2019-08-02

WARTO WIEDZIEĆ

Czy warto być optymistą?

Można przypuszczać, że „z natury” jesteśmy optymistami. W badaniach przeprowadzonych przez zespół psychologów Uniwersytetu w Heidelbergu stwierdzono, że optymistyczne nastawienie u 58-latków w okresie następnych 21 lat zmniejszyło wskaźnik umieralności 30-krotnie. Innymi, trwającymi 60 lat obserwacjami objęto 180 zakonnic, u których analizowano autobiografię rozróżniając grupę optymistek i pesymistek. Wyniki analiz ujawniły, że optymistki żyły dłużej, natomiast pesymistki umierały wcześniej i 2,5 razy częściej. Analiza autobiografii umożliwiała prognozę śmiertelności w tej grupie badanych. Optymistyczny obraz procesu starzenia się u ludzi 50+ przedłuża życie o 7,5 lat, natomiast paniczny lęk, poczucie samotności i pesymistyczna postawa wobec przyszłości przyśpiesza zgon, obserwacje wskazują, że nawet do 8 lat.

 

 

Photo by i love simple beyond from Pexels

 
W związku ze Światowym Dniem Optymisty, który obchodzimy 21 sierpnia, warto przypomnieć sobie „Dekalog Optymisty”, który w duchu szerzenia optymistycznych postaw stworzył Mariusz Pujszo i dr Leszek Mellibruda. Dekalog, to nic innego jak zbiór porad, które mają pomóc w zmianie postawy i nastawienia do życia. Te 10 punktów przekonuje nas, że warto być optymistą.
 
Dekalog Optymisty
 
1. Przeżywaj radość, nie oszczędzając siebie w jej okazywaniu.
2. Nie ten odnosi sukces, kto wcześnie wstaje ale ten kto wstaje uśmiechnięty. Uśmiech jest czymś więcej niż tylko grymasem sympatii – podaruj każdego dnia swój uśmiech co najmniej 5 osobom.
3. Wzmacniaj nawyki używania zwrotów „dziękuję” i „proszę” - okazuj innym wdzięczność za czynione przez nich dobro.
4. Dojrzale kochaj zmiany – pielęgnuj ciekawość i otwartość na nowości. Ryzyko to narzędzie sukcesu, nie bój się z niego korzystać. Z mądrością oswajaj życiowe i biznesowe Czarne Łabędzie.
5. Przyszłość jest częścią życia każdego człowieka – ufając w sprzyjający ci los odkrywaj jego pozytywne strony.
6. Uwierz w swoją skuteczność – rozwijaj i doskonal ją na różne sposoby. Czasami o swoje marzenia warto walczyć latami.
7. Bądź kreatorem własnego szczęścia - dbaj o zdrowe, radosne i życzliwe nastawienie do siebie, innych ludzi i świata, bądź autorem szczęśliwego życia. Nie gniewaj się na innych, szkoda życia. 
8. Pracuj nad uważnością - skupiaj się na znajdywaniu rozwiązań, nie szukaniu winnych. 
Z każdej sytuacji są co najmniej trzy wyjścia, zwykle jest ich więcej. 
9. Myśl o swoich celach i sposobach ich osiągania. Nawet jeśli wszystko straciłeś/straciłaś to przypomnij sobie kiedy zaczynałeś/zaczynałaś i zacznij raz jeszcze.
10. Smakuj różne chwile swojego życia – odkrywaj ich sens, pogłębiając satysfakcję. 
 
 
Chcąc szerzyć ideę radości i uśmiechu, Mariusz Pujszo każdego roku zaprasza na Festiwal Optymizmu największych Optymistów z całego Świata. Festiwal Optymizmu 2019, to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, którego nadrzędnym celem jest przekazywanie i wywołanie pozytywnych emocji wśród gości. W tym roku statuetką Optymista Roku zostaną nagrodzeni m.in. Robert Korzeniowski, Czesław Lang, Tomasz Zubilewicz, Paweł Deląg, Katarzyna Pakosińska, Marek Włodarczyk, Radosław Liszewski, Danuta Stankiewicz. Na Festiwalu pojawią się laureaci z zeszłych lat, a Super Optymiści odcisną swoje dłonie w jedynej na tym świecie Alei Optymistów.
 

Komentarze (0)

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar