2012-01-03

Zakończone

Konkurs Oceanic AA Sensitive Nature SPA

Każda z nas potrzebuje odrobiny luksusu, relaksu, odprężenia, oddechu od codzienności, w której jesteśmy zapracowane i rzadko mamy czas tylko dla siebie. Nie każda z nas ma jednak możliwości, aby skorzystać z rewelacyjnych zabiegów podczas wizyt w spa, ale dzięki linii AA Sensitive Nature SPA możemy się poczuć we własnej łazience, jak w salonie spa i dostarczyć sobie chwil przyjemności, a naszej skórze dawki piękna. Weź udział w konkursie, a będziesz miała możliwość stworzenia swojego własnego SPA.
AA Sensitive Nature SPA to unikatowa linia inspirowana holistyczną koncepcją SPA, oparta na naturalnych składnikach pochodzących z upraw ekologicznych, opracowana z myślą o skórze wrażliwej i skłonnej do alergii. Dzięki produktom AA Sensitive Nature SPA ukoisz ciało i zmysły, dostarczysz swojej skórze cennych substancji odżywczych i odzyskasz siły witalne.

Produkty nie zawierają parabenów, barwników, konserwantów oraz innych alergenów.
BORÓWKA – Zdrowie i witalność – Dla skóry wymagającej wzmocnienia
MANGO – Sekret młodości – Pielęgnacja skóry dojrzałej
LIMONKA – Źródło energii – Dla skóry wymagającej regeneracji

Zadanie konkursowe:

Jeśli mogłabyś skorzystać tylko z jednego zabiegu pielęgnacyjnego ciała, to jaki zabieg spa wybrałabyś, żeby poczuć się pięknie?


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

 

Co można wygrać?

Do wygrania mamy trzy zestawy AA Sensitive Nature SPA:

 
BORÓWKA

Multiwitaminowy żel do mycia ciała

Multiwitaminowe  masło do ciała

Odżywczy krem do rąk
 

 

LIMONKA

Odświeżający żel do mycia ciała

Energetyzujące masło do ciała

Regenerujący peeling do ciała
 

 

MANGO

Nawilżający żel do mycia ciała

Ujędrniające masło do ciała

Pobudzający olejek do kąpieli
Konkurs trwa od 03 stycznia 2012 do 05 luty 2012.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Oceanic AA Sensitive Nature SPA (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 03 stycznia 2012 do 05 lutego 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Jeśli mogłabyś skorzystać tylko z jednego zabiegu pielęgnacyjnego ciała, to jaki zabieg spa wybrałabyś, żeby poczuć się pięknie?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod tym konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które  zamieściły najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 03 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


 

Komentarze (182)

tanzanit (2012-02-04 18:16:43)
Zabieg detoksykujący w kapsule
Szara i zmęczona - tak w dwóch słowach można opisać moją zaledwie dwudziestokilkuletnią skórę po latach kumulowanej złości i wpakowaniu w usta setek kilogramów "śmieciowego" jedzenia. Folgowanie niezdrowym nawykom w pierwszej kolejności uwidacznia się na skórze i jeśli tak wygląda "gołym okiem", to ogarnia mnie blady strach na samą myśl, co też może kryć się pod mikroskopem i chemiczną analizą mojego ciała...Babcia znów miała rację - złość piękności szkodzi, bo nie oszukujmy się - w obecnym "toksycznym" stanie nie czuję się ani trochę piękna...A taki zabieg detoksykujący w kapsule - nie dość, że oczyściłby moje ciało ze wszelkich szkodliwości, to zmotywowałby mnie wreszcie do przejścia na zdrową dietę i zagłębienia się w świat technik relaksacyjnych. Wszak żal uszczuplić kieszeń o sporą sumę, a po powrocie do domu znów "przegryźć" stres paczką ciastek :)
pscolka (2012-02-04 13:46:50)
Konkurs Oceanic AA Sensitive Nature SPA
Jak wiadomo każda z nas jest piękna.Po ciężkim dniu lub ogromnym zmęczeniu pragniemy, a nawet marzymy o tym, aby znaleźć się w takim miejscu jak SPA. Po to, aby skorzystać z takich zabiegów, które poprawią nasze samopoczucie i sprawią, że nasza skóra będzie olśniewać pielegnacyjnym zdrowiem. W życiu w SPA nie byłam, ale gdyby kiedyś udało się spełnić to moje marzenie to wybrałabym taki zabieg na całe ciało. RYTUAŁ SPA łączyłby w sobie zabiegi wellness na ciało z peelingiem, maską i oczywiście sauną. Owocowy peeling, relaksujący masaż oraz maska bogata w roślinne skadniki. Czego chcieć więcej. Już sobie wyobrażam jak leżę na włoskiej leżance z funkcją sauny, okryta delikatnie warstwami białego ręcznika. Taki pielęgnacyjny rytuał byłby nie tylko relaksem i przyjemnością dla mojego ciała, ale również duszy. Taki zabieg z pewnością poprwiłby mi krążenie, byłby pobudzający i energetyzujący. Dla mnie zabieg pielęgnacyjny to taki, który mnie odpręży i postawi na nogi z witalną energią i śmiałością do nowych zadań. Bo każda z Nas pragnie czasami poczuć się jak księżniczka, a zabiegi SPA w tym pomagają.
sloneczna-panna (2012-02-04 12:11:52)
konkurs
W administracji pracuję  i codziennie z petentami się konsultuję, dlatego moja skóra ciała i twarzy musi być zadbana, i co chwilę serdecznym uśmiechem ozdabiana. Z tego względu chętnie do SPA bym się wybrała i odpowiedni zabieg z profesjonalistą dobierała. Myślę, że byłby to  ten jeden jedyny, później mój ulubiony, z którego już bym nie zrezygnowała nawet za grube miliony. Z użyciem brązowego, jadalnego produktu byłby on wykonany, nie tuczyłby i sprawił, że człowiek stałby się piękny i zadbany. Produkt ten należy do najlepszych słodyczy, tak więc ta zagadka oczywiście czekolady dotyczy. Ułożyłabym się wygodnie na specjalnym łożu i powoli zatraciła w przyjemności morzu. Najpierw Pani peeling mojej twarzy, szyi i dekoltu by wykonała i w ten sposób skórę na to co najlepsze przygotowała. Pozbyłabym się więc skóry zrogowaciałej i uzyskałabym idealne wygładzenie jej powierzchni całej. Następnie zwinne palce mą twarz by muskały i rewelacyjnie ją rozluźniały. Po takim masażu skóra jest dobrze ukrwiona i optymalnie dotleniona. Później czułabym na swym ciele dotyk ciepłej, aksamitnej czekolady i nie interesowałyby mnie już inne przyziemne sprawy. Na skrzydłach rozkoszy ponad wszystkim się uniosę i o zatrzymanie czasu proszę. Kocham zapach ciepłego kakao, więc wyrazić tę błogą chwilę relaksu słowami to za mało. Uwielbiam czekolady kompleksowe działanie regenerujące, zarówno na ciało jak i na duszę oddziałujące. Skóra zmęczona staje się nawilżona i odżywiona, a ja czuję się w niej jak nowo narodzona. Ta prawdziwa uczta bez kalorii zbędnych prowadzi też do ciała, szyi i policzków jędrnych. A najlepsze w tym zabiegu jest to, że nie będę musiała z niego rezygnować, bo można go do każdego rodzaju skóry i wieku dopasować.
donpedro9 (2012-02-04 10:34:50)
Masaż :)
WSPAniałe masowanie to to dla mnie rozwiązanie delikatne i zmysłowe gwarantuje mi odnowę dopieszczona, rozluźniona, czuła bym się wyróżniona pełen relaks i i brak stresu oby było  tak co wieczór bóle karku i zmeczenie idą precz, wrost w zapomn ienie  jędrne ciało, czyty umysł,  taki jest masażu zamysł pofesjonalnie wykonany nie zostaje zapomniany
izabela77 (2012-02-04 10:34:03)
ujędrnianie
Nie muszę się nawet zastanawiać, bo od lat marzy mi się zabieg ujędrniający! Jestem szczęśliwą mamą, która od kiedy urodziła dziecko - boryka się z wiotkim ciałem. Jestem przykładem kobiety, która odczuwa zmiany w ciele po porodzie dziecka. Wprawdzie jestem najszczęśliwsza w świecie, bo mam swój skarb -a partner mnie kocha, ale... Chciałabym powrócić do swojego dawnego ciała i zobaczyć błysk w oku ukochanego!
renatak0 (2012-02-04 09:16:49)
och
Spa, na sam dźwięk tego okreslenia robi mi sie błogo i przed oczami mam siebie leżąca wygodnie, a nade mna profesjonalistkę masująca mnie wonnymi koniecznie cytrusowymi olejkami .Robiłaby to tak dobrze ,że po chwili byłabym odprężowa i jak zawsze w takich sytuacjach zapadłabym w błoga drzemkę.Marze o tym , bo dla mnie dobry masaż w połaczeniu z aromatoterapią dziaalja rewelacyjnie nie tylko na ciaó ,ale i na mą duszę:)
Kawoszka (2012-02-03 22:52:45)
konkurs SPA
Zacznę może nietypowo - czego raczej nie potrzebowałabym w pięknej oazie SPA. A zatem - czekoladowe zabiegi...hm...brzmi słodko, ale dzięki temu, iż mój syn jest bardzo wspaniałomyślnym, dzielącym się z każdym swym jedzeniem chłopcem, takie często. I tak, miałam już na policzkach SPA z oślinionej Princessy, na dłoniach zabieg z kokosowego bounty, które rozdrażniło moje dziecko swymi wiórkami i znalazło się w mych dłoniach przeżute, prosto z buzi. Nawet moje ubrania co i rusz mają swoje czekoladowe SPA, więc chyba jednak nie to. Pakiet oczyszczający - w związu z tym, co napisałam, oczyszczanie funduję sobie aż nader często ;). Może antycellulit? Nie, też ostatnio chyba jakby mniej tego świństwa na moich udach. Wpływ ma na to zapewne intensywne bieganie po parku, gdzie to próbuję dogonić szkraba (kiedy On zaczął tak szybko biegać?!), który bardzo, bardzo chce wyciągnąć skarby z oddalonego śmietnika. Więc cóż mi pozostaje? Otóż, chciałabym masaż. Taki prawdziwy, z aromaterapią jednocześnie. Niby też mam w domu, kiedy wykończona leżę na podłodze, biega po mnie synek, wciskając swoje małe stópki w moje plecy, a o aromat dba to, co znajduje się w pieluszce, ale... chyba jednak chodzi o co innego ;)
iwonkow (2012-02-03 22:47:04)
W ciąży jesteś najpiękniejsza!
 Puk puk, puk puk. Kiedy usłyszałam bicie małego serduszka mojego dziecka, po raz pierwszy poczułam się MAMĄ. Piękną, silną, pewną siebie kobietą, w której rośnie mały człowiek. Przez miesiące obserwowałam, jak moje ciało się zmieniało, nabierało innych kształtów. Zmiany dotyczyły również skóry - to chyba jedyna drobnostka, która zaburza mi ten „błogosławiony czas”. Moja do tej pory elastyczna i jędrna skóra pokryła się rysami rozstępów. Marzę o zabiegu pielęgnacyjnym ułożonym specjalnie z myślą o kobietach w ciąży. Najpierw relaksacyjny masaż pleców (który odbywałby się w specjalnym krześle) z użyciem pachnącego czekoladą i pomarańczami olejku – tylko z naturalnych składników! Pozwoliłabym swojemu zmęczonemu od noszenia małego człowieczka kręgosłupowi na zasłużony odpoczynek. Potem dłonie masażysty przeszłyby wyżej, wyganiając z karku wszelkie oznaki napięcia i stresu. „Tu naciśniemy” i ból znika jak pęknięta bańka mydlana, a ja czuję się jak nigdy. Jeszcze subtelny masaż dekoltu, abym poczuła się kobieco. Dziękuję, tego było mi trzeba 
grena (2012-02-03 20:32:23)
SPA
Muszę przyznać, że z wyborem zabiegu nie miałabym najmniejszych problemów. Bez wątpienia wybrałabym relaksujący masaż. Na sama myśl o takim zabiegu na mojej twarzy pojawia się uśmich. Uwielbiam taki sposób relaksu, bo to coś dla ciała jak i ducha, cudowne uuczucie!. Dotychczas byłam poddawana jedynie masażowi w wykonaniu tej drugiej połówki, dlatego tym bardziej jestem ciekwa rezultatów masażu profesjonlnego w wydaniu masażysty :) Ach rozmarzyłam się:)
anka484 (2012-02-03 13:03:03)
Masaż świecą
relaks i piekny zapach i już czuję się piękniejsza. Skusiłabym sie na masaż świecą o kompozycji zapachowej Białe Piżmo. Niebanalny, intrygujący zapach subyelnie pobudziłby moje zmysły i z pewnością znalazłabym sie w krainie błogiego odprężenia. Masaż świecą - ciepły, relaksujący, utworzony z mieszanki maseł i roślinnych olejków. Masło shea i lillipe oraz olejek jojoba silnie ujędrniają oraz pomagają skórze zwalczyć cellulit. Zabieg nawilża, odżywia, głęboko relaksuje i przenosi w inny świat pełen niesamowitego dozanania aromaterapeutycznego. Hm...już czuję powiew zabiegu....i relaksu....
Strona komentarzy 4 z 19
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar