2012-01-03

Zakończone

Konkurs Oceanic AA Sensitive Nature SPA

Każda z nas potrzebuje odrobiny luksusu, relaksu, odprężenia, oddechu od codzienności, w której jesteśmy zapracowane i rzadko mamy czas tylko dla siebie. Nie każda z nas ma jednak możliwości, aby skorzystać z rewelacyjnych zabiegów podczas wizyt w spa, ale dzięki linii AA Sensitive Nature SPA możemy się poczuć we własnej łazience, jak w salonie spa i dostarczyć sobie chwil przyjemności, a naszej skórze dawki piękna. Weź udział w konkursie, a będziesz miała możliwość stworzenia swojego własnego SPA.
AA Sensitive Nature SPA to unikatowa linia inspirowana holistyczną koncepcją SPA, oparta na naturalnych składnikach pochodzących z upraw ekologicznych, opracowana z myślą o skórze wrażliwej i skłonnej do alergii. Dzięki produktom AA Sensitive Nature SPA ukoisz ciało i zmysły, dostarczysz swojej skórze cennych substancji odżywczych i odzyskasz siły witalne.

Produkty nie zawierają parabenów, barwników, konserwantów oraz innych alergenów.
BORÓWKA – Zdrowie i witalność – Dla skóry wymagającej wzmocnienia
MANGO – Sekret młodości – Pielęgnacja skóry dojrzałej
LIMONKA – Źródło energii – Dla skóry wymagającej regeneracji

Zadanie konkursowe:

Jeśli mogłabyś skorzystać tylko z jednego zabiegu pielęgnacyjnego ciała, to jaki zabieg spa wybrałabyś, żeby poczuć się pięknie?


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

 

Co można wygrać?

Do wygrania mamy trzy zestawy AA Sensitive Nature SPA:

 
BORÓWKA

Multiwitaminowy żel do mycia ciała

Multiwitaminowe  masło do ciała

Odżywczy krem do rąk
 

 

LIMONKA

Odświeżający żel do mycia ciała

Energetyzujące masło do ciała

Regenerujący peeling do ciała
 

 

MANGO

Nawilżający żel do mycia ciała

Ujędrniające masło do ciała

Pobudzający olejek do kąpieli
Konkurs trwa od 03 stycznia 2012 do 05 luty 2012.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Oceanic AA Sensitive Nature SPA (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 03 stycznia 2012 do 05 lutego 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Jeśli mogłabyś skorzystać tylko z jednego zabiegu pielęgnacyjnego ciała, to jaki zabieg spa wybrałabyś, żeby poczuć się pięknie?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod tym konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które  zamieściły najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 03 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


 

Komentarze (182)

justyna93 (2012-02-05 18:42:02)
SPA
Wybrałabym masaż, najlepiej wykonany przez przystojnego pana masażystę: o włosach kruczo czarnych i oczach ciemnych jak czekolada. Położyłabym się wygodnie na macie do masażu i oddałą się całkowicie w ręce przystojnego pana. Jego duże i twarde dłonie byłby wyjatkowo miłe w dotyku. Na początku troszkę spięta, po chwilce zapomniałabym o świecie: moje zmęczone ciało narażone na ciągłą gonitwę, odpłyneło by w boski niebyt. Relaks byłby cudowny, również moje zmysły odpłynełyby daleko. Miły Pan Masażysta prawiłby przy tam mnóstwo komplementów typu: "Pięknie Pani wygląda", "Nie wiedziałem, że tak piękne Nimfy mieszkają na ziemi". Czy coś innego sprawiłoby, że mogłabym poczuć się piękniej? Dla mnie byłaby to pełnia poczucia swojej wartości. Rozmarzyłam się, ale właśnie tak wyglądałoby moje idealne SPA :)
luimig (2012-02-05 15:57:16)
jeden zabieg
Gdybym miała wybrać tylko jeden zabieg w SPA wybrałabym mój ulubiony zabieg na twarz czyli rytuał z zastosowaniem wszechstronnych i niezastąpionych alg morskich. Algi morskie to naturalny dobroczynny składnik dający mojej skórze wszystko czego tylko potrzebuje. Ten jeden z najcenniejszych darów morza zmieszany z odpowiedimi dodatkami potrafi uczynić prawdziwe cuda dla mojej twarzy. Uwielbiam gdy kosmetyczka z wprawą szykuje na moich oczachh odpowiednią miksturę, wkładając w to dużo serca i precyzji. Czuję się wówczas zadbana i doceniona. Relaksuje mnie także sam fakt leżenia przy grających w tle dźwiękach natury i oddawanie się błogiemu "nicnierobieniu". Przedewszystkim podobają mi się jednak efekty - idealnie nawilżona, odświeżona i pełna blasku skóra. Po zabiegu na twarz z algami zawsze wyglądam jak po tygdniowym urlopie. Patrząc na człowieka skupiamy się głównie na twarzy, dlatego żeby poczuć się pięknie gdybym mogła wybrać tylko jeden zabieg wybrałabym zabieg na twarz.
mika19 (2012-02-05 15:52:43)
;)
Wszystko jedno , chciałabym mieć niespodziankę;)
NATIK999 (2012-02-05 15:41:31)
ulubiony zabieg
Mój ulubiony zabieg to peeling. Swego czasu byłam na pierwyszm,  wekedowych pobycie w świetnym spa, tam zakochałam się w miodowo- orzechowym peelingu całego ciała. To było przezycie, chciałabym tak jeszcze. Zachęcam wszystkich do wypróbowania takiego zabiegu jezeli tylko będą mieć możliwość. Tam gdzie byłam wykonywany jest też masaż... czekoladowy! Co za smakowite propozycje (nazywało się to chyba Kraina Czekolady). No są to niestety najtańsze zabiegi i możemy sobie zrobić w domu znacznie taniej, ale myślę, że bardziej relaksujemy się gdy robi to nam ktoś :) Zabiegi spod znaku "czekoladowej rozkoszy" sa po prostu cudowne i czasem warto wydac na taki relaks trochę pieniędzy. Ja osobiście jestem uzależniona od czekolady i notorycznie ją podjadam, ale po tych zabiegam mogłam odstawić taką używkę na jakis czas. Ale chyba musze znow tam pojechac. Nałóg powrócił :)
nutrena (2012-02-05 12:18:19)
Mój wymarzony zabieg Spa
Spa to kraina marzeń, raju, relaksu,  to kraina za której drzwiami stajemy się boginiami,  to świat gdzie my stajemy się najważniejsze gdzie możemy pokochać swoje ciało za to jakie jesteśmy widząc z jaką troską nasze ciało jest traktowane, to miejsce gdzie możemy nareszcie wsłuchać się w nasze prawdziwe ja, dlatego marzy mi sie połączenie zabiegu który oferuje mały mój wkład wysiłku i duże efekty, odpoczynek i działanie, ukojenie zmysłów i znaczące poprawienie wyglądu ciała. Dlatego też zdecydowałabym się na masaż ujedrniająco-drenująco-wyszczuplający składajacy sie z owocowego peelingu, którego zapach przenosił by mnie w niebiański świat zachwytu rajskiego ogrodu. Po zabiegu długo czułabym się piękna -bo zabieg dotyczył by dużej części mojego ciała, -ciągle bym odczuwała błogą jedwabistą gładkość naskórka, -ujędrnienie i wygładzenie -patrząc na swoją skórę codziennie widziałabym świeżość skóry(ładniejszy koloryt) dzięki pobudzonemu krązeniu w trakcie zabiegu, - przy codziennych zabiegach pielęgnacyjnych przypominałabym sobie o pięknie mojej skóry - pobudzałby mnie do zmiany nawyków żywieniowych i większej dbałości o ciało żeby nie zatracić wspaniałych efektów. Po za tym zabieg gwarantowałby mi relaks: -masaż rozgrzewałby moje zesztywniałe mięśnie, -wreszcie poczułabym sie zadbana i otoczona troską i miłością jak małe dziecko -owocowy zapach sprawiłby że wszystkie troski odeszły by w dal, a moja dusza zaczęłaby się oczyszczać wewnętrznie, -zaczęłabym sama z większą troską i podziwem odnosić się do swojego ciała, - po wyjściu dawałaby mi większą pewność siebie, pewnosć swojej atrakcyjności, pewność składajacą się z tego że kocham siebie bo dbam o swoje ciało, posiadanie oczyszczonego zrelaksowanego umysłu pogodzonego ze światem i piękną skórę która by przypominała o tym że każda kobieta ma w sobie piękno tylko musi mu pozwolić wypłynąć na wierzch. Rewelacyjnym dodatkiem do tego zabiegu byłaby możliwość postawienia dwóch łóżek, i dwóch zabiegów jednocześnie. Na jednym ja, na drugim ukochany i patrzenie sie na siebie, trzymanie za ręcę od czasu do czasu  w trakcie zabiegu. Wtedy zabieg miałby jeszcze trzecią funkcję zbliżajacą nas z bliską nam osobą i zwiększającą miłość do naszego wybranka. A po skończonym zabiegu razem opuszczać ośrodek Spa trzymając się za ręcę z  pobudzoną miłością do siebie, zrelaksowanym błogim umysłem, oczyszczoną duszą i własną atrakcyjnością jeszcze lepiej móc okazywać miłość naszemu wybrankowi i światu.
Adrianna (2012-02-05 01:59:04)
SPAnie
SPA-NIE Proszę nie myśleć, że jestem przeciwniczką SPA! Uważam po prostu, że najlepszym zabiegiem pielęgnacyjnym, jaki możemy sprawić naszej twarzy to sen! Taki zabieg zajmuje co prawda sporo czasu (jeśli ma być skuteczny), ale ma zbawienny wpływ na kondycję naszej cery. Poza tym, możemy go sobie zafundować niezależnie od zawartości portfela! Dziękuję, dobranoc :) adrianna.fliszewska@gmail.com
kambegrej (2012-02-04 19:45:09)
SPA Yoghurtherapy
Wybrałabym zabieg pielęgnacji twarzy SPA  Yoghurtherapy. Czuję się piękniejsza nawet wówczas, gdy mam ten zabieg  wykonywany w domku:) Jogurt naturalny stosuje do wewnątrz oraz na twarz w postaci maseczki. Mieszam łyżkę jogurtu z 1/2 łyżeczką miodu oraz z kapsułką wit. A+E i nakładam na 15 minut na twarz pomijając okolice oczu, a następnie zmywam wodą termalną i wklepuję dobry krem. Zapewniam w ten sposób swojej skórze kompleksową pielęgnację, jednocześnie nawilżając ją i pielęgnując. Wszystkie wartości odżywcze tej maseczki, proteiny,lipidy, witaminy i minerały sprawiają, iż obok głębokiego relaksu moja skóra odzyskuje witalność i młody wygląd.
D. (2012-02-04 19:20:06)
KOSMETYKI AA WYBIERAM KAŻDEGO DNIA
Żeby poczuć się pięknie wybrałabym sesję pod prysznicem z jednym z żeli serii AA Nature. Najlepiej byłoby przytargać tam również chłopa, co by umył plecy (niech się do czegoś przyda :)). Zamknęłabym oczy i przeniosła się w zupełnie inny świat. To jest to! Nie będę sie rozpisywać, bo mój chłopak już marznie pod przysznicem w oczekiwaniu na mnie :)
patifi (2012-02-04 18:50:03)
Choco
Moja słabość do czekolady jest tak wielka, że nigdy nie odmawiam sobie smakołyków na bazie tego niepowtarzalnego „Napoju bogów”. Skoro próbowałam jej pod tyloma postaciami, dlaczego nie wykorzystać jej tym razem podczas zabiegu w SPA. Z przyjemnością oddam moje ciało działaniu bogatej w składniki odżywcze czekolady. Już wyobrażam sobie unoszący się w powietrzu aromatyczny zapach ziaren kakaowca, przyjemne ciepło otulającej me ciało ciemnobrązowej maski. Czekolada powoduje wzrost stężenia endorfin czyli „hormonów szczęścia”, które działają rozluźniająco i relaksująco, gwarantują wyjątkowy zastrzyk pozytywnej energii. Nie wyobrażam sobie lepszego sposobu na odprężenie. Po takim zabiegu poczułabym się apetycznie jak nigdy dotąd!
Anita (2012-02-04 18:43:36)
Mlekiem i miodem płynący. A może jednak czekoladą?
Jeśli gdziekolwiek jest jakikolwiek wybór, z któego przynajmniej jeden łączy się ze słodkościami, to dla mnie sprawa jest jasna i oczywista. Jestem ogromnym łasuchem i uwielbiam wszystko, co słodkie. Najbardziej jednak czekoladę. Pławię się nie tylko w jej smaku, ale i zapachu, a jeśli mogę, to i w konsystencji, gdy jest podawana na ciepło. Dlatego przy wyborze zabiegu od razu podążam w kierunku czekolady. Zafundowałabym sobie rozkosze zabiegu czekoladowego na ciało, które oprócz tego, że musi być niezwykle przyjemny, ponoć rewelacyjnie działa na skórę. A przy tym jest jeden plus takiej czekolady - od niej nie przybędzie mi kalorii, chociaż raz w życiu. No chyba, że coś by mnie podkusiło, żeby liznąć trochę z dłoni:)
Strona komentarzy 3 z 19
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar