2011-11-09

Zakończone

Konkurs na audiobooki POKUTA oraz KUSZENIE Anne Rice

Interesujesz się wampirami? A może bardziej fascynują Cię Anioły? Autorka "Wywiadu z Wampirem"  Anne Rice porzuciła istoty mroczne i zajęła się Aniołami. W październiku w Bibliotece Akustycznej odbyła się premiera dwóch fascynujących audiobooków, które trzymają w napięciu i poruszają bardzo interesujące tematy. A my mamy dla was konkurs i do wygrania audiobooki POKUTA oraz KUSZENIE Anne Rice.
Co należy zrobić?

 
Wyobraź sobie, że staje przed Tobą Twój Anioł Stróż z bardzo zafrasowaną miną, ma dla Ciebie złą wiadomość, ktoś poluje na Twoją duszę, a on tym razem nie może Cię ochronić. Co mu powiesz? Jak sama/sam siebie ochronisz?


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod tym konkursem.

Co można wygrać?

Do wygrania mamy 3 zestawy pod 2 płyty - POKUTA oraz KUSZENIE Anne Rice.
Konkurs trwa od 09 listopada do 11 grudnia 2011.

Napisz jak zawalczysz o swoją duszę, a może nagrody powędrują właśnie do Ciebie.

Po zakończeniu konkursu zaglądaj na portal i sprawdź czy wygrałeś/łaś.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs na audiobooki POKUTA oraz KUSZENIE Anne Rice ” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 listopada 2011 do 11 grudnia 2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Wyobraź sobie, że staje przed Tobą Twój Anioł Stróż z bardzo zafrasowaną miną, ma dla Ciebie złą wiadomość, ktoś poluje na Twoją duszę, a on tym razem nie może Cię ochronić. Co mu powiesz? Jak sama/sam siebie ochronisz?

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najbardziej interesujące odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja wysyła pocztą wewnętrzną zawiadomienie o wygranej z prośbą o przesłanie danych do wysyłki tą samą drogą, jeśli te dane nie zostaną przesłane w ciągu 7 dni, prawo do nagrody wygasa i komisja wyłania kolejnego zwycięzcę na jego miejsce.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie forum udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 listopada 2011.

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (10)

Habibi (2011-12-10 00:03:22)
Anioł Stróż
Aniele mój,Ty zawsze przy mnie stoisz, kiedy Cię potrzebuję,tym razem ktoś na moją duszę poluję. Ale ja się nie boję, modlitwa mnie uratuje. Wiem, że będziesz myślami ze mną w tych chwilach i to pomoże mi przetrwać. Nie poddam się łatwo, bo duszę nie może odebrać mi każdy, kto chce. A modlitwa jest tym ratunkiem dla mojej duszy.
agutek (2011-12-06 12:09:25)
dusza-nauczyciel bez wakacji...
Moja dusza jest dla mnie jak czapka w zimie, rękawiczki w czasie mrozu, parasol gdy pada, woda, gdy chce mi się pić...Dusza jest moim nauczycielem, któa karci mnie jak zrobię lub chcę zrobićcośzłego. Przestrzega mnie, puka do mnie, a czasem głaszcze po długich splątanych włosach- zaplątanych jak moje życie....Więc  Boze mój, nie odbieraj mi najlpeszego -bo surowego i bezzstronnego nauczyciela! bez niej będę nikim, zło zwycięży, a przecież chyba miało być odwrotnie?
wieworczak (2011-12-01 14:33:03)
optymistka
MÓJ Aniele Strózu przecież o mnie wiesz wszystko,bo w chwili mojego poczecia miałam cię koło siebie ,więc wiesz i mnie osobiscie znasz ,że ja się niepoddam a tobie przeciez wierze ,ze mi nikt mojej duszy nie odbierze,Bo ja tam się nie przejmuje i najlepiej na tym zyskuję,Bo optymizm to moja cecha kazdego dnia więc demony i diabły moga nie mnie straszyć -tylko niech straszą na cmentarzu.
lazyxlady (2011-11-25 19:31:50)
Aniele Stróżu Mój..
Dotychczas regulanie odmawiała modlitwę, tak też było tego wieczoru: ''Aniele Stróżu Mój, Ty zawsze przy mnie stój...'' - Ahh, jaka to kretyńska modlitwa. Codziennie się modlę i co? Gdzie on niby stoi? Podniosłam się z kolan. Obróciwszy się w drugą stronę spostrzegła cień, ogromny cień. Wyłonił się wraz z bijącym światłem. Podszedł do mnie Anioł. Ten sam, w którego przestała wierzyć. Odrzekł: ''Masz rację,ta modlitwa jest poniekąd bez sensu. Nigdy nie stałem i nie mam zamiaru stać z boku. Zawsze byłem z tyłu, wiedziałam, jak popełniasz błędy, chciałem,żebyś poznała najpierw ich smak, zanim ci pomogę. Mimo wszystko czuwałem nad tobą. Potrafiłem uporać ze złem, które mogłoby cię spotkać, lecz tym razem nie będę w stanie tego zrobić. Ktoś poluje na twoją duszę-uważaj. Była pełna lęku, strachu/ nie docierało do niej, czy to może skutek przedawkowania tabletek nasennych, a może po prostu rzeczywistości. Anioł odezwał się po raz drugi: ''Obiecaj,że moja dotychczasowa praca nie pójdzie na marne''. Odpowiedziała: ''Ależ skąd. Dzięki tobie przenosiłam góry, a mam potknąc się o kamień? Dusza należy do mnie i do Stwórcy, to ona będzie żyć wiecznie. Wierzę w to,że będzie ze mną Bóg, który nie pozwoli mnie zranić. Dziękuję. ''Za co?''-spytał anioł. Ot tak. A wkrótce zobaczysz, jaka jestem silna i jak silna więź łączy mnie i Boga.
glabelka (2011-11-25 08:28:05)
Moja "linia obrony"
Aniele Stróżu mój, wykonałeś już swoje zadanie. Opiekowałeś się mną od dnia moich narodzin. I spisałeś się bardzo dobrze. Jestem Ci za to z całego serca wdzięczna. Wiem, że nie możesz w tym przypadku roztoczyć nade mną swych opiekuńczych skrzydeł. Myślę, że dzieje się tak dlatego, bym mogła wreszcie, tak do końca i prawdziwie, uwierzyć w siebie, w swoją własną moc. Moc, która drzemie w mym sercu. W walce, która przede mną, pomoże mi całe dobro nagromadzone w każdym dobrym uczynku, który kiedykolwiek został lub zostanie zrobiony. Na pomoc pospieszą mi wszystkie maleńkie dobre duszki, skrzaty, elfy i wróżki. Cały świat dobrej magii zjawi się w chwili, gdy nastąpi śmiertelny atak na mą duszę, o którym przed chwilą powiedziałeś. Wiedz, że w chwili ataku nie będę sama, że stanie za mną całe dobro tego świata. Czuję, że tak się stanie, gdyż tak właśnie podpowiadają mi moje serce i dusza, a im, jak wielokrotnie powtarzałeś, należy ufać. Poradzę sobie, zobaczysz. Będziesz ze mnie dumny, a ja będę dowodem na to, że byłeś wspaniałym nauczycielem, a ja pilną uczennicą. Nie denerwuj się zatem. Nie martw się. Będzie dobrze, bo dobro osłaniać będzie dobro i walczyć o nie do ostatnich sił. Gorąco wierzę w to, że wygram tą batalię o swoją duszę. Ufam w to i z tą nadzieją, nadzieją na zwycięstwo, budzić się będę każdego ranka. Aż do dnia ostatecznej rozgrywki.
ania2517 (2011-11-13 19:02:20)
,,Serce''
Anioł spojrzał na mnie ze smutkiem. W mojej głowie rozpoczęła się gonitwa myśli, które biegły z prędkością świata. Myślałam : nie mam nic. Jestem sama. Tym razem naprawdę zostałam sama. To już koniec. Nie dam rady. Nie zrobię tego. Nie mam szansy. Odeszła nadzieja... Anioł wyczuwając mój strach rzekł : nie wolno ci tak o sobie myśleć! Jesteś wspaniała, słyszysz? Jesteś cudem stworzonym przez Boga. I dopóki masz w sercu wiarę i miłość - nie przegrasz.  Poczułam jakby do serca wlano mi gorący napój, który rozgrzewał skostniałe komórki, dodawał otuchy, podnosił z dna. Znowu widziałam światło w tunelu. Na nowo uwierzyłam, że nie wszystko stracone. Nie poddam się tak łatwo. Tyle razy walczyłam. I udawało mi się. Bo... Bo zawsze się starałam by to, co robię, robić najlepiej jak potrafię. Z pełnym zaangażowaniem, pracowitością, sumiennością. Bo umiałam wybaczać. Nie chowałam urazy, nie skreślałam ludzi, na nikim nie postawiłam krzyżyka.  Bo uśmiechem przeganiałam czarne chmury, smutek, ból, zwątpienie. Problemami obarczałam tylko siebie, ale nawet wtedy nie pozwoliłam, by wzięły one górę nade mną. Bo ofiarowywałam innym to, co mogłam - pomoc, akceptację, dyskrecję, bezinteresowność. Bo zawsze słyszałam od innych, że jestem skromna, życzliwa, wrażliwa, delikatna, ale tkwiła we mnie siła, która pozwalała mi przetrwać pomimo mojej kruchości. Anioł spojrzał na mnie troskliwie, ale po jego minie poznałam, że jeszcze nie doszłam do tego, co najistotniejsze. Do mojej najsilniejszej broni. Nie wiedziałam, co jeszcze mogłoby stać się moim orężem w tej ostatecznej walce. Spojrzeniem poprosiłam anioła o pomoc. Powiedział: wszystko, o czym pomyślałaś to prawda. Nawet jeśli siebie nie doceniasz. Nawet jeśli umniejszasz własną wartość. Powiem ci tylko jedno. To, o czym boisz się pomyśleć. Ty po prostu masz dobre serce. Wielkie, przesycone dobrem, czyste jak kryształ serce. To ono przyniesie ci zwycięzstwo. Juz niedługo światło pokona ciemność, dobro zwycięży nad złem, sprawiedliwość nie ulegnie niesprawiedliwości. A to wszystko dzięki tobie i twojemu sercu. Podniosłam głowę. Byłam zaskoczona, oszołomiona i... zaszczycona. Nigdy nie usłyszałam wspanialszego komplementu z ust samego anioła. Juz wiedziałam, że ta walka nie będzie moja ostatnią. Byłam pewna, że to dopiero poczatek... 
wulkan_energii (2011-11-12 15:16:58)
Walka o duszę
Mój Aniele, odkąd pamiętam,zawsze mogłam liczyć na Twoje wsparcie,na wyciągniętą w moją stronę dłoń,dobrą radę,a niekiedy lekcję pokory.Jednakże tym razem sama zawalczę o swoją duszę- o to,co we mnie najpiękniejsze.Udowodnię sobie i światu,że jestem silna,że byle podmuch nie jest w stanie doprowadzić do mojego upadku.Wiara,nadzieja i miłość - najważniesze,moim zdaniem,wartości bedą przyświecać tej walce.Mam świadomość,że nie będzie to jedynie batalia toczona ze złymi mocami,ale również mną samą -mną,której zdarza się wątpić,potykać się i błądzić.Przyrzekam Ci,że będę walczyć do ostatnich sił,niestrudzenie zmierzając w kierunku drogi zwanej wolnością.
pscolka (2011-11-11 18:24:09)
Mój Anioł Stróż
Po długim wysłuchaniu Anioła Stróża, złapałam go za rękę i mocno ją ścisnełam. Przez chwilę milczałam, potem uklęknęłam i spojrzałam głęboko w jego przejrzyste oczy. Następnie wydusiłam z siebie to co wszystko czułam, choć emocji mi nie brakowało. Powiedziałam mu: "Rozumiem, że nie jesteś w stanie uchronić mojej duszy. Nie chcę, abyś prosił nikogo innego o pomoc w mojej sprawie, bo to nic nie pomoże. Muszę uporać się z tym demonem sama. A Ciebie Aniele Stróżu proszę, miej w opiece moją rodzinę, chroń ich od złego i trzymaj ich w zdrowiu. Teraz proszę odejdź i ratuj moich bliskich". Siedząc sama w ciemnej uliczce, myślałam o tym, dlaczego akurat ktoś chcę odebrać moją duszę i co się z nią stanie. W ten czas ukazała się postać demona, który przemówił: "Ty zostałaś wybrana, ty będziesz cierpieć do końca, za Twą miłość do Twego Boga". Zamknęłam oczy, ponownie uklęknęłam, ręce skrzyżowałam i myślałam o mojej rodzinie, o bliskich zmarłych oraz o Bogu. W tej przyjemnej chwili moje serce wypełniło się ciepłem, zaczęłam wypełniać się światłem. Kiedy otworzyłam oczy zobaczyłam mojego Anioła Stróża. Powiedział mi, że: "Twoja niewinność, skromność i wrażliwość uratowała Cię przed złym demonem. Dzięki Twojej miłość do wszystkich bliskich i ważnych dla Ciebie, przezwyciężyła zło, a Bóg pomógł Ci w tej walce". Łzy pociekły mi po policzkach. Nigdy nie czułam się tak szczęśliwa, jak w tamtej chwili ...
sylvana (2011-11-09 23:00:27)
Z wiarą w siebie bym negocjowała ;)
Duszy mojej nikt mi nie zabierze,bo jest nieśmiertelna,ale gdybym miała popuścić wodze fantazji,wówczas chwyciłabym się brzytwy jak tonący bo płacze i lamenty to nie dla mnie,walka przede wszystkim i zapach adrenaliny jest moim żywiołem.Zwróciłabym się o pomoc do samegoArchanioła Michała(pocztą pantoflową przez:Trony,Cherubiny,Serafiny)aby wstawił się za mną u mojego Anioła Stróża. Próbowalibyśmy Jego przekonać,aby jednak służył mi swym skrzydłem,gdy zajdzie potrzeba.W zamian,obiecałabym filantropię,wolontariat i same dobre uczynki na resztę darowanego mi życia.Małe przekupstwo,aczkolwiek w słusznej sprawie,a spiesząc na ratunek bliźnim,pomogłabym''przy okazji''sobie.Ot paradoks,choć później pewnie przyszłoby,mi zapłacić za interesownośćale myślę,że i na to bym coś wymyśliła.Najważniejsze,że na razie zyskała bym czas.Czas aby dalej coś wymyślić(kreatywności jak widać mi nie brakuje) 
Sukkub (2011-11-09 22:45:03)
"Zapewnienie"
'W tak oto stanął przed nią Anioł Stróż ze złą nowiną,  że jej dusza jest pragnienia demona przyczyną. Zmartwiona zamknęła oczy i rozmawiała ze swoją duszą. Prosiła, by uciekła jak najdalej, by ukryła się w najciemniejszym zakątku świata i jednocześnie tak dziwnym, by nikt jej tam nie szukał. Kiedy przyszedł Czarny Pan po jej duszę, nie miał czego jej zabrać, rozwścieczony  uderzył ją, aż krew polała się z jej karminowych ust. Żądał, torturował, bił i gwałcił. Nic mu to nie dało. Nie puściła pary z ust. Postanowił szukać jej cennej duszy i tak szuka po dziś dzień, co stało się jego syzyfową pracą. A ona, pomimo że bez duszy nie ma już swojego Anioła Stróża, błąka się po świecie i cichutko ją przywołuje, kiedy pragnie poczuć się przez chwilę człowiekiem.'
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar