2011-01-26

Desery

Konkurs Walentynkowy na przepiękne serce

Jesteś osobą zakochaną i przez to wiecznie bujającą w obłokach? Nie wyobrażasz sobie życia bez miłości, a romantyzm to Twoja druga osobowość? Chcesz wygrać coś pięknego i przepysznego dla swojej drugiej połówki? Mamy dla Ciebie idealny konkurs.


Co można wygrać?

Do wygrania TRZY przepiękne i przepyszne serca z Pracowni Czekolady Victoria & Fortunata - idealne na prezent walentynkowy dla ukochanej lub ukochanego. Specjalnością pracowni są ekskluzywne wyroby czekoladowe z belgijskiej czekolady, łączone z przyprawami korzennymi, ziołami oraz konfiturami własnej roboty. Więcej informacji na stronie www.e-czekoladki.pl.

Co należy zrobić?
Opisz najbardziej romantyczny wieczór w Twoim życiu, wieczór, który przeżyłeś, lub przeżyłaś i o którym nigdy nie zapomnisz. Opisać można również romantyczny wieczór marzeń, który ma dopiero nadejść, wieczór, na który czekasz. Swój opis wraz z danymi adresowymi wyślij na maila Agnieszka@udziewczyn.pl Spośród nadesłanych opisów wybierzemy 6 najlepszych, zamieścimy je na forum w specjalnie stworzonym do tego folderze i nasi forumowicze zdecydują, które osoby zdobędą nagrodę, gdyż to właśnie ich opisy są najlepsze. Zwycięzców może być tylko TRZECH, a wybór konkretnej osoby musi być uargumentowany.

Swoje opisy należy słać  na maila Agnieszka@udziewczyn.pl do 7 lutego.

8 lutego zamieścimy na forum 6 najlepszych opisów i do 14 lutego forumowicze będą mięli szansę ocenić, który opis romantycznego wieczoru jest najlepszy.Nie ma na co czekać, opisz wymarzony, romantyczny wieczór i wygraj piękne serce dla ukochanej lub ukochanego.Najlepsze opisy - nie tylko zwycięskie, które uznamy za ciekawe zostaną opublikowane na naszym portalu.

Sprawdź o co grasz.REGULAMIN KONKURSU
 • Konkurs organizowany jest przez  portal udziewczyn.pl
 • Data rozpoczęcia konkursu: 26.01.2011
 • Data zakończenia konkursu: 14.02.2011
 • Nagrodami w konkursie są trzy serca z Pracowni Czekolady Victoria & Fortunata.
 • Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników portalu udziewczyn.pl oraz Pracowni Czekolady Victoria & Fortunata.
 • Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 • W przypadku wygrania nagrody przez osobę niepełnoletnią, nagrodę odbiera rodzic lub prawny opiekun takiej osoby.
 • Konkurs polega na opisaniu romantycznego wieczoru, przysłaniu opisu wraz z danymi adresowymi na maila Agnieszka@udziewczyn.pl. Następnie 6 najlepszych opisów zostanie zamieszczonych na forum i forumowicze zdecydują, które trzy opisy zdobędą nagrody.
 • Ze zwycięzcami konkursu portal udziewczyn.pl niezwłocznie skontaktuje się poprzez maila w celu powiadomienia ich o wygranej.
 • W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą konkursu przez 14 dni, portal wyłoni innego zwycięzcę.
 • Nagrody zostaną wysłane na koszt udziewczyn.pl
 • Warunkiem udziału w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska i adresu zamieszkania. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z konkursu.
 • Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez portal udziewczyn.pl z siedzibą w Częstochowie.  
 • Udziewczyn.pl informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
 • Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania na stronach udziewczyn.pl.  
 • Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 • Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 • Udziewczyn.pl zastrzega sobie zmianę niniejszego regulaminu bez podania przyczyny i bez informowania uczestników konkursu.
 • Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 • W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
  posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
  Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
  Zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;
  poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

Komentarze (0)

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar