2007-09-09

WARTO WIEDZIEĆ

TYLKO PODZIWIAĆ

Tagi: moda, Reebok
Cóż to takiego?
Bonsai to drzewa oraz krzewy, hodowane w specjalnych pojemnikach, tak aby pozostawały w zminiaturyzowanej formie. Efekt ten jest uzyskiwany dodatkowo poprzez specyficzne przycinanie oraz pielęgnację.

Japonia się tym szczyci...
Sztuka hodowania bonsai pochodzi z Chin, gdzie nazywana jest pensai. Z połowy czternastego wieku pochodzi pierwszy wiersz mówiący o sztuce bonsai, jednak najwcześniejsze rysunki bonsai pochodzą ze skryptów z 1309 roku. Sztuka bonsai zanikła w Chinach, podczas gdy w Japonii osiągnęła doskonałość.

Na początku nie dla przeciętnych...
W przeszłości sztuką tą zajmowali się ludzie wysoko urodzeni - arystokraci, osoby duchowne, jednak od wieku siedemnastego bonsai zaczęli parać się zwykli ludzie. Wyhodowanie doskonałej formy bonsai to rezultat wieloletniej pielęgnacji, niekiedy kilku pokoleń ogrodników. Do hodowli wybiera się gatunki drzew i krzewów o zdrewniałych pędach. Najbardziej cenione są bonsai z drzew długowiecznych, jak dęby, sosny, cisy, świerki, jałowce. Najmniej natomiast ceni się krótko żyjące gatunki roślin, jak np. topola.

Pielęgnacja i sztuka...
W sztuce bonsai wyróżnia się liczne style, według których kształtowane jest drzewko. Drzewko bonsai nigdy nie jest "skończone" - jest ono żywą rośliną, wymagającą stałej pielęgnacji, polegającej nie tylko na podlewaniu i nawożeniu, lecz również na dbaniu o skarłowaciały kształt rośliny poprzez używanie technik mechanicznych. Drzewko jest więc przycinane, pędy uszczykiwane a gałęzie owijane drutem, by zachowały nadany im kształt. Bardzo często sztuce bonsai kompozycyjnie towarzyszą dodatkowe elementy np. kamienie, których to umiejętność ekspozycji zyskała rangę osobnej dziedziny suiseki. Tworzenie miniaturowych "krajobrazów na tacy", nazywanych saikei ("żyjący krajobraz"), jest specyficzną formą bonsai, wykorzystującą skały, trawy, mchy, piaski oraz żywe drzewa. Obok żywych roślin można wykorzystać również sztuczne (bonkei). Przy starannym doborze roślin i zachowaniu proporcji można uzyskać precyzyjne odtworzenie krajobrazu w miniaturze.

A oto nasza galeria...
Zdjęcia:

Monika Bińczyk

Komentarze (0)

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar