2012-01-04

Zakończone

Wygraj płytę Poland Why not i seksowną koszulkę Esotiq

Znacie projekt Poland Why Not? Pamiętacie, że wyszła płyta i to w dwóch edycjach czerwonej i białej. Chcecie wygrać jedną z tych płyt plus seksowny dodatek? Jeżeli tak weźcie udział w naszym konkursie.
Co należy zrobić?

Odpowiedz na dwa pytania:


1) Pytanie zamknięte: Cover czyjego utworu wykonuje Julka B. na płytach „Poland.. Why Not”?

Podpowiedź możesz znaleźć na naszym portalu.

2) Pytanie otwarte: Czy Waszym zdaniem, polscy muzycy mają szansę na sukces na arenie międzynarodowej?


Swoje odpowiedzi zamieść w komentarzach pod konkursem.Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów, w skład których wchodzą:

płyta PWN edycja czerwona plus koszulka firmy Esotiq szara rozmiar S.

Zobaczcie jak wyglądają nagrody.


Dowiedz się więcej o płycie i o projekcie Poland Why Not.
 


Konkurs trwa od 04 stycznia 2012 do 12 lutego 2012.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wygraj płytę Poland Why not i seksowną koszulkę Esotiq” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 stycznia 2012 do 12 luty 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedzenie na ptania:
1) Pytanie zamknięte: Cover czyjego utworu wykonuje Julka B. na płytach „Poland.. Why Not”?

2) Pytanie otwarte: Czy Waszym zdaniem, polscy muzycy mają szansę na sukces na arenie międzynarodowej?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły poprawną odpowiedź na pierwsze pytanie, oraz ciekawą odpowiedź na drugie pytanie.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (94)

anikirax (2012-02-11 18:22:09)
Konkurs
1. Leonarda Cohena 2. Skoro karierę robią Afrykańczycy czy Chińczycy to dlaczego Polacy nie mieliby szans? Zdarza się przecież, że nasi rodacy są znani w Hollywood i występują w produkcjach amerykańskich. Dlaczego w kierunku muzycznym miałoby się im nie poszczęścić? Jeśli nabiorą angielskiego akcentu, wymyślą wpadającą w ucho muzykę i dobry tekst, a słuchacze ją przyjmą - drzwi otworzą się, a nasi skorzystają. Płyta Poland Why not jest na to najlepszym dowodem. Te głosy, te słowa i ta muzyka... Nikt nie zorientował by się, że to ma polskie pochodzenie. Trzymam kciuki, ale na długotrwałą karierę gwiazd, a nie jednosezonowy wyskok.
szymichow (2012-02-11 16:10:37)
Konkurs
Julia B.  wykonuje cover utworu Leonarda Cohena. 2.Polscy artyści mają szanse zaistnieć na szerszym międzynarodowym greium gdy zaczną robić  w pełni profesjonalne teledyski oraz  będą w nich urocze kobiety . Do tego prosta  linia melodyczna w stylu bum gum bum :)  jakies ladne 3-4 panie  teledysk na molo i spiewanie o czyms pogodnym i jest szansa Mysle,ze najszybciej na sceniemiedzynarodowej zaprezentują sie Boysi badz inny zespól disco polo ...
malvina (2012-02-11 12:20:43)
konkurs Poland Why Not???
1. Julka Bogdańska wykonuje cover utworu Leonarda Cohena. 2. Polskiej muzyce trudno dłużej zagościć na arenach światowych, niestety, ale polscy muzycy także nie maja polotu i siły przebicia. Jest tylko kilka wyjatków, na palcach licząc... Baria - to też zapewne m.in. brak poprawnej znajomości i "kaleczenie" języków obcych - śpiewanych - angielski, francuski. Poza tym, koszmarni i pazerni ludzie zajmujący się karierą, promowaniem polskich muzyków - "menagerowie" myślą o sobie i pieniążkach dla siebie. A, jeszcze jedno - polskie "gwiazdki", które liznęły blichtru i uwielbienia przez Fanów w kraju, myślą, że podbiją świat i zaraz pakują walizki - wyjeżdżają i czekają na oklaski... trzeba mieć dystans do siebie i ciężko, ciężko pracować, by zapracować na prawdziwą sławę i podziw. Może kogoś uraziłam, przepraszam, lecz takie mam zdanie o niektórych polskich wykonawcach - artystach, znanych z jednego, bądź kilku utworów, często podobnych do siebie, a nawet prawie jakby plagiatowych - zapożyczonych od innych.
Dagmara Marut (2012-02-10 15:13:58)
konkurs
1. Julia B. wykonuje cover utworu Leonarda Cohena. 2. Polscy muzycy rozrywkowi obecnie niestety nie mają dużych szans na wielką karierę na arenie międzynarodowej. A to dlatego, gdyż w większości brak im oryginalności i świeżości. Większość polskich mainstreamowych zespołów czy wokalistów jest wtórnych i bewstydnie kopiujących zachodnie wzorce. Interesujące głosy i osobowości są marnowane przez kiepski management, miałkie teksty i prymitywne aranżacje. Nikt nie jest zainteresowany kolejną Lady Gagą, czy Madonną. One już istnieją i nie potrzebują zastępstwa! Na tym marnym tle wyróżniają się jedynie nieliczne polskie formacje i soliści. Przykładem może być na przykład Myslovitz, który wydając wersję płyty "Korova Milky Bar" miał szansę zaistnienia wśród zagranicznych miłośników alternatywnych brzmień. Trudno jednak "wozić drewno do lasu"-ciężko naszym rodakom wzbudzić masowe zainteresowanie przy ogormnej ilości miejscowych kapel. Z drugiej strony czy wielka, międzynarodowa kariera jest wyznacznikiem talentu i wartości. Czy nie lepiej "robić swoje" i czerpać z tego satysfakcję? Wielka sława to żart, lepiej tworzyć zgodnie z sobą i nie stać się showbiznesową marionetką. To co mamy do zaoferowania Europie to nie wyśpiewywane w pseudoangielskim banalne teksty o miłości, a inspirowane regionalną muzyką projekty. Mam tu na przykład myśli metamorfozę Moniki Brodki. Od radiowego kiczu i banału stała się artystką świadomą i oryginalną. Bardzo ciekawie zapożycza z ludowej muzyki. Myślę, że to co prezentuje na scenie mogłoby się wpisywać w zachodnie trendy i jednocześnie zaintrygować zagraniczną publiczność. Świetnie byłoby zacząć od wizyt na zagranicznych festiwalach muzycznych. Nie od dziś wiadomo, że dominująca tam młoda publika jest bardziej otwarta na wszelkie muzyczne nowinki.
shoamin (2012-02-10 13:07:23)
ależ oczywiście
1.  Julia B.  wykonuje cover utworu Leonarda Cohena. 2. Mają, ale wcale nie aż taką znowu wielke i tylko nieliczni ! Mówi się, że prawdziwa sztuka obroni się sama... no fakt, ale oprócz umiejętności obrony, musi jeszcze potrafić się pokazać, wyjść do ludzi. Talenty powinny być doceniane na każdej szerokości geograficznej! Jednak... uważam, że o wielkości artysty nie świadczy jego "międzynarodowość", ja osobiście uwielbiam w większości takich, co to wcale nie na światowym forum brylują, są raczej bywalcami mojej duszy... Tak więc - niektórzy mają, ale co z tego :)
karolina25 (2012-02-09 12:43:50)
konkurs
1.  Leonard Cohen 2. Dużo rozmyślałam na tym pytaniem i z przykrością stwierdzam, że nie. Za "gwiazdami" z zagranicy stoi cały sztab ludzi, którzy pracują na ich sukces. Mają oni rozwinięty managment, marketing i specjalistów od tworzenia hitów. Gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i to niestety prawda. Nasze polskie gwiazdy nie mają tak dużych funduszy i tak rozwiniętej machiny marketingowej, aby odnieść sukces na arenie międzynarodowej. Następny minus to zbyt słaba znajomość j. angielskiego i niezbyt dobry akcent. Polscy artyści nie mają osobowości i charyzmy, by przebić się poza granicami naszego kraju. Polska jest krajem konserwatywnym, nie lubi się tego, co inne i oryginalne. Taka osoba jest tutaj tłumiona i nie ma ludzi, którzy by jej pomogli, a tacy mają dużą szansę na karierę międzynarodową. Wreszcie kolejny minus- wydaje mi się, że piosenki śpiewane przez naszych artystów nie pasują do mentalności zachodniej branży muzycznej. Główny jednak powód to, moim skromnym zdaniem, brak ludzi, którzy mogli by się zająć karierą polskich gwiazd na arenie międzynarodowej.
margarita888 (2012-02-08 09:51:56)
Poland Why not
1. Julia B. wykonuje cover utworu Leonarda Cohena. 2. W zagranicznym showbiznesie coraz mniej liczy się talent i niepowtarzalność, które ustępują miejsca skandalom i nadmuchanemu marketingowi. Ta fala PR-u dotarła niestety również do naszego kraju i osoby, niepoddające się schematom, jednej w kółko powtarzanej nuty, byleby szubko wpadała w ucho i dało się ją przyśpiewać na imprezie, mają nikłe szanse na "przebicie" się przez ten nadmuchany balon, a co dopiero wyjść ze swoją muzyką poza granice kraju.
patusiatoja (2012-02-06 18:54:16)
Poland... Why not?
1. Leonarda Cohena 2. Szanse mają, oczywiście. Ale jak wiemy już była pierwsza edycja Poland why not i nie przyniosła żadnego sukcesu. Mamy znanych polskich artystów - spójrzmy na Julie Marcel, czy też Anne Marie Jopek, ale tylko w małych gronach niekomercyjnych słuchaczy. Mamy wielu zdolnych wokalistów, ale niestety nie stać nas na ich promocję. Sam talent się nie wybroni. Tu potrzebny jest dobry PR. Dobrze ze powstają takie projekty, ale to tylko światełko w tunelu.  Myslovitz próbowali, nie powiodło się. Eurowizja? To nie jest odpowiedni rynek docelowy. Potencjał na pewno mamy, ale jak go wykorzystać? Szkoda aby marnował się tylko w naszej ojczyźnie. Nie możemy być egoistami :). Dlatego patrzę optymistycznie w przyszłość i trzymam kciuki za naszych. Na pewno dobrym momentem na promocje będzie Euro 2012.
cacauatlie (2012-02-05 10:23:06)
Konkurs
1. Julia B. wykonuje cover utworu Leonarda Cohena. 2. Moim zdaniem polscy artyści mają szansę za zrobienie zagranicznej kariery, ale nie wykorzystują w pełni swojego potencjału albo też najzwyczajniej w świecie brakuje im szczęścia i...pieniędzy w postaci sponsorów, dobrych producentów i  oczywiście managerów, od których w dużym stopniu zależy muzyczna kariera swych podopiecznych. Problem również pojawia się w tym, że my sami nie doceniamy polskiej muzyki i uciekamy ku zagranicznym, jednorodnym papkom. W takich tekstach nie można dopatrzyć się jakiejkolwiek logiki, jedynie muzyka wlatuje w ucho- oto przyczyna stawy wielkich gwiazdek,  jak okazuje się szybko spadających ze szczytu kariery. Jest wielu polskich muzyków robiących zagraniczną karierę- po prostu o tym nie mówimy- pamiętajmy, że np. piosenki z płyty solowej Tatiany Okupnik były puszczane w brytyjskich rozgłośniach. Przyznajmy się , kto z nas o tym wie, a  może zapytajmy najpierw, kto wie, ze artystka wydała płytę? Trochę z innej bajki, ale trzeba również wspomnieć, jaką karierę zrobił Abel Korzeniowski, kompozytor muzyki filmowej, wielokrotnie nagradzany. "Cudze chwalicie swego nie znacie". Niestety, taka nasza polska mentalność. Narzekamy na polskich artystów, chociaż nie wiemy co tak na prawdę tworzą. Obracamy się tylko wokół plotek z życia gwiazd i myślimy, że wiemy wszystko o muzyce. Komentujemy, że upada i z tak niskich lotów. Myślę, że polskim artystom brakuje również pomysłu na siebie oraz dużego kopa od szczęścia. Jak wspominałam już, nie dysponujemy takimi producentami, tekściarzami i muzykami, jakimi poszczycić się mogą zagraniczny celebryci. Myślę, że ciężko również z nagłaśnianiem, np. wydanych, nowych  płyt. Nie pamiętam, kiedy widziałam po raz ostatni dobrą reklamę jakieś jazzowej grupy. Problemem również okazuje się "polskie myślenie" artystów czasie tworzenia tekstów, co nie ma przekładu lub jest znacznie utrudniony podczas przekładu na obcy język, np. angielki. A muzyka? tekst jest ale co z muzyką? Na tym polu również pojawiają się zgrzyty i ujawniają sie nieumiejętności, nie koniecznie samych artystów. Tym z kolei brak pewnie i ekspresji oraz pewności siebie na scenie, czym dysponują zagraniczni artyści. Nasi nie mogą pochwalić się dużą dawką "luzu" i ogromnego dystansu w stosunku do siebie i swoich dzieł. Po niepowodzeniach artyści tacy znikają ze sceny, by pojawić się znów po dwudziestu, trzydziestu latach, kiedy już nie ma dla nich miejsca. Artyści tworzą dla widowni polskiej, wiec niejako dla polskiego rynku zbytu. Nie ma artysty (jeszcze) który przekroczyłby ta granicę i tworzył bezpośrednio dla publiki otwartej, poza granicami, czyli krótko- dla wszystkich. Wielu jeszcze nie posiadło języka angielskiego w języku wysoko zaawansowanym ze znajomością języka potocznego, tzw. „ludzi ulicy”. Oczywiście są przypadki, gdy polscy artyści odnosili sukces zagraniczny, ale zazwyczaj to były festiwale, gdzie ich doceniono, ale znów- sprzedaż ich płyt miała wyłącznie miejsce w kraju. Chociaż i nie brakuje artystów niedocenianych, bo kto bez pomocy Dody poznał by Adasia Darskiego i dowiedziałby się, że jest on członkiem Behemothu, najbardziej chwytliwego zespołu death- metalowego (uwaga) na świecie! Wszystkiego brakuje- szczęścia, dobrych menagerów, rozgłośnienia, ale na arenie międzynarodowej. Jeśli artyści bardziej nie otworzą się na Europę jedynymi odbiorcami nadal będą rodacy, czy w kraju, czy za granicą.
natalak (2012-02-04 23:41:43)
konkurs
 1.  Cover utworu Leonarda Cohen'a wykonuje Julka B.  2. Oczywiście, że... tak! Mają szansę. Chociaż tutaj nie sprawdzi się zasada 'wystarczy tylko chcieć' ale jej modyfikacja 'wystarczy chcieć i....' i  tutaj pojawiają się schodki. Potrzeba wiele tej chęci, wiele ciężkiej, mozolnej pracy i talentu. Tylko prawdziwa gwiazda może zaistnieć na arenie międzynarodowej.Ale szanse są i niejeden nasz rodak tego dowiódł. Dlatego możemy być dumni, że tylko najbardziej wartościowi  artyści  reprezentują nas na świecie ;)
Strona komentarzy 2 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar