2014-07-24

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy lakierów Delia Cosmetics z kolekcji Tropical

Każda miłośniczka manicure kocha częste zmiany kolorów na paznokciach. Firma Delia Cosmetics przygotowała dwie nowe kolekcje lakierów do paznokci z kultowej linii Coral, aby móc jeszcze częściej zmieniać look! Seria TROPICAL to 8 nasyconych i egzotycznych kolorów: soczysta czerwień, koral, egzotyczny pomarańcz, limonka ze złotym połyskiem, ciepła mięta, błękit, lawenda i intensywny róż.

Jeżeli chcesz wygrać zestaw lakierów Delia Cosmetics z kolekcji Tropical, zapraszamy do konkursu.
 


 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:


Jaki kolor lakieru do paznokci Delia Cosmetics z kolekcji Tropical najbardziej kolarzy Ci się z wakacjami i dlaczego?
5 najciekawszych odpowiedzi nagrodzimy zestawami lakierów z kolekcji Coral.

Kolory w kolekcji Tropical znajdziecie na stronie www.delia.pl w zakładce Paznokcie (http://www.delia.pl/pl/produkty/paznokcie/ad/lakiery,40/lakier-do-paznokci-coral-kolekcja-tropical,253).

Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów, w każdymzestawie znajdują się 3 lakiery.Konkurs trwa od 24 lipca 2014 do 07 sierpnia 2014.
Dwie nowe kolekcje lakierów do paznokci Coral firmy Delia Cosmetics

Doskonale pasują do zwiewnych letnich stylizacji, sprawdzą się także po lecie, pięknie podkreślając pozostałą po wakacjach opaleniznę. Kremowe, kryjące pastele w kolekcji NUDE idealnie sprawdzą się nie tylko na letnich wyjazdach, ale także ozdobią paznokcie w pracy czy w szkole. Dyskretne, neutralne odcienie beży i róży dodadzą klasy dłoniom i stopom. Dla pragnących intensywnego blasku – Delia Cosmetics przygotowała 2 dodatkowe odcienie z efektem holograficznym.

Lakier do paznokci Coral – kolekcje Tropical i Nude
Poj. 11 ml
Cena ok. 7,20 zł

Linia produktów do pielęgnacji i stylizacji paznokci Coral, będąca jedną z linii produktowych firmy Delia Cosmetics przeszła refreshing. Zmieniony, nowoczesny, wyrazisty logotyp w kształcie litery „C” będzie znakiem rozpoznawczym wszystkich produktów z linii. Nowa odsłona Coral to odżywki do paznokci, zmywacze i przed wszystkim 96 kolorów lakierów do paznokci, które pokochały kobiety w 52 krajach na całym świecie, w nowych opakowaniach i z nowym, trójwymiarowym, głębokoszlifowanym płaskim pędzelkiem, który doskonale rozprowadza lakier po płytce paznokcia.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs: "Konkurs Wygraj zestawy lakierów Delia Cosmetics z kolekcji Tropical” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia  24 lipca 2014 do 07 sierpnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:

Jaki kolor lakieru do paznokci Delia Cosmetics z kolekcji Tropical najbardziej kolarzy Ci się z wakacjami i dlaczego?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 24 lipca 2014.


 

Komentarze (98)

emerycia (2014-09-21 12:18:42)
wyniki
 Witam! Kiedy będą wyniki tego konkursu,dawno się zakończył? Pozdrawiam!
Magdula (2014-08-28 10:15:56)
WYNIKI
 Kiedy wyniki?? bo konkurs już dawno się skończył...
Wiktoria :)) (2014-08-11 20:50:11)
CORAL190
 Niebieski!  Dokładniej nr. 190. Dlaczego? Już tłumaczę! Niebieskie morze, niebo, sztuczne napoje, spokój - te rzeczy opisują idealne wakacje, a więc jak najbardziej kojarzy mi się z wakacjami. Chyba więcej nie muszę tłumaczyć, gdyż to mówi samo za siebie. Pozdrawiam cieplutko! 
carmenstyle (2014-08-08 02:18:16)
186
 186 - najpiękniejszy kolor, najbardziej dziewczęcy, niewinny, letni. Przypomina o wakacyjnej beztrosce, słodkich cukierkowych czasach, kiedy mogliśmy pozwolić sobie na całe 2 miesiące wypoczynku. Jest uroczy i przypomina mi dawne wakację, które nigdy już nie wrócą. Pozwala na moment poczuć się po raz kolejny jak nastoletnia dziewczyna bujająca w obłokach.
s_she (2014-08-07 23:58:41)
ZIELONE JABŁUSZKO
Kiedy miałam naście lat co roku czekałam na Wakacje z utęsknieniem.Był to dla mnie czas swobody,beztroskiej zabawy.Teraz uśmiecham się do siebie,patrząc na te zdjęcia sprzed lat.Zamykam oczy i widzę jabłonkę sąsiadów.A na niej wyjątkowo kształtne,okrąglutkie,zielone jabłuszka.Oj podkradło się,podkradło,ale wiecie co?Kradzione jabłka zawsze smakują lepiej.Znowu nadeszły upragnione Wakacje.Ja już nie jestem małą dziewczynką,jabłonki też już nie ma,ale są bezcenne wspomnienia. Zielony lakier do paznokci (nr188) kojarzy mi się z tymi pysznymi jabłuszkami i z moimi Wakacjami :)  
Vidia (2014-08-07 23:52:35)
arbuz
Dla mnie kolorem lata jest zdecydowanie lakier nr 186. Dlaczego? Piękna mocno nasycona fuksja, kojarzy mi się z arbuzem, którego jem tonami, pierwszymi malinami dojrzewającymi u babci w ogródku. Piękny, głęboki kolor zachodzącego słońca, który najpiękniej wygląda tylko w domu rodzinnym. To kolor truskawek, który zjadałam, jako dziecko pod każdą postacią: same, jeszcze brudne z krzaczka, ze śmietaną i cukrem, w pierogach, jako koktajl, jako mus z makaronem. Szkoda tylko, że ich sezon taki krótki. Dla mnie kolor tego lakieru kojarzy się również z pierwszymi, letnimi przetworami na zimę. Choć tak naprawdę są zjadane jeszcze latem :) To kolor, z którymi mam najpiękniejsze wspomnienia.
dobiezka (2014-08-07 23:14:49)
błękit
Kolor błekitny, ponieważ kojarzy mi się z bezchmurnym błękitnym niebem, które jest tak bardzo pożądane latem :)
emerycia (2014-08-07 23:13:23)
kolor lata
 Najbardziej z kolorem lata kojarzy mi się błękit, dlatego wybieram lakier nr 190. Taki kolor latem ma bezchmurne niebo, woda w jeziorze a takze oczko mojego pierścionka, który podarował mi narzeczony na plazy. Właśnie wtedy kolor nieba i wody był niebieski.
frotka87 (2014-08-07 22:05:31)
Kolorowe wakacje..
Najbardziej z wakacji kojarzy mi się Delia Cosmetics - Lakier do paznokci Coral - kolekcja Tropical - nr 192, ponieważ jest to mój ulubiony kolor w którym mam najwięcej dodatków w postaci torebek, butów, sweterków, kolczyków i lakierów do paznokci. W kolorze tym najczęściej ubieram się latem, ponieważ jest to zmysłowy, odważny i energiczny kolor który wzbudza we mnie przekonanie o własnej wartości, a ta z kolei szczególnie jest mi potrzebna latem kiedy to czeka na mnie wiele różnych wakacyjnych niezapomnianych przygód. W kolorze zawsze czuję pięknie, seksownie i wspaniale we własnej skórze a jest to potrzebne latem ponieważ więcej wtedy odkrywam niż zakrywam. Jest on dla mnie pewnym wakacyjnym rytuałem, całkowicie mi osobistym i wyjątkowym, ponieważ zawsze kiedy miałam na sobie coś w tym kolorze lub tylko moje paznokcie pokrywał ten kolor to zawsze w czasie wakacji miałam zagwarantowaną niezapomnianą przygodę. Sprawia, że w czasie wakacji nigdy się nie nudzę, słyszę wiele komplementów, poznaję fajnych ludzi i mam wiele wspomnień z wakacji, które zawsze tylko i wyłącznie będą mi się kojarzyć z wakacjami i z tym kolorem.
prawdziwa (2014-08-07 20:54:34)
Fioletowy zawrót głowy
Najbardziej z wakacjami kojarzy mi się kolor 191.Takimi pełnymi beztroski,spędzanymi u dziadków na wsi.Byłam wtedy małą dziewczynką.Uwielbiałyśmy wraz z siostrą,kiedy Babcia "zarządzała" rankiem wyprawę do pobliskiego lasu,w którym rosły krzaczki pełne dorodnych dojrzałych w słońcu jagód.Zawsze dziwiłam,jak Ona to robi,ze w mig potrafi zerwać tyle owoców.Starałyśmy się pomagać,ale niewiele z tego wynikało,bo jagody zamiast w koszyczku,ukradkiem lądowały w naszych buziach,choć Babcia ciągle powtarzała,że trzeba je najpierw umyć.Dowodów naszego nieposłuszeństwa nie dalo sie ukryć,bo jak wiadomo jagody potrafią nieżle "farbować",więc wracałysmy do domu umorusane ich sokiem,ale za to bardzo szczęśliwe.Wiedzialyśmy bowiem,że Babcia zaraz coś z zebranych owoców wyczaruje.Kiedy na stole pojawiały się pierogi z jagodami,od razu dzieliłam każdą sztukę na pół i polewałam słodką śmietanką.Tworzyła ona wraz z wypływającym ze środka sokiem cudowną jasnofioletowa barwę,dokładnie taką samą jak odcień wybranego przeze mnie lakieru.Podobny efekt tworzyl się,kiedy Babcia miksowała owoce z zimnym mlekiem,przyrządzając z nich orzeźwiający koktajl,którym popijałyśmy jagodowy placek posypany cukrem pudrem.Do dziś na samo wspomnienie cieknie mi ślinka.Tęsknię za dzieciństwem w kolorze jagód,połączonych z "białymi" dodatkami...
Strona komentarzy 1 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar