2011-03-14

ROZRYWKA

Wygraj biografię Michelle Obamy

Zone Europa zaprasza na sobotnią premierę w Salonie filmowym w ramach cyklu „Biografie” oraz do wzięcia udziału w konkursie.

Już 19 marca o godzinie 22:00 odbędzie się premiera intrgującego dramatu biograficznego pt. Capote.


Z okazji premiery filmu Capote, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania jest jedna z pięciu książek pt. Michelle Obama - Biografia ufundowanych przez wydawnictwo Bellona.

Co należy zrobić?
Aby wygrać jedną z książek, wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

Jak nazywa się autor książki, której film Capote jest adaptacją? Ale to nie wszystko, dodatkowo proszę wyrazić swoją opinię: Jaką karę powinni dostawać kryminaliści, którzy popełnili zbrodnię jaką jest morderstwo z premedytacją.

Odpowiedzi na pytanie oraz opinię na temat kary za morderstwo należy przesyłać na maila Agnieszka@udziewczyn.pl W mailu proszę również zamieścić dokładne dane adresowe.

Co można wygrać?
Do wygrania mamy 5 książek - biografii pierwszej damy Stanów Zjednoczonych Michelle Obamy.Pierwsza wydana w Polsce biografia Michelle Obamy. Michelle Obama, pierwsza dama Ameryki - kim jest? Czy istotnie może uchodzić za "nową Jackie Kennedy"? Jest piękna, na co dzień ciepła - miewa jednak cięty język. Otwarta i wrażliwa na potrzeby innych - lecz i wymagająca. Pochodzi z South Side, uboższej dzielnicy Chicago, lecz dzięki wybitnej inteligencji, ambicji i samozaparciu ukończyła Princeton, a potem (podobnie jak małżonek) prestiżową Harvard Law School.

Liza Mundy przedstawia pełny i wymykający się jednoznacznym ocenom wizerunek Michelle. "Dąży z determinacją do celu, jest superambitną osobą, dzielącą z mężem wizję wielkiej zmiany społecznej i skłonną do poświęceń w imię urzeczywistnienia tej wizji" - mówi autorka.


Konkurs trwa od 14 marca do 28 marca 2011.

Jeżeli nie boisz się wyrażać własnej opinii i lubisz czytać biografie, nie wahaj się i weź udział w  konkursie.


SOBOTNIA PREMIERA – SALON FILMOWY


Capote (Capote)
Dramat biograficzny, Kanada/USA, 2005, 109 min.

Reżyseria: Bennett Miller
Obsada: Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Clifton Collins Jr., Mark Pellegrino, Allie Mickelson, Kelci Stephenson, Craig Archibald, Bronwen Coleman, Kate Shindle, David Wilson Barnes, Michael J. Burg, Kwesi Ameyaw, Andrew Farago, Ken Krotowich, Chris Cooper
Emisje: 19.03.11 godz. 22:00, 29.03.11 godz. 21:35

W listopadzie 1959 roku miejscowością Holcomb w stanie Kansas wstrząsnął brutalny mord dokonany na czteroosobowej rodzinie Clutterów. Notatkę o tym zdarzeniu przeczytał w „New York Times” Truman Capote, który udał się do Holcomb ze swoją przyjaciółką, pisarką Nelle Harper Lee (autorką nagrodzonego Pulitzerem „Zabić drozda”), aby zebrać materiały do reportażu o tym, jak zbrodnia wpłynęła na mieszkańców miasteczka. W Kansas ekscentryczny, mówiący piskliwym głosem i nieukrywający swojego homoseksualizmu autor „Śniadania u Tiffany’ego” budzi początkowo niechęć, lecz udaje mu się przekonać do siebie miejscowych stróżów prawa i sąsiadów Clutterów. Jednak kiedy zostają zatrzymani sprawcy, dwaj kryminaliści na warunkowym zwolnieniu – Dick Hickock i Perry Smith – w głowie pisarza rodzi się pomysł na powieść. Prace nad nią trwają sześć lat, Capote śledzi proces, prowadzi rozmowy ze zbrodniarzami, a szczególny związek łączy go Perrym. Chłopak uważa Capote’a za przyjaciela, ten zaś wydaje się zakochany w przestępcy…

Capote – debiut fabularny Bennetta Millera,  opowiada o pracy pisarza nad jego ostatnią powieścią. „Z zimną krwią” uważana jest za jedno z najważniejszych dzieł Trumana Capote’a, a zarazem wybitny przykład literatury faktu. Film Bennetta pokazuje pracę nad powieścią, ale przede wszystkim skupia się na niszczycielskiej sile tego procesu, który Capote przypłacił chorobą alkoholową i trwającym do końca życia twórczym kryzysem. Bohater (grany przez Philipa Seymoura Hoffmana) to człowiek zmagający się ze swoimi demonami, rozdarty między pragnieniem dokończenia powieści a fascynacją jednym ze zbrodniarzy. Capote wydaje się cyniczny, kiedy zbliża się do chłopaka, daje mu nadzieję na pomoc, a następnie zrywa kontakt, aby mieć odpowiednie zakończenie książki – wykonaną karę śmierci. Bennett skupia się na stronie psychologicznej, analizując nie tylko relacje Capote-Perry, ale również rozpad związków pisarza z jego przyjaciółmi i współpracownikami. Utrzymany w zimnej tonacji obraz świetnie oddaje postępującą dezintegrację świata pisarza, który nie umie udźwignąć ani ogromu zbrodni, o której pisze, ani odkrycia człowieczeństwa w zbrodniarzu, ani własnych wyrzutów sumienia. Rola Capote’a to popis aktorski Hoffmana, nagrodzonego za swoją kreację Oscarem i Złotym Globem. Ale uznanie widzów i krytyki zdobyli też inni aktorzy, w tym Catherine Keener jako Harper Lee. Filmowa rewelacja roku 2005.

Pięć nominacji do Oscara i statuetka dla Philipa Seymoura Hoffmana, a także nagroda BAFTA i Złoty Glob oraz trzy wyróżnienia Independent Spirit Awards.
Fundator nagród - BELLONA S.A.
 Bellona działa na rynku książki i prasy już ponad 70 lat.Wydaje literaturę historyczną i militarną, dokumentalną, książki naukowo-techniczne, beletrystykę, albumy, encyklopedie, słowniki, podręczniki, literaturę dziecięcą i młodzieżową, poradniki, kalendarze oraz Magazyn Historyczny Mówią wieki. Wydawnictwo utworzyło Klub Książki Militaria i Klub Miłośników Książki Historycznej, w ramach których oferuje najciekawsze publikacje o tematyce militarnej, wojskowej, historycznej i survivalowej.
Co roku jest współorganizatorem Targów Książki Historycznej, podczas których wręczane są Nagrody KLIO za najlepszą książkę historyczną.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Biografia Michelle Obamy" (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl zwany dalej "Organizatorem".

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 14 marca 2011 do 28 marca 2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie Jak nazywa się autor książki, której film Capote jest adaptacją? oraz wyrażenie opinii - jaką karę powinien dostać kryminalista za popełnienie zbrodni jaką jest morderstwo z premedytacją oraz przesłanie odpowiedzi i opinii na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w sposób określony w § 3.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu przesyłają swoje prace wysyłając e-mail o temacie: KONKURS Biografia Michelle Obamy na adres Agnieszka@udziewczyn.pl W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko i swój adres pocztowy (zamieszkania).

E-mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Maile, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.


§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaje osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na pytanie oraz której opinia była najbardziej interesująca. Laureaci Konkursu otrzymają książkę Biografia Michelle Obamy.

Do zwycięzców Konkursu Organizator wyśle informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe.

Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym Uczestnika. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w mailu, jego prawo do nagrody wygasa.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.udziewczyn.pl.

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.


§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.


zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.


§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w 14 marca 2011 r.

Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na otrzymywanie reklam i newslettera.
 

Komentarze (0)

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar