2012-01-03

Zakończone

Konkurs Oceanic AA Sensitive Nature SPA

Każda z nas potrzebuje odrobiny luksusu, relaksu, odprężenia, oddechu od codzienności, w której jesteśmy zapracowane i rzadko mamy czas tylko dla siebie. Nie każda z nas ma jednak możliwości, aby skorzystać z rewelacyjnych zabiegów podczas wizyt w spa, ale dzięki linii AA Sensitive Nature SPA możemy się poczuć we własnej łazience, jak w salonie spa i dostarczyć sobie chwil przyjemności, a naszej skórze dawki piękna. Weź udział w konkursie, a będziesz miała możliwość stworzenia swojego własnego SPA.
AA Sensitive Nature SPA to unikatowa linia inspirowana holistyczną koncepcją SPA, oparta na naturalnych składnikach pochodzących z upraw ekologicznych, opracowana z myślą o skórze wrażliwej i skłonnej do alergii. Dzięki produktom AA Sensitive Nature SPA ukoisz ciało i zmysły, dostarczysz swojej skórze cennych substancji odżywczych i odzyskasz siły witalne.

Produkty nie zawierają parabenów, barwników, konserwantów oraz innych alergenów.
BORÓWKA – Zdrowie i witalność – Dla skóry wymagającej wzmocnienia
MANGO – Sekret młodości – Pielęgnacja skóry dojrzałej
LIMONKA – Źródło energii – Dla skóry wymagającej regeneracji

Zadanie konkursowe:

Jeśli mogłabyś skorzystać tylko z jednego zabiegu pielęgnacyjnego ciała, to jaki zabieg spa wybrałabyś, żeby poczuć się pięknie?


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

 

Co można wygrać?

Do wygrania mamy trzy zestawy AA Sensitive Nature SPA:

 
BORÓWKA

Multiwitaminowy żel do mycia ciała

Multiwitaminowe  masło do ciała

Odżywczy krem do rąk
 

 

LIMONKA

Odświeżający żel do mycia ciała

Energetyzujące masło do ciała

Regenerujący peeling do ciała
 

 

MANGO

Nawilżający żel do mycia ciała

Ujędrniające masło do ciała

Pobudzający olejek do kąpieli
Konkurs trwa od 03 stycznia 2012 do 05 luty 2012.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Oceanic AA Sensitive Nature SPA (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 03 stycznia 2012 do 05 lutego 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Jeśli mogłabyś skorzystać tylko z jednego zabiegu pielęgnacyjnego ciała, to jaki zabieg spa wybrałabyś, żeby poczuć się pięknie?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod tym konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które  zamieściły najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 03 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


 

Komentarze (182)

kameliia (2012-01-13 17:23:33)
SPA
Zprzyjemnością skorzystałabym z pilingu całego ciała .
gojka (2012-01-13 09:41:21)
Konkurs Oceanic AA
wybrałabym masaż czekoladowy. Ujędrniłby mi skóre, pobudził by  zmysły smakowitym i aromatycznym zapachem czekolady, uwolnił by endorfiny, czyli hormony szczęścia. Najlepszy relaks jaki moge sobie wymarzyć!!!!!
Street (2012-01-12 20:41:25)
peeling
Lubię minimalizm. Podstawa to oczyszczanie i nawilżanie. Zatem przyjemny, odświeżający peeling na bazie minerałów i oczyszczanie roślinnymi kosmetykami to zdecydowanie zabieg dla mnie.
tusiek (2012-01-12 13:06:46)
Konkurs Oceanic AA
Zamykam oczy i wyobrażam sobie siebie jako milionerke.Każdego dnia serwowałabym sobie relaks w SPA.Z oddali relaksacyjna muzyka wprowadza mnie w stan wycieszenie i ukojenia a tysiace zapalonych świec wprowadzają niesamowity nastrój.Już czuję zapach czekolady,która pielęgnuje moje ciało.Ach tak cudownie...Skusiłam się tym razem na cudowny zabieg czekoladowy,który jest nie lada gratką dla moich zmysłów.Czuję ciepło czekolady,która spływa po mojej nagiej skórze tworząc swoisty obraz.Czuję jak wprawne ręce kosmetyczki wykonuję niesamowity masaż-czekoladowo rozkosz dla moich strudzonych mięsni.Zrelaksowana odpływam w krainę marzeń i jestem szczęśliwa.Po półtoragodzinnej relaksacji czuję jak moja skóra stał sie gładka niczym aksamit i jędrna.Jeszcze cały dzień czuję nieziemski zapach czekolady,która stała się moją własną kosmetyczna nowością.Czuje że moje ciało i zmysły stały się jednością i współgrają w rytm czekoladowej przjemności. Niestety nie jestem milionerką ale jakże wielka byłaby moja radośc,gdybym mogła sobie zafundowac własne domowe SPA z cudownym masażystą,którego zagrałby mój ukochany.To byłby szczyt rozkoszy wiedząc ze razem zadbamy o nasze piękno.
andzia1978 (2012-01-11 20:25:56)
Agyptos - egipskie wyszczuplanie
Agyptos to metoda na odchudzanie ze starożytnego Egiptu. Ciało owija się bandażami nasączonymi mieszanką minerałów i ekstraktów roślinnych. Istotny jest zarówno skład substancji, jak i sama technika owijania bandażami, która ma usprawniać proces drenażu. Do zabiegu przypominającego odrobinę mumifikację wykorzystuje się ok. 30 rolek bandażu zanurzonego wcześniej w roztworze glinki, alg i minerałów z Morza Martwego, a tyle bandaży na pewno sama nie dałabym rady owinąć dokładnie i ciasno wokół siebie, więc konieczna byłaby wizyta w super SPA. Dobrze wykonane zabiegi potrafią redukować celulit, oczyszczą ciało z toksyn, ujędrniają oraz likwidują tkankę tłuszczową nie tylko w pasie i w biodrach, a także łagodzą stany zapalne na skórze. Nie narzekam na swoje ciało i skórę, ale przydało by mi się takie kompleksowe ujędrnianie i nawilżanie, a może i kilka centymetrów uda się stracić. Brzmi na tyle kusząco, że gdybym miała troszkę więcej pieniążków, to na pewno bym spróbowała coś takiego jak Agyptos.:):):)
jastaszek (2012-01-11 19:33:33)
SPA AA
W SPA wybrałabym dla siebie kompleksowy zabieg na twarz, bo przecież ona jest naszą wizytówką. Po całym tygodniu pracy jestem niesamowicie zmęczona. Marzę o filiżance herbaty z miodem i cytryną, dobrej książce i porządnym wyspaniu się. Takim trwającym co najmniej 12 godzin :) To lubię! Lubię też porządnie zrelaksować się w SPA. A szczególnie moja twarz to lubi. O czym marzy, co lubi tam najbardziej? Uśmiechniętą panią, która witając mnie wskazuje fotel, na którym przeżyję niesamowite 45 min. Najpierw delikatny masaż twarzy pobudzający krążenie. Potem delikatny, ale skuteczny peeling, który oczyści i odświeży twarz. A później... Czas na owocowe szaleństwo! Malinowa maseczka, przy której od razu zamykam oczy i przenoszę się myślami do rodzinnego domu. Słońce, wokół pełno zieleni i ja w malinach. Świeżutkich, takich prosto z krzaka. Smakują nieziemsko i mają takie same właściwości odżywcze. Dlatego tak trudno powstrzymać mi się przed tym, by się nie oblizywać, podczas gdy maliny na mojej twarzy regenerują skórę. Kiedy zrobią swoje, miła pani zmywa je delikatnie, a na moją twarz nakłada równie pięknie pachnący odżywiający i nawilżający krem. Wklepuje go, delikatnie rozmasowuje i... życzy dalszego miłego weekendu. Bo mój pobyt w SPA właśnie się zakończył. Ale ja tutaj wrócę. Może następnym razem na czekoladę, truskawki albo tak bardziej ekstrawagancko, np. na borowinę?
dorotka1 (2012-01-11 19:31:04)
moje
masaz antycellulitowy + sauna parowa w spa 
justyna_27 (2012-01-11 15:48:06)
M jak MASAŻ ;)
Gdybym miała okazję znaleźć się w magicznym miejscu o nazwie SPA,na pewno wybrałabym masaż.Z użyciem np gorących kamieni,bądź najzwyklejszy na świecie:) Dzięki temu zabiegowi wszystkie moje mięśnie zostałyby poruszone,mózg pobudzony:) Czułabym się zrelaksowana,wypoczęta i szczęśliwa.A szczęście to dla mnie również piękno.Pomarzyć dobra rzecz ;) Na razie za SPA robi mieszkanko,a w rolę profesjonalnego masażysty wciela się mój mąż.I powiem Wam szczerze,że czuję się wtedy niczym w Niebie ;)
Anna_em (2012-01-11 09:31:20)
Body detox
Zabieg spa, który bym wybrała, To body detox – prosta sprawa. On oczyści mój organizm Przywróci mu równowagę energetyczną I będę w pracy bardziej skuteczną. Skutecznie wymuszę od kontrahentów zapłatę Oj, przepraszam, kuszę się o prywatę. A tu o zabieg spa chodzi Który czasem grzeje czasem chłodzi. Body detox usunie toksyny z ciała mego I metale ciężkie usunie Nie będę czuć się już tak bezsilnie. Będę piękna i zdrowa Do zabawy gotowa.
mariposa87 (2012-01-11 02:24:40)
konkurs z AA
Tylko jeden zabieg? Kobiecie zawsze mało ;))No ale dobra..jeżeli jeden to wybrałabym masaż....ale jaki? Musiałabym się zastanowić i dopytać masażystę co dla mnie byłoby odpowiednie, gdyż nie znam się na tym. Nigdy nei byłam na masażu, a mięśnie mam takie spięte, do tego borykam się z bólem kręgosłupa. Dla mnie jedyne warunki jakie musiałyby być spełnione to relaksująca muzyka, świece / olejki zapchowe i cudotwórcze ręce, które pomogłyby mi się zrelaksować i chociaż na chwilę zapomnieć o problemach i całym szarym życiu. I mam na myśli masaż relaksujący, zdrowotny, rozluźniający, nie jakiś antycellulitowy, gdyż żeby masaż antycellulitowy miał szansę w jakiś sposób wpłynąć na moją tkankę tłuszczową to przydałoby się więcej niż jeden zabieg. Zresztą po relaksującym masażu to nawet swój cellulit bym pokochała - zapewne czułabym się tak zrelaksowana i odprężona, a dawno się już tak nie czułam..
Strona komentarzy 10 z 19
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar