2012-01-03

Zakończone

Konkurs Oceanic AA Sensitive Nature SPA

Każda z nas potrzebuje odrobiny luksusu, relaksu, odprężenia, oddechu od codzienności, w której jesteśmy zapracowane i rzadko mamy czas tylko dla siebie. Nie każda z nas ma jednak możliwości, aby skorzystać z rewelacyjnych zabiegów podczas wizyt w spa, ale dzięki linii AA Sensitive Nature SPA możemy się poczuć we własnej łazience, jak w salonie spa i dostarczyć sobie chwil przyjemności, a naszej skórze dawki piękna. Weź udział w konkursie, a będziesz miała możliwość stworzenia swojego własnego SPA.
AA Sensitive Nature SPA to unikatowa linia inspirowana holistyczną koncepcją SPA, oparta na naturalnych składnikach pochodzących z upraw ekologicznych, opracowana z myślą o skórze wrażliwej i skłonnej do alergii. Dzięki produktom AA Sensitive Nature SPA ukoisz ciało i zmysły, dostarczysz swojej skórze cennych substancji odżywczych i odzyskasz siły witalne.

Produkty nie zawierają parabenów, barwników, konserwantów oraz innych alergenów.
BORÓWKA – Zdrowie i witalność – Dla skóry wymagającej wzmocnienia
MANGO – Sekret młodości – Pielęgnacja skóry dojrzałej
LIMONKA – Źródło energii – Dla skóry wymagającej regeneracji

Zadanie konkursowe:

Jeśli mogłabyś skorzystać tylko z jednego zabiegu pielęgnacyjnego ciała, to jaki zabieg spa wybrałabyś, żeby poczuć się pięknie?


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

 

Co można wygrać?

Do wygrania mamy trzy zestawy AA Sensitive Nature SPA:

 
BORÓWKA

Multiwitaminowy żel do mycia ciała

Multiwitaminowe  masło do ciała

Odżywczy krem do rąk
 

 

LIMONKA

Odświeżający żel do mycia ciała

Energetyzujące masło do ciała

Regenerujący peeling do ciała
 

 

MANGO

Nawilżający żel do mycia ciała

Ujędrniające masło do ciała

Pobudzający olejek do kąpieli
Konkurs trwa od 03 stycznia 2012 do 05 luty 2012.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Oceanic AA Sensitive Nature SPA (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 03 stycznia 2012 do 05 lutego 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Jeśli mogłabyś skorzystać tylko z jednego zabiegu pielęgnacyjnego ciała, to jaki zabieg spa wybrałabyś, żeby poczuć się pięknie?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod tym konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które  zamieściły najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 03 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


 

Komentarze (182)

Redakcja (2012-02-03 12:12:19)
test
test
Redakcja (2012-02-03 12:07:55)
test
test - komentarz testowy ze względu na zgłaszane problemy, jednak nic nam się tutaj nieprawidłowego nie dzieje. Jak widać komentarz się dodał bez problemu.
jaa (Agata B.) (2012-02-03 11:17:50)
konkurs Oceanic AA
Mój chłopak zabrał mnie na weekend do hotelu SPA i tam mi się oświadczył. Właśnie wtedy po raz pierwszy miałam przyjemność wypróbować kąpiel w mleku kozim z płatkami róży. Z wielką chęcią raz jeszcze zdecydowałabym się na taki zabieg pielęgnacyjny. Dzięki tej kąpieli poczułam się zrelaksowana, a po wyjściu moja skóra była gładka, delikatna i przyjemnie pachnąca.
Habibi (2012-02-03 00:31:21)
masaż
Bardzo chętnie skorzystałabym z masażu całego ciała mojego, Z takiego odprężającego zabiegu pielęgnacyjnego. Podczas masażu doskonale bym się zrelaksowała, cudownie odpoczęła i w cichą muzykę się wsłuchała. Dla mnie taki zabieg pielęgnacyjny miałby zbawienne działanie, Uspokajające niesłychanie. Masaż powoduje, że wszystkie napięte mięśnie ciała się rozluźniają, jest on bardzo dobry na stres, przemęczenie, na bóle karku i pleców, które potem mijają. Moja skóra jędrności i blasku by nabrała, a ja zapomniałabym o codzienności, w myślach uciekłabym w sferę wytchnienia i zmysłowości. Masaż samopoczucie i nastrój poprawi zdecydowanie, Skórę nawilży, bo takie ma działanie. Nie mogę oprzeć się takiej przyjemności, która daje niesamowicie dużo radości. Masaż ciała to zabieg pielęgnacyjny wyjątkowy, począwszy od stóp aż po czubek głowy.  
just__24 (2012-02-02 19:47:26)
Konkurs Oceanic AA
Nie ma chyba na świecie kobiety, która nie lubi czekolady. Ja czekoladę uwielbiam i właśnie na masaż cieplutką czekoladą najchętniej wybrałaby się do SPA. Taki zabieg byłby kojący zarówno dla ciała jaki i duszy, szczególnie przy tych naszych mrozach.
white_swan (2012-02-02 16:25:27)
konkurs
Gdybym mogła wybrać tylko jeden zabieg spa, z chęcią wybrałabym się na kurację piwną  ;) Naprawdę istnieje taki zabieg, na który można udać się do Czech. Tylko ciężko byłoby mi się zdecydować pomiędzy masażem, kąpielą w wannie czy basenie. Na pewno jednak poczułabym się podobnie do Kleopatry, która kąpała się w mleku-z tą różnicą, że wybrałabym inny napój :) Wbrew pozorom takie pluskanie się w ciemnym piwie oczyszcza ciało z toksyn i poprawia krążenie-to coś dla mnie, gdyż szczególnie w zimie z powodu słabego krążenia bardzo marzna mi stópki. Myślę, że na taki zabieg udaliby się nawet mężczyźni, więc drogie panie, jeśli wasi partnerzy nie popierają wyjazdów do spa, udajcie się razem z nimi na kąpiel w piwie :)
dakota (2012-02-02 15:38:13)
wSPAniały konkurs!
Jako prawdziwy łasuch (niestety na wiecznie trwającej diecie) nie mam problemu z wyborem tego jednego, jedynego zabiegu:) Byłby to oczywiście ZABIEG CZEKOLADOWY składający się z peelingu, maski czekoladowej, oraz czekoladowego balsamu na zakończenie zabiegu. Podczas trwania relaksu można zanurzyć się w rozkoszy czekolady bez poczucia winy i spożywania kalorii. Dodatkowo, jak wszyscy wiemy, czekolada to naturalny afrodyzjak, który uwalnia endorfiny - hormony szczęścia. Więc mogłabym takim zabiegiem upiec dwie pieczenie na jednym ogniu - spędzic dzień z czekoladą bez obawy o dodatkowe centymetry w biodrach a po powrocie do domu, na fali endorfin...ale to już wątek na inny konkurs;)
olllllciaa (2012-02-02 13:20:26)
zabieg SPA
Jeśli miałabym wybrać jeden zabieg,który sprawiłby,że poczułabym się piękna byłby to zdecydowanie zabieg ujędrniająco-antycelluitowy. Jestem młodą osobą,która nie powinna mieć tego typu zmartwień,ale od siedzącego trybu życia moja skóra nie jest tak jędrna i gładka jak powinna ... Pierwsze oznaki celluitu już są i wiem,że zamiast myśleć o SPA to powinnam po prostu uprawiać więcej sportu i odżywiać się zdrowo, ale chciałabym sprawdzić czy takie zabiegi naprawdę coś pomagają i czy mają sens ;)
magdam00@onet.eu (2012-02-02 12:15:09)
:):)
ZABIEG REGENERUJĄCY Z PEELINGIEM CAŁEGO CIAŁA.
Martyna (2012-02-01 22:33:26)
konkurs
Każda kobieta uwielbia pójść do SPA przynajmniej raz na jakiś czas bo jest to naprawdę znakomite rozwiązanie. Przede wszystkim można się odprężyć i odpocząć, a przy okazji przyjemnie i ciekawie spędzić wolny czas. Ja wybrałabym Fish SPA jest to zabieg, który pochodzi z dalekiego wschodu i jest niezwykle popularny. Obecnie jest on nowością na europejskim rynku choć dotarł do Polski. Polega on na tym, ze klient siada na wygodnym siedzisku, a wczesniej umyte i zdezynfekowane stopy bądź ręce umieszcza w akwarium. Rybki usuwają martwy naskórek, nie uszkadzając zdrowej skóry. A co najważniejsze rybki te nie posiadaja zębów więc nie mogą nas ugryźć czy skaleczyć. Taki zabieg trwa 15 lub 30 minut i jak każdy peeling powinien być regularnie powtarzany. Efekt takiego zabiegu porównać można do działania pumeksu. Z tego co wiem to taki zabieg jest bardzo przyjemny, a osoby wrażliwe na łaskotanie może nieco rozśmieszyć. Rybki usuwają tylko martwy naskórek natomiast nie naruszają zdrowej tkanki. Taki zabieg jest całkowicie bezbolesny, a skóra stóp poddawana jest leczniczemu działaniu ditranolu enzymu wytwarzanego przez ryby. Dzięki lekkiemu szczypaniu rybek w całym ciele poprawia się krążenie krwi. Klient uzyskuje więc efekt bardzo delikatnego a zarazem przyjemnego masażu.
Strona komentarzy 5 z 19
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar