedź możesz znaleźć na naszym portalu.

2) Pytanie otwarte: Czy Waszym zdaniem, polscy muzycy mają szansę na sukces na arenie międzynarodowej?


Swoje odpowiedzi zamieść w komentarzach pod konkursem.Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów, w skład których wchodzą:

płyta PWN edycja czerwona plus koszulka firmy Esotiq szara rozmiar S.

Zobaczcie jak wyglądają nagrody.


Dowiedz się więcej o płycie i o projekcie Poland Why Not.
 


Konkurs trwa od 04 stycznia 2012 do 12 lutego 2012.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wygraj płytę Poland Why not i seksowną koszulkę Esotiq” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 stycznia 2012 do 12 luty 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedzenie na ptania:
1) Pytanie zamknięte: Cover czyjego utworu wykonuje Julka B. na płytach „Poland.. Why Not”?

2) Pytanie otwarte: Czy Waszym zdaniem, polscy muzycy mają szansę na sukces na arenie międzynarodowej?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły poprawną odpowiedź na pierwsze pytanie, oraz ciekawą odpowiedź na drugie pytanie.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (94)

Anita (2012-01-05 15:43:06)
Konkurs
1. Julka wykonuje cover Leonarda Cohena. 2. Jest kilka głosów w naszym kraju, które niewątpliwie miałyby szansę zaistnie na arenie międzynarodowej. Nawet mamy takich myzyków, jak choćby Nergal, który ze swoim Behemothem jest w czołówce kapel metalowych na całym świecie. Konkurencja jest jednak olbrzymia w środowisku muzycznym i wydaje mi sie, że niestety przez brak wystarczajacych środków finansowych na promocję naszych muzyków, szanse na międzynarodową karierę są niwielkie i dostępne dla nielicznych, niezależnie od umiejętności czy talentu. Niestety Polska wielu kojarzy się z wioską zabitą dechami, trzecim światem i znacznie łątwiej będzie zrobić karierę osobie z mniejszym talentem, ale będącej obywatelem np. USA, niż komuś z Polski, choć z nieziemskimi zdolnościami muzycznymi. Trzymam jednak kciuki!
kasia1k (2012-01-05 15:43:02)
Poland... Why No
1. Hallelujah - Leonarda Cohena 2. Jest w Polsce wielu wspaniałych muzyków którzy juz dawno odnieśliby sukces gdyby zyli w innym kraju. Takich własnie ludzi powinno sie promowac za granicą najbardziej, bo to oni ma najwiekszą szansę na zaistnienie w świecie. Chociazby Bracia Cugowscy, którzy wykonują niełatwą muzykę jak na polskie realia, hard rock. Maja wielkie możliwości, cudowny głos, brakuje im natomiast kogoś kto poprowadził by ich we własciwym kierunku, kogos kto chciałby zrobic z nich prawdziwe gwiazdy, nie tylko wzbogacic sie na nich. Trzymam za nich mocno kciuki bo chłopaki zasługuja na to zeby w końcu było o nich głośno. Promowac za granicą powinno sie równiez te osoby, które mają tam juz pewne osiagnięcia, jak np. Edyta Górniak czy Natalia Lesz. Myślę że to własnie dzięki takim ludziom Polska mogłaby sie stać znana na całym swiecie. Talentów w Polsce nie brakuje, trzeba tylko starannie wybrać te perełki, a nie sugerowac się koneksjami.
Sukkub (2012-01-05 14:33:43)
Seksowny konkurs. ;D
1. Leonard'a Cohen'a 2. Myślę, że przez naszą polską zawistność, mają marne szanse, bo w pierwszej kolejności szukają wsparcia we własnym kraju, jeśli tutaj jego nie dostaną, to jak mają sobie poradzić na arenie międzynarodowej? Mam nadzieje, że urodzi się w końcu (a może już się urodził?:)) taki agent gwiazd, który dzięki swojej wiedzy, umiejętnościach i zdolnościach sprawi, że wiele polskich talentów nie zniknie wraz z umykającym sezonem, lecz zaistnieje na lata, a jego piosenki będą śpiewały pokolenia pokoleń. ;)
superhipermaczo (2012-01-05 13:31:48)
konkurs
1. Julka Bogdańska, objawienie polskiej sceny muzycznej i nie tylko polskiej, wydała cover „Hallelujah” napisany przez Leonarda Cohena. 2. Tak, jeśli tylko zostawią kompleksy małych szaraczków za sobą i zaczną świecić swoimi osobowościami, to TAK POLSCY MUZYCY MAJĄ SZANSE NA ODNIESIENIE SUKCESU NA ARENIE MIĘDZY NARODOWEJ. Jedna strona medalu to talent, druga osobowość. To jak jing i jang dobro i złe, wartość włąsna i umiejętność szprzedawania się wszystkim. Polacy mają szanse nie raz to juz udowadniali, niejednokrotnie! Choć uważam, że nie to powinno być ich priorytetem. Sprzedawanie się nawet milionom jest wciąż sprzedawaniem się, ważniejsze żeby byli spełnieni i zadowoleni ze swojej pracy, osobiście śpiewam troche gram w amatorskim teatrze, ale robię to dla siebie bo to lubie, ludzi kórzy tam są. Reszta się nie liczy. Polskim muzykom życzę zeby sami potrafili odpowiedziec na to pytanie bo to do nich należy odpowiedź czy chcą i tylko tyle wystarczy.
Monika03091982 (2012-01-05 13:12:27)
muza....
1.Leonard Cohen 2. Czytaając poprzednie odpowiedzi również uważam że polacy nie gęsi iż swój język  mają . Przecież polscy artyści podbijają arene miedzynarodową i bardzo dobrze, niech wszyscy zobaczą jakie mamy talenty. Bardzo dobrz eże są róźne programy które wychwytują nasze talenciary i super i tak powinno być. Brakuje mi tylko naszych polskich artystów którzy śpiewają w naszym ojczystym jeżyku, trzeba promiować Polskę!!!!!jestem tolerancyjna, ale nie wytryzmam i muszę to napisać. W sylwestrową noc pewnie wiele fanek portalu u dziewczyn( w tym takze ja ) zwyczajnie bawiło się przy tzw. domowkach na których królował również Sylwester z 2, uważam że to przegięcie że tyle wykonawców było zza granicy m.in. Białorusi, a z Polski tak mało!!!!! dlaczego przecież polska scena dysponuje takimi mocnymi głosami i brzmnieniami że aż głowa boli !!!!!!!
bb26 (2012-01-05 12:41:03)
Polnad...Why Not...?
1.cover utworu Leonarda Cohena Uważam, że polscy wykonawcy mają szanse na zaistnienie na światowym rynku muzycznym. Pocieszające jest to, że obecnie w naszym kraju organizuje się konkursy, które mają na celu wyszukania młodych, dobrze zapowiadających się artystów, takich muzycznych perełek. Na świecie obecnie króluje muzyka łatwo wpadająca w ucho a największą "chwytliwość" ma show-im większe tym lepiej. Nie brakuje tu też skandali, którymi rynek muzyczny jest przesiąknięty. Ogromne znaczenie ma nakład finansowy i dobry menedżer, który umiejętnie pokieruje artystą i zrobi dobrą reklamę.Niestety uważam, że polscy artyści są trochę w tyle biorąc pod uwagę zaplecze finansowe, pozwalające im wybić się poza granice kraju i dorównać poziomem show zagranicznym gwiazdom. Wydaje mi się, że brak też na prawdę dobrych menedżerów, takich którzy znają na wylot rynek chociażby amerykański i będący w stanie dobrze wypromować swojego podopiecznego za oceanem. Ważna jest także niebanalna osobowość,  podam za przykład naszą "królową"Dodę, która moim zdaniem wpisuje się w ten zagmatwany i skomercjalizowany rynek. Obecnie głos i talent wokalny schodzi niestety na jakgdyby drugi plan i liczy się wspomniane przez mnie show. Lady Gaga obecnie określana często artystką XXI w. stawia na show i skandale różnego rodzaju i jak widać dobrze na tym wychodzi. Wcześniej takim mianem określano m.in Madonnę.Podsumowując uważam, że polscy wykonawcy mają szansę na sukces, w przypadku gdy tej szansy nie zmarnują i dobrze ją wykorzystają oraz będą wytrwale dążyli do celu.
sylwiaxx16 (2012-01-05 10:28:20)
:)
1. Julka B. wykonuje cover utworu Leonarda Cohena. 2. W show bussinesie muzycznym aktualnie nie liczy się dobry głos i talent. Nastały takie czasy, w których aby być sławnym i zaistnieć na scenie trzeba mieć pomysł na siebie oraz wyróżniać się. Przedstawię przykład Lady Gagi. Jej głos nie jest zły, lecz wielką karierę zrobiła poprzez swój szokujący wizerunek. Poprzez wymyślne kapelusze, makijaże, ubrania oraz dodatki zwraca uwagę milionów ludzi, który są ciekawi jej występu oraz wizerunku. W jej przypadku głos jest na drugorzędnym planie. Wierną kopią Lady Gagi jest nasza rodzima Doda. Ona również prubuje robić na scenie wielkie show. Jej teledyski są już na zagranicznym pozomie. Jecz to tylko chwilowe zauroczenie fanów. Wszyscy także  znają Michała Wiśniewskiego, który chciał zwracać uwagę na siebie poprzez czerwone włosy, makijaż oraz dziwne stroje. Jak widać jego czas już minął, gdyż od dawna nie wydał płyty. W Polsce również  aby zaistnieć trzeba się wyróżniać, popularne są skandale gwiazd. Mało kto zwraca uwagę na dobry głos. Mało jest teraz piosenek, które mają jakiś sens. Należy jednak pamiętać, że uroda i młodość minie a piosenki zostają. Uważam, że Polscy artyści mają równe szanse z zagranicznymi gwiazdami, lecz postępują według zagraniczny zasad. Szkoda tylko, że Polskie gwiazdy nie mają dużych szans zaistnieć na scenie ze względu na talent wokalny.
cyruleczka (2012-01-05 10:15:39)
K O N K U R S Poland Why Not?
Oczywiście Leonarda Cohena To pytanie o wiele trudniejsze – bo z uwagi na patriotyzm powinnam bez zastanowienia odpowiedzieć, że i owszem arena międzynarodowa jest i dla naszych Muzyków (tu celowo Muzyków przez duże M, by oddać moją myśl – więc dla profesjonalistów, nie przypadkowych muzykujących, ale dla tych z pasją, talentem i parciem nie na ekran, okładki kolorowych pism, newsy na portalach plotkarskich , ale na życie muzyką, doskonaleniem siebie, na parcie bycia Muzyką dla swoich słuchaczy). Ale tym razem chyba patriotyzm nie powinien wziąć górę, a raczej zdecydowanie powinien go zastąpić realizm, którego u mnie nie mało. Przez pryzmat tej mojej cechy – już tak pewną odpowiedź, że „i owszem” zamieniłabym na bardziej ostrożną – że być może, czemu nie, ale czy już teraz mamy takich Muzyków (tu kontynuuje moje duże „M”). Być może i tak, może są – kryją się jeszcze i nie ujawniają, „dojrzewają”, a jak przyjdzie czas – rozbłysną na naszej i tej międzynarodowej arenie. Wskazywałabym więc tu na czas przyszły, bo z obecnych „królujących”, choć są w ich szeregach pewnie i tacy, których talent na międzynarodowe uznanie zasługuje, ale okazuje się, że to nie wystarczające by wbiec na arenę międzynarodową i zaklepać sobie na niej stałe miejsce.  A jakże by było wspaniale, gdyby w tej przyszłej (tu miejmy nadzieję niedaleko przyszłej) międzynarodowej „czołówce” obsadzonej i przez naszych Muzyków byli i ci, których nie koniecznie do reszty ogarnęłaby potrzeba śpiewania wyłącznie w języku angielskim, fajnie by było przecież, gdyby zrobili tą międzynarodową karierę śpiewając i po polsku, prawda? Ale czy to możliwe w dzisiejszym świecie muzycznym!?
askka (2012-01-05 10:02:22)
konkurs
1 Julia B.  wykonuje cover utworu Leonarda Cohena. 2.  Oczywiście uważam, że polscy artyści mają szansę na międzynarodową karierę, czego przykładem może być Edyta Górniak, której przebój emitowany był na zagranicznych programach muzycznych. Niestety w pełni nie wykorzystała swej szansy, ponieważ brakowało Jej sił, co sama przyznała w jednym z wywiadów. Uważam, że coraz więcej zespołów i wokalistów ma szanse i chęci podbić świat. Nienaganny angielski, a także wspaniała muzyka, sprawiają, że sama czasem nie mam pojęcia, że piosenkę wykonuje polski artysta. Również w przeciwieństwie do dawniejszych lat teledyski są coraz ciekawsze, artyści nie żałują pieniędzy i tworzą coraz to ciekawsze historie na swoich klipach.  Uważam, że Polska scena muzyczna obecnie przeżywa rozkwit młodych, kreatywnych wokalistów. Myślę, że już niedługo kilkoro z nich zrobi międzynarodową karierę. Warto wspomnieć także o osobach tworzących muzykę jak nasz kompozytor i pianista Leszek Możdżer, który robi karierę nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Myślę, że wszyscy polscy muzycy powinni brać z Niego przykład, a my powinniśmy wierzyć, że im się uda, bo w Polsce mamy naprawdę zdolnych muzyków.
andzia (2012-01-04 23:42:44)
konkurs
1. Julka B wykonuje cover ballady Leonarda Cohena. 2. Polscy muzycy mają szansę na na sukces międzynarodowy suksces, trzeba stworzyćim tylko odpowiednie warunki, umozliwienieim dalszej drogi budowania sukcesu muzycznego. Myzycy muszą nieustannie się rozwijać, stawiać sobie nowe wyzwania, powinni sami tworzyć muzykę. Rynek międzynarodowy zawsze czeka na nowych, utalentowanych artystów i nowe inspiracje.
Strona komentarzy 9 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar