2010-04-23

WARTO WIEDZIEĆ

Ranking otyłych zawodów

Prawie 70% ankietowanych uważa, że siedzący tryb pracy w biurze przeszkadza w utrzymaniu szczupłej sylwetki. Zdaniem respondentów na otyłość narażeni są też kierowcy zawodowi (54,1%) oraz politycy (32,9%).

Brak aktywności fizycznej, żywienie się wysoko przetworzonymi produktami oraz współczesny styl życia to najczęściej wymieniane przez naukowców przyczyny otyłości. Większość czasu w ciągu dnia spędzamy w pracy, co często uniemożliwia nam stosowanie regularnej diety. – mówi Justyna Marszałkowska, dietetyk, ekspert programu „Chitinin Extra. Lżej w pracy”.

Najmniejszy odsetek wskazań otrzymali dziennikarze (3,3%) oraz artyści (4,1%). Spośród przedstawionej listy zawodów respondenci określili te profesje, jako najmniej przeszkadzające w utrzymaniu szczupłej sylwetki.

Przeprowadzone badania potwierdzają, że Polacy zdają sobie sprawę z negatywnych skutków trybu swojej pracy. Niestety ciągle brakuje im czasu i determinacji, by temu przeciwdziałać. W ramach programu „Chitinin Extra. Lżej w pracy” chcemy pokazać, że istnieją proste sposoby na troskę o szczupłą sylwetkę w pracy. – mówi Edyta Bodzińska, Product Manager, Krotex-Poland Sp. z o.o.

*Badanie przeprowadził PBS DGA w dniach 09-13.04.2010 na reprezentatywnej, losowej próbie n=1107 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Dane nie sumują się do 100, gdyż ankietowani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Komentarze (0)

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar