Artykuły zawierające tag: praca

Polskie kobiety zarabiają średnio o 21% mniej niż mężczyźni. Mimo lepszego wykształcenia i wysokich kwalifikacji wciąż oceniane są przez pryzmat stereotypów i mniejszej dyspozycyjności związanej z macierzyństwem. Dostrzeżenie problemu zarówno przez kobiety jak i pracodawców daje...czytaj dalej

Polacy dostrzegają problem nierówności obu płci, ich wiedza jest jednak pobieżna, niepełna lub budowana wyłącznie na doświadczeniach osobistych – wynika z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn”. Brakuje global...czytaj dalej

Coraz więcej Polaków deklaruje chęć życia w partnerskich związkach zakładających proporcjonalny podział obowiązków. Dostrzegają korzyści wyjścia poza tradycyjny schemat funkcjonowania rodziny. Jednak nadal większość rodzin zorganizowana jest na zasadzie modelu typowego, na który...czytaj dalej

Na poziomie deklaracji aż 63% mężczyzn i 73% kobiet jest zdania, że niezależnie od sytuacji rodzinnej mężczyzna powinien uczestniczyć w wypełnianiu obowiązków domowych. Tym niemniej mężczyzna wciąż tkwi w strukturalnej pułapce niewystarczająco rozwiniętych mechanizmów godzenia ró...czytaj dalej

Zdaniem większości Polek i Polaków praca wykonywana w domu praktycznie nie ma żadnej wartości. Określanie kobiety pracującej w domu „kurą domową” jest nadal bardzo mocno zakorzenione w świadomości Polaków. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy kobieta przebywa na urlopie wyc...czytaj dalej

W związku z nadchodzącym Europejskim Dniem Walki z Otyłością autorzy programu publikują kolejną część raportu na temat stereotypów dotyczących wpływu sylwetki na karierę zawodową. Ankietowani wskazali na nieskuteczność (46,3%) jako następną cechę osób otyłych. Z kolei ludzie szczupli są postrzegan...czytaj dalej

Prawie 70% ankietowanych uważa, że siedzący tryb pracy w biurze przeszkadza w utrzymaniu szczupłej sylwetki. Zdaniem respondentów na otyłość narażeni są też kierowcy zawodowi (54,1%) oraz politycy (32,9%). Brak aktywności fizycznej, żywienie się wysoko przetworzonymi produktami oraz współczesny st...czytaj dalej

Polacy w Niemczech pracują najczęściej na stanowiskach niechętnie zajmowanych przez Niemców. Pomoc w rolnictwie, robotnik budowlany, sprzątaczka, opiekunka osób starszych – to najważniejsze z nich. Polacy w tych zawodach są najczęściej doceniani i opisywani przez niemiecką prasę. Są niezast...czytaj dalej

Pośpiech i duża ilość obowiązków sprawia, że pracownik biurowy zapomina o regularnych posiłkach. W momencie gdy poczuje głód, zadowala się gotowymi potrawami typu pizza i fast food. W połączeniu z brakiem aktywności fizycznej prowadzi to do nadwagi, a następnie do otyłości. Prawidłowe odżywianie jes...czytaj dalej

Według szacunków firmy Promedica24, pomagającej w znalezieniu tego typu zatrudnienia, w 2009 wyjechało do pracy o 50% więcej opiekunów niż w roku 2008. Według raportów UE w 2050 roku 40% społeczeństwa Europy będzie miało ponad 65 lat. Zbyt mała liczba gotowych do pracy opiekunów w poszczególnych...czytaj dalej

Strona 7 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar