2011-07-25

KONKURSY

Konkurs z Delia Cosmetics

Zawsze dbasz o to, by mieć delikatne i gładkie ciało? Szukasz najlepszych preparatów do depilacji, które pozwolą Ci się cieszyć jedwabistą w dotyku skórą? Jeżeli tak, to mamy dla Ciebie konkurs z nagrodami, które są idealne do depilacji.

Co należy zrobić?

Wystarczy, że odpowiesz na pytanie:

Jaka metoda według Ciebie byłaby skuteczna w depilacji, gdybyś żyła w czasach, w których nie wynaleziono maszynki do golenia, depilator to była machina zła, której nikt nie śmiał wziąć w dłoń, a kremy do depilacji po prostu nie istniały? Co byś robiła by mieć jedwabiste gładkie nogi, okolice bikini i gładką skórę po pachami?

Opisz swój sposób depilacji i wraz z danymi adresowymi przyślij na maila Agnieszka@udziewczyn.pl Najciekawsze metody zdobędą nagrody.

Co można wygrać?
4 zestawy kosmetyków do depilacji, w skład których wchodzą: plastry do depilacji twarzy z wyciągiem kiwi oraz krem do depilacji nóg firmy Delia Cosmetics.


Konkurs trwa od 25 lipca do 31 sierpnia 2011.
BŁYSKAWICZNA DEPILACJA Z NEW SATINE LINE

Firma Delia Cosmetics wprowadziła nową serię produktów do depilacji NEW SATINE LINE. Plastry do depilacji, kremy oraz delikatny żel wchodzące w skład linii sprawiają, że usuwanie niepożądanego owłosienia jest niezwykle szybkie, łatwe i bardzo skuteczne. Receptury produktów zostały wzbogacone o wyselekcjonowane, aktywne składniki, które sprawiają, że zabieg nie trwa długo, a skóra po depilacji pozostaje gładka i przyjemna w dotyku. Produkty cechuje wysoka jakość oraz przystępne ceny.

Plastry z woskiem do depilacji twarzy dzięki zawartości wyciągu z KIWI posiadają właściwości oczyszczająco-ściągające. Idealnie dopasowują się do kształtów twarzy oraz skutecznie usuwają nawet najkrótsze włoski pozostawiając skórę gładką i aksamitną w dotyku. Usuwają nawet najmniejsze włoski ok. 2 mm.
Opakowanie zawiera: 12 plastrów + 1 chusteczkę nasączoną oliwką

Błyskawiczny krem do depilacji nóg 3 min zawiera nawilżająco-łagodzący kompleks MCCA (melon, cynamon, centella, aloes). W ciągu zaledwie 3 min. skutecznie usuwa zbędne owłosienie pozostawiając nogi gładkie i aksamitne w dotyku. Dzięki zawartości kompleksu CapiSLOW opóźnia odrastanie włosków po zabiegu.
Opakowanie zawiera: tubę z kremem 100 ml, szpatułkę, saszetkę z łagodzącym żelem po
depilacji 8 ml
Sugerowana cena detaliczna: 7,10 PLN

Tak wyglądają produkty z serii New Satine Line.Zostań naszym fanem na facebooku www.facebook.com/delia.cosmetics
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Konkurs z Delia Cosmetics" (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl zwany dalej "Organizatorem".

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 25 lipca 2011 do 31 sierpnia 2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie Jaka metoda według Ciebie byłaby skuteczna w depilacji, gdybyś żyła w czasach, w których nie wynależiono maszynki do golenia, depilator to była machina zła, której nikt nie śmiał wziąć w dłoń, a kremy do depilacji po prostu nie istniały? Co byś robiła by mieć jedwabiste gładkie nogi, okolice bikini i gładką skórę po pachami? oraz przesłanie odpowiedzi wraz z danymi adresowymi na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w sposób określony w § 3.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu przesyłają swoje prace wysyłając e-mail o temacie: Konkurs z Delia Cosmetics na adres Agnieszka@udziewczyn.pl W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko i swój adres pocztowy (zamieszkania).

E-mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Maile, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.


§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaje osoba, która udzieliła najbardziej interesującej odpowiedzi. Laureaci Konkursu otrzymają jeden z 4 zestawów kosmetyków do depilacji firmy Delia Cosmetics.

Do zwycięzców Konkursu Organizator wyśle informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe.

Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym Uczestnika. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w mailu, jego prawo do nagrody wygasa.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu (imię oraz miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.udziewczyn.pl.

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.


zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w 25 lipca 2011 r.

Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na otrzymywanie reklam i newslettera.

Komentarze (0)

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar