2012-01-03

Zakończone

Konkurs Oceanic AA Sensitive Nature SPA

Każda z nas potrzebuje odrobiny luksusu, relaksu, odprężenia, oddechu od codzienności, w której jesteśmy zapracowane i rzadko mamy czas tylko dla siebie. Nie każda z nas ma jednak możliwości, aby skorzystać z rewelacyjnych zabiegów podczas wizyt w spa, ale dzięki linii AA Sensitive Nature SPA możemy się poczuć we własnej łazience, jak w salonie spa i dostarczyć sobie chwil przyjemności, a naszej skórze dawki piękna. Weź udział w konkursie, a będziesz miała możliwość stworzenia swojego własnego SPA.
AA Sensitive Nature SPA to unikatowa linia inspirowana holistyczną koncepcją SPA, oparta na naturalnych składnikach pochodzących z upraw ekologicznych, opracowana z myślą o skórze wrażliwej i skłonnej do alergii. Dzięki produktom AA Sensitive Nature SPA ukoisz ciało i zmysły, dostarczysz swojej skórze cennych substancji odżywczych i odzyskasz siły witalne.

Produkty nie zawierają parabenów, barwników, konserwantów oraz innych alergenów.
BORÓWKA – Zdrowie i witalność – Dla skóry wymagającej wzmocnienia
MANGO – Sekret młodości – Pielęgnacja skóry dojrzałej
LIMONKA – Źródło energii – Dla skóry wymagającej regeneracji

Zadanie konkursowe:

Jeśli mogłabyś skorzystać tylko z jednego zabiegu pielęgnacyjnego ciała, to jaki zabieg spa wybrałabyś, żeby poczuć się pięknie?


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

 

Co można wygrać?

Do wygrania mamy trzy zestawy AA Sensitive Nature SPA:

 
BORÓWKA

Multiwitaminowy żel do mycia ciała

Multiwitaminowe  masło do ciała

Odżywczy krem do rąk
 

 

LIMONKA

Odświeżający żel do mycia ciała

Energetyzujące masło do ciała

Regenerujący peeling do ciała
 

 

MANGO

Nawilżający żel do mycia ciała

Ujędrniające masło do ciała

Pobudzający olejek do kąpieli
Konkurs trwa od 03 stycznia 2012 do 05 luty 2012.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Oceanic AA Sensitive Nature SPA (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 03 stycznia 2012 do 05 lutego 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Jeśli mogłabyś skorzystać tylko z jednego zabiegu pielęgnacyjnego ciała, to jaki zabieg spa wybrałabyś, żeby poczuć się pięknie?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod tym konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które  zamieściły najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 03 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


 

Komentarze (182)

AgaWojtk (2012-01-18 17:33:15)
zabieg spa
Nic tak nie działa kojąco na mój organizm jak kąpiel, dlatego mając możliwość skorzystania z zabiegu spa wybrałabym oczywiście zabieg oparty na tej przyjemności. Poza tym jego zbawienne właściwości odkryła i doceniła już sama egipska władczyni, dlatego chcąc poczuć się choć przez chwilę iście po królewsku wybrałabym zabieg nazywany: "Kąpiel Kleopatry", przy czym w jego nieco wzbogaconej formie, bo oparty na oślim mleku z melonem i brzoskwinią Zabieg kąpieli mlecznej w SPA  gwarantuje efekt jedwabistej skóry oraz odprężenia . Mleko bogate w tak cenne elementy jak proteiny , wapń i witaminy doskonale odżywi moją  skórę .Te jego zbawienne składniki doskonale wchłaniają się w skórę , odnawiając ją i upiększając. Kąpiel Kleopatry to także doskonała okazja na odstresowanie się. Podczas kąpieli w mleku uaktywnione zostają wszystkie zmysły, dlatego zabieg jest źródłem niezapomnianych doznań . Rezultaty tej trwającej ok. 50 minut przyjemności to wygładzona , miękka w dotyku , odżywiona skóra, a także przypływ energii oraz nowych sił . Wspaniałe odprężenie i relaks uzyskujemy dzięki delikatnej , jedwabistej konsystencji oraz unoszącemu się podczas kąpieli zapachowi .
angel1090 (2012-01-17 19:37:49)
Ujędrnianie
Jeśli miałabym zdecydować się na jeden zabieg zdecydowanie byłby to ujędrniający masaż ciała. Myślę, że każda kobieta marzy o pięknym, gładkim i jędrnym ciele. Tym bardziej, że wielkimi krokami zbliża się wiosna. Zamiast brać się później, na szybkiego za "wiosenną odnowę", można zacząć ją juz teraz. Wtedy wiosną będziemy w lepszej kondycji ;) Taki masaż sprawiłby, że poczułabym się pełna witalności, a także wzrosłaby moja samoocena. Należę do kobiet, które by w coś uwierzyć muszą to najpierw zobaczyć. Jeśli odkryłabym moją sylwetkę w nowym świetle z pewnością dodałoby to pewności siebie ;)
karcelka (2012-01-17 17:05:37)
konkurs
Nigdy nie byłam w prawdziwym spa,nie mówię,że w przyszłości nie będę.. Jeśli miałabym możliwość skorzystania z tylko 1 zabiegu.. myslę,że wybrałabym..  Zabieg wyszczuplająco-antycellulitowy.  Przeznaczane są na jego użycie specjalnie dobrane kosmetyki,  koncentraty, które mają bardzo silne działanie wyszczuplające. już po samym ich nałożeniu czuć "mrowienie" na ciele,które wiadomo sprzyja i przyśpiesza spalanie tkanki tłuszczowej,a także redukuje cellulit :) Takie zabiegi kończą się masażem tych właśnie części ciała,na które nakładane były kosmetyki. Jest to silny,energiczny masaz :) moze i pobolewały by mnie moje "wyszczuplone" części ciała,ale zbliża się wiosna i chciałabym wyglądać pięknie,a myslę,że taki zabieg w spa na pewno pomógł by mi chociaz psychicznie :)
kinga (2012-01-17 15:01:36)
Konkurs SPA
 Gdybym miała możliwość wyboru tylko jednego zabiegu byłby to napewno masaż relaksacyjny gorącą czekoladą,Od dawna marzę o tym zabiegu. Na codzień nie mam czasu dla siebie, ponieważ cały czas jestem zabiegana. Dom, praca, rodzina i tak w kółko. Naprawdę chciałabym się odprężyć i zapomniec na chwilę o wszystkim . Dzięki temu zabiegowi wiem ,ze poczułabym się jak w niebie, ponieważ kocham czekoladę !
damag (2012-01-16 19:01:42)
SAUNA
Bez chwili wahania wskoczyłabym do sauny. Żaden inny zabieg w ciągu kilkunastu minut nie zapewni mi tak silnego i szerokiego działania jak sauna właśnie. Rozgrzana skóra lepiej się oczyszcza, wypocić można szkodliwe produkty przemiany materii jak i zmartwienia. Poprawia się mikrokrążenie co pomaga redukować cellulit i czerpać więcej korzyści z kremów i balsamów. Doskonała gdy gubię kilogramy by wraz z nimi nie tracić elastyczności ciała. Potrafi rozluźnić najbardziej spięte mięśnie i przywrócić życie poszarzałej cerze. Zimny prysznic po wyjściu zahartuje skórę i ducha, a ciało odzyska jędrność.
Ania_668 (2012-01-15 22:53:09)
SPA moich marzeń
zabieg SPA, który spowoduje że poczuje się piekna to przede wszytkim zabiegi nawilzające lubię po relaksujacej kapieli odpowiednio nawilżyć skorę, dzieki czemu mogę przedłużyć uczucie rozluźnienia. Czuję że cały dzień jest udany, gdy moge go zakończyć chwilą relaksu.
Jolcia1984 (2012-01-15 22:34:54)
konkurs AA
Aby czuć się pięknie i zniewalająco wybrałabym hydroterapię. Byłoby to dla mnie niezwykle odprężające,relaksujące a zarazem pobudzające zmysły i wyobraźnię. Człowiek od poczęcia idealnie czuł się w środowisku wodnym,będąc dorosłym podświadomie właśnie w wodzie czuje się wspaniale,ciało i umysł otwierają się na doznanie przyjemności i pełne rozluźnienie.
Marta Zimny (2012-01-15 15:37:23)
Młoda Mama z wizytą w SPA :)
Jako młoda mama i kobieta na dorobku nie mogę pozwolić sobie na wizytę w SPA z prawdziwego zdarzenia. Miałam tylko raz okazję oddać się w cudowne ręcę kosmetyczki - przed ślubem, było to oczyszczanie twarzy i wspaniały masaż głowy :)) Na samą myśl robi się milusio.  Na co dzień wspieram swoją skórę w łazienkowym SPA, dobrze że mój mąż studiuje Zdrowie Publiczne z ukierunkowaniem na Odnowę więc podpowiada co i jak zrobić dla swojej skóry :) Każdego dnia nowe wyzwania i coraz mniej czasu dla siebie, jeśli mogłabym na chwilę wyrwać się z domu do SPA chciałabym aby zabieg trwał możliwie jak najdłużej ;) Myślę, że mojej skórze przydałoby się odrobinę więcej jędrności i blasku. I taki zabieg mi się marzy, pełen pobudzających zapachów i składników, które obudzą moją skórę do życia. Czekoladka i masaż to jest to o czym marzę !
Principessa (2012-01-14 22:46:40)
Konkurs
Wybrałabym zabieg aromaterapeutyczny, który pobudziłby moje zmysły do granic możliwości :)))
Shari (2012-01-14 20:45:38)
Zabieg SPA
Na pewno zabieg ujędrniająco-odmaładzający, by wygładzić, uelastycznić skórę i nadać jej blasku. Gładka i promienna skóra to coś, co daje mi pewność siebie i pozwala mi czuć się świetnie we własnym ciele.
Strona komentarzy 9 z 19
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar