Artykuły zawierające tag: praca

W ciągu najbliższych trzech lat liczba miejsc w instytucjach opieki nad małymi dziećmi wzrośnie o około 41 tysięcy. Ma to być efektem działań podjętych w ramach programu „Maluch”, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Będzie on finansowany ze środków unijn...czytaj dalej

Kobiety i mężczyźni funkcjonują na rynku pracy jako pełnoprawni partnerzy, ale startują z pozycji ustalonych na gruncie rodzinnym. To w domu decyduje się o roli jaką mają pełnić. Konflikty na płaszczyźnie zawodowej, jeśli się pojawiają, są konfliktami kompetencji, a nie płci, bo to nie płeć określa ...czytaj dalej

Kodeks pracy oferuje szereg rozwiązań, które mają regulować stosunki między pracodawcą i pracownicą będącą w odmiennym stanie. Wiele z tych regulacji nie tylko chroni kobietę spodziewającą się dziecka przed nadmiernym obciążeniem obowiązkami zawodowymi lub zwolnieniem z pracy, ale też umożliw...czytaj dalej

Satysfakcjonująca praca zawodowa i szczęśliwa rodzina nie musza się wykluczać. Dzielenie obowiązków rodzicielskich i zawodowych mogą ułatwić obowiązujące w Polsce rozwiązania prawne, przychylne podejście pracodawców i wpierający partner.   Według badań przeprowadzonych przez C...czytaj dalej

Polki należą do najlepiej wykształconych kobiet w Unii Europejskiej – niemal 40% pracujących kobiet posiada wykształcenie wyższe, a kolejne 40% wykształcenie średnie . Wciąż jednak wiele pozostawia do życzenia ich aktywność zawodowa, która z kolei należy do najniższych wśród pańs...czytaj dalej

Społeczeństwo polskie stopniowo przestaje dzielić zawody na kobiece i męskie, a mimo to wciąż zawody zdominowane przez kobiety utożsamiane są z pracą nisko wynagradzaną i o małym prestiżu. Niezrównoważona struktura zatrudnienia w danej branży jest zarówno przyczyną, jak i skutkiem dewa...czytaj dalej

Elastyczne formy organizacji pracy mają ogromny potencjał przeciwdziałania nierównemu traktowaniu kobiet na rynku pracy i mogą zapewnić im ciągłość pracy zawodowej przy jednoczesnej opiece nad dzieckiem. Nieznajomość rozwiązań prawnych oraz bierny stosunek części pracodawców do elastyc...czytaj dalej

Rozwijanie kariery zawodowej wpływa na życie rodzinne. Wysokie wymagania stawiane pracownikom zmuszają do coraz wydajniejszej pracy, podnoszenia kwalifikacji i zwiększenia dyspozycyjności. Osiąganie satysfakcji zawodowej nie oznacza jednak rezygnacji z rodzicielstwa. Dzięki pomocy instytucjonalnej i...czytaj dalej

Równouprawnienie na rynku pracy gwarantuje Konstytucja i Kodeks pracy. Kobiety i mężczyźni powinni mieć równe szanse w zdobywaniu pracy i możliwości rozwoju oraz otrzymywać równe wynagrodzenie za tę samą pracę. Podstawowe wskaźniki aktywności zawodowej pokazują jednak, że zasada...czytaj dalej

Na poziomie deklaracji polscy pracodawcy umożliwiają zatrudnienie w elastycznej formie i mają dużą wiedzę na temat rozwiązań prawnych opisanych w Kodeksie pracy. W sprzeczności z tymi deklaracjami stoją opinie kobiet, które podkreślają, że w praktyce takie rozwiązania są mrzonką. Poszerzanie ...czytaj dalej

Strona 6 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar