2012-01-03

Zakończone

Konkurs Oceanic AA Sensitive Nature SPA

Każda z nas potrzebuje odrobiny luksusu, relaksu, odprężenia, oddechu od codzienności, w której jesteśmy zapracowane i rzadko mamy czas tylko dla siebie. Nie każda z nas ma jednak możliwości, aby skorzystać z rewelacyjnych zabiegów podczas wizyt w spa, ale dzięki linii AA Sensitive Nature SPA możemy się poczuć we własnej łazience, jak w salonie spa i dostarczyć sobie chwil przyjemności, a naszej skórze dawki piękna. Weź udział w konkursie, a będziesz miała możliwość stworzenia swojego własnego SPA.
AA Sensitive Nature SPA to unikatowa linia inspirowana holistyczną koncepcją SPA, oparta na naturalnych składnikach pochodzących z upraw ekologicznych, opracowana z myślą o skórze wrażliwej i skłonnej do alergii. Dzięki produktom AA Sensitive Nature SPA ukoisz ciało i zmysły, dostarczysz swojej skórze cennych substancji odżywczych i odzyskasz siły witalne.

Produkty nie zawierają parabenów, barwników, konserwantów oraz innych alergenów.
BORÓWKA – Zdrowie i witalność – Dla skóry wymagającej wzmocnienia
MANGO – Sekret młodości – Pielęgnacja skóry dojrzałej
LIMONKA – Źródło energii – Dla skóry wymagającej regeneracji

Zadanie konkursowe:

Jeśli mogłabyś skorzystać tylko z jednego zabiegu pielęgnacyjnego ciała, to jaki zabieg spa wybrałabyś, żeby poczuć się pięknie?


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

 

Co można wygrać?

Do wygrania mamy trzy zestawy AA Sensitive Nature SPA:

 
BORÓWKA

Multiwitaminowy żel do mycia ciała

Multiwitaminowe  masło do ciała

Odżywczy krem do rąk
 

 

LIMONKA

Odświeżający żel do mycia ciała

Energetyzujące masło do ciała

Regenerujący peeling do ciała
 

 

MANGO

Nawilżający żel do mycia ciała

Ujędrniające masło do ciała

Pobudzający olejek do kąpieli
Konkurs trwa od 03 stycznia 2012 do 05 luty 2012.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Oceanic AA Sensitive Nature SPA (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 03 stycznia 2012 do 05 lutego 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Jeśli mogłabyś skorzystać tylko z jednego zabiegu pielęgnacyjnego ciała, to jaki zabieg spa wybrałabyś, żeby poczuć się pięknie?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod tym konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które  zamieściły najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 03 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


 

Komentarze (182)

warewolf272 (2012-02-01 22:04:56)
konkurs
 Hmmm... gdybym miała do wyboru tylko jeden zabieg kosmetyczny to na 100 procent wybrałabym peeling całego ciała bo moja skóra uwielbia być gładką i miękką oraz wprost ubóstwia być rozpieszczaną a taki zabieg zdecydowanie jej to zapewnia.
symulantka (2012-02-01 19:40:33)
kąpiel błotna
Mając jeden zabieg SPA do wyboru zdecydowałabym sie na kąpiel w dobroczynnym błocie. Byłby to powrót do marzeń z dzieciństwa gdy polegały one na fantazjowaniu o nieskrępowanym taplaniu sie w mięciutkiej masie :-) Do tego wyszłabym z tej kąpieli ze skórą oczyszczona i odżywioną dawką drogocennych składników mineralnych i organicznych - także podwójna korzyść !
Honorata Sz. (2012-02-01 19:32:45)
konkurs
Pragnę poddać się zabiegowi Aqua Touch, który pokona moj zbędny tłuszcz. Jednak mieszkam w małym mieście na Mazurach, gdzie na razie ten zabieg nie jest wykonywany.
silk_cut (2012-01-31 19:16:06)
SPA
 Jeden zabieg SPA? Zabieg na całe ciało, tak bym poczuła się "odnowiona", świeża, radosna - rozpoczęte peelingiem, połączone masażem wykorzystujące do tego pyszną czekoladę. Mniam, rozpływam się.
youcansaveme (2012-01-30 19:10:53)
spaaa
Jeżeli mogłabym wybrać tylko jeden zabieg, z pewnością byłby to dogłębny peeling całego ciała, który wyrównałby koloryt mojej skóry, zdarł martwy naskórek i pobudził mój celulit do.. zniknięcia ;]
nika (2012-01-30 13:34:39)
konkurs AA
Piękne Spa tylko w nim JA. Wielka pięlegnacja mojego ciała a w nim ja cała pocieszona i wspaniała. Odlotowy zabieg bym wybrała,najlepiej bym pływała w nim cała. Kąpiel błotna mi się marzy,dla wojarzy.By me ciało było piękne,radosne i uśmiechnięte. Gdy już wrócę do domu po tym SPA odlotowym. Oddam się kąpieli w domu z odrobiną kosmetyków AA by być pięknym i zdrowym. One będą mą urodę rozpieszczać,bym czuła się idealna i niebywale piękna. Żel do ciała rozbudzi moje zmysły,masło rozpieści moje ciało,krem do rąk zadba o moje dlonie! Ale moi drodzy to ciągle mało i mało,więc będę się cały dzień rozkoszować tymi kosmetykami,tylko dajcie mi proszę je wybróbować żebym te świetne SPA w domu mogła zkosztować.
Kate81 (2012-01-29 22:02:46)
Masaż
W zeszłym roku miałam szczęście jedyny raz w życiu być w prawdziwym SPA nad morzem-moja siostra zaprosiła mnie na weekend, bo udało jej się wygrać pobyt w ośrodku we Władysławowie. Było jak w bajce. Z trzech zabiegów: gruboziarnistego peelingu całego ciała, masażu i zabiegu w komorze wodnej bezkonkurencyjny był dla mnie cudowny masaż. Do wyboru miałam trzy zapachy olejków do masażu, wybrałam lawendowy, bo zawsze kojarzył mi się z relaksem i spokojem. Profesjonalny masażysta masował każdą część ciała oddzielnie delikatnymi ale stanowczymi ruchami. Nawet dłonie i każdy palec zostały pieczołowicie wymasowane. Czułam się wręcz jak w raju. Dlatego jeśli spa i jeden wybór to tylko profesjonalny masaż:)
marmotta (2012-01-29 15:04:39)
konkurs
ponieważ nigdy nie byłam w SPA, najchętniej wybrałabym się na masaż. Relaksującymi, pięknie pachnącymi olejkami. Mogłabym się odprężyć i przede wszystkim wygładzić ciało. I już wiem kto pierwszy sprawdziłby własnoręcznie efekty zabiegu...  Chciałabym go zaskoczyć aksamitnie gładkim ciałem.
Beti (2012-01-29 14:15:39)
konkurs SPA
W SPA wybrałabym masaż Lomi  Lomi Hawajski masaż ciała pozwalający  zregenerować siły witalne ciała.
diletta (2012-01-28 15:38:24)
SPA
Szczerze nie orientuję się, jakie zabiegi wykonywane są w SPA. To, co by mnie zadowoliło to dogłębne oczyszczenie cery połączone z masażem , na koniec chciałabym mieć na twarzy najlepszą maseczkę na twarzy jaka istnieje, tylko z naturalnych składników, po której moje problemy z cerą by się skończyły. Oczywiście cały zabieg musi być w miłej atmosferze, bez zbędnych rozmów, przy relaksującej muzyce, abym poczuła się pewnie i maksymalnie rozluźniona.
Strona komentarzy 6 z 19
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar