2014-01-22

Zakończone

Poczuj się jak na plaży w Sunset Beach i weź udział w konkursie

Serial Sunset Beach, zdobywca nagrody Emmy, przedstawia dramaty, konflikty i romanse, które mają miejsce w przepięknej scenerii kalifornijskich plaż. To właśnie tam przybywa Meg Cumming, dziewczyna z peryferii, która w dniu swojego ślubu odkrywa zdradę narzeczonego. Dziewczyna podejmuje decyzję o wyjeździe do Południowej Kalifornii, ponieważ chce odnaleźć Bena, zamożnego wdowca, którego poznała przez internet. Tak trafia do miejscowości Sunset Beach, gdzie jej poukładane życie przewraca się do góry nogami. A wszystko to za sprawą mieszkańców Sunset Beach, którzy wplątują Meg w swój dynamiczny świat pełen intryg.

 

 
Widzowie kanału CBS Drama już od poniedziałku 27 stycznia, w dni powszednie o godz. 19:00 (powtórka o 01:00 oraz następnego dnia o godz. 08:00) będą mogli śledzić perypetie bohaterów Sunset Beach. W związku z emisją 1. sezonu tego kultowego serialu mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania są 3 książki pod tytułem „Grzesznicy z Hollywood” autorstwa Victorii Fox. Książki ukazały się nakładem Wydawnictwa Pascal.


By wygrać jedną z nich, wystarczy w interesujący sposób odpowiedzieć na poniższe pytanie:

 
Która serialowa intryga Twoim zdaniem jest najbardziej zaskakująca? Odpowiedź krótko uzasadnij.


Nagrody trafią do autorów najciekawszych odpowiedzi.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

 


Opis nagrody:

Cztery historie. Cztery tajemnice. Z najgłębszych pragnień rodzą się najgorsze czyny. Cztery pary zapłacą za swoje grzechy.

WŁADZA. Lana Falcon. Ustawione małżeństwo z hollywoodzkim „symbolem seksu” zapewniło jej pozycję na czerwonym dywanie. Czy pozwoli ukryć mroczną tajemnicę z dzieciństwa Lany?
ZEMSTA. Kate diLaurentis. Kariera, która zaczęła przygasać, i romans męża z najgorętszą gwiazdą Hollywood. Kate pozostaje wyłącznie okrutna zemsta.
POŻĄDANIE. Chloe French. Jej niewinna uroda skradła miliony serc, ale wschodząca gwiazda rocka, Nate, ma wobec niej podłe zamiary. Czy Chloe padnie ofiarą swojego pożądania?
CHCIWOŚĆ. Robert St Louis. Zabójczo przystojny król Las Vegas i jego ślub z najbogatszą dziedziczką Sin City. Czy tabloidy odkryją sekrety, które miały nie ujrzeć światła dziennego?
Sława, seks, narkotyki i świat, który znaliśmy dotąd tylko z tabloidów.


Konkurs trwa od 22 stycznia 2014 do 02 lutego 2014.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Poczuj się jak na plaży w Sunset Beach i weź udział w konkursie!” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 22 stycznia 2014 do 02 lutego 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Która serialowa intryga Twoim zdaniem jest najbardziej zaskakująca?


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą naciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 22 stycznia 2014. 


 

Komentarze (15)

Natalia N. (2014-02-02 21:30:59)
plotkarskie intrygi
Szczerze mówiąc ciężko wybrać mi najbardziej zaskakującą serialową intrygę. Jednakże jestem pewna, że jednym z seriali, w których intrygi są gównym wątkiem fabularnym jest "Plotkara". Kiedy kończy się jedna intryga - rozpoczyna się druga, a czasami się one przeplatają. W tym serialu nie da się nic przewidzieć. Każde działanie postaci jest tak zaskakujące, że oglądanie nigdy się nie nudzi. Jedynie bardziej zaskakujący może być fakt, że podczas toczenia rodzinnych (i nie tylko) wojen nie oszczędza się tam nikogo. Tak okrutnie wykreowanego świata jeszcze nie widziałam.
Gabi19 (2014-02-02 17:43:15)
Nieposkromiona miłość
Największą intrygę wszechczasów uknuła Isadora w serialu "Nieposkromiona miłość". Kobieta, owładnięta manią bogactwa, zapragnęła za wszelką cenę zdobyć ranczo „Malquerida” w Meksyku. Dzięki zmysłowi przekonywania do siebie ludzi, wprowadza swojego syna Alonsa na zarządcę majątku. Zachęca go również, by starał się o rękę Camili -  siostrzenicy właściciela rancza. Właściciel rancza spostrzega złe zamiary kobiety, stara się odseparować Camilę od Alonsa. Isadora morduje właściciela i doprowadza do ślubu syna z Camilą. Ranczo nie przechodzi jednak w ręce jej syna, więc bezwzględne morderstwa i intrygi Isadory nie mają końca. Czy jednak złe postępowanie kobiety zostanie ukarane? Tego nie wiem, gdyż do tej pory jeszcze to nie nastąpiło. Jeszcze wszystko może się zdarzyć.  
ela dynak (2014-02-02 10:58:50)
Moda na kicz...moda na sukces!
 Jest na świecie taki jeden szczególny serialowy gniot,  co zwie się ,,Moda na sukces,, i leci już od wielu lat. Tam zaplątana intryga inna nieco od węzła gordyjskiego, nie wiem czy nawet scenarzysci ogarniają,co narobili dobrego. Kto z kim,dlaczego po co i w jakiej intencji się zadaje? takie pytania moja mama i babcia rzucają mi,a ja nie czaję. Ten serial musi mieć w sobie jakiś magnez,bo przyciąga, swoją intrygą i skomplikowaną fabułą ludzi wciąga. To nie moja bajka i raczej nie moja jest estetyka, ale są fani tego serialu i ja w to uwielbienie nie wnikam. Każdy niech ogląda co lubi i co akurat do gustu pasuje, ale przyznać trzeba,że inne intrygi ,,Moda ... na głowę bije! Ja za nic w świecie nie kumam co Darlen robi dla Ridgea, albo czemu Macy Aleksander nie lubi jakiegoś Forrestera. A kto może lub jest ojcem tajemniczej Brooke Logan, no i czemu zwiazała się ona z  Erickiem,po prostu nie ogarniam!
mika19 (2014-02-01 22:39:37)
:)
 te z oper mydlanych....aż strach sie bać.....
Erna (2014-02-01 19:06:51)
Serialowa intryga
Serial "Moda na sukces" jest jedną wileką intryga, dlatego że po latach oglądania nie wiadomo, kto jest z kim , czyje dziecko jest albo kto kogo szantażuje. Wszystkie intygi w serialu są potrzebne aby przyciągnąć widza , zaciekaić go i zainteresować nowym wątkiem.
kosmos (2014-02-01 18:14:17)
Eden za wszelką cenę?
 Nazywam się Stephanie Harper... czy ktoś jeszcze pamięta ten kultowy australijski serial,z bohaterką i krokodylem w tle?Mowa o serialu ,,Powrót do Edenu,, ja oglądałam to z wypiekami na twarzy przez szparę w drzwiach zauroczona zachodnim swiatem,w szarej i prześniej Polsce nie uświadczyło się takich domów,strojów,samochodów i stylu życia.Stephanie podczas miesiaca miodowego przez własnego mężulka zostaje rzucona wprost w pasczę krokodyla i cudem unika śmierci a ratuje ją człowiek z puszczy austalijskiej i zaczyna się jej długi żmudny powrót do świata żywych,co swego czasu obserwowało chyba z pół świata i każdy kibicował pięknej i pokrzywdzonej Stephanie.To według mnie świetnie rozpisana intryga i ciekawie zagrane role,takie seriale jak ten pamieta się bardzo długo,czego jestem przykładem i gorącą fanką,pomimo długich lat od jego premiery...A kwestia,że zemsta najlepeij smakuje na zimno doskonale pasuje do głownej bohaterki cudem wyrwanej z krokodylowej paszczy...
marta (2014-01-31 21:51:11)
:O)
Nie oglądam seriali ale kocham książki. Dlatego też, może nie na temat ale piszę. Może wygram??
MAGDA KOLASA (2014-01-31 14:27:54)
INTRYGI SERIALOWE
Swego czasu bardzo wciągnął mnie seriał "Julia", który był emitowany na TVN. Nadzwyczaj pamiętam intrygi, które knuła serialowa Monika Miller (Marta Żmuda-Trzebiatowska) i jej matka Bożenka Miller (Aldona Jankowska). Żeby być żoną słynnego lekarza chirurgii plastycznej i współdzielić jego majątek, Monika była w stanie zrobić wszystko. Począwszy od podszywania się pod tytułową Julię, podrzucania jej ukradzionych rzeczy po stymulowanie ciąży, Jednak jnie zapomnę intrygi, gdy Monika postanowiła udać próbę samobójczą i w tym celu wzięła garść tabletek nasennych! Faktyccznie przez dłuższy czas nie mogła się obudzić. Po tym Janek znów zaczął się nią opiekować....
łatka_pyskatka (2014-01-28 23:22:42)
"Otchłań namiętności"
 Najbardziej zaskakująca intryga z jaką spotkałam się, była intryga która uknuła Carmina w meksykańskiej telenoweli "Otchłań namiętności". Intryga ta została uknuta przez kobietę nieszczęśliwie zakochaną  w mężu własnej siostry. Przebiegła kobieta wymyśla intrygi w trakcie rozwijającej się akcji. W biegu wymyśla kolejne kłamstwa. Po tragicznej śmierci jej kochanka i siostry, wmawia wszystkim iż to jej siostra miała romans z żonatym mężczyzną. Bez problemu uwodzi męża siostry, skłania do małuzeństwa i zniecheca go do ukochanej córki. Jest gotowa na wszystko aby tyko sama wyjść z twarzą z każdej sytuacji. Pomimo wielu intryg jej ukochany i tak nie odwzajemnia uczuć Carminy. Dlatego kobieta nawiązuje liczne romanse, nie wacha się przed zabójstwami (nawet ukochanego). Nic dziwnego że po tak wielu przestepstwach kobieta zaczyna wariować. Spotyka ja zasłuzona kara, jednak dopiero po wielu latach. Intryga kobiety wychodzi na jaw dopiero w ostatnim odcinku. Do tego czasu prawda pozostaje tajemnica. Ze szczególną precyzją zaplanowana intryga przetrwała lata, jednak upragnionej miłości Carmina nie zaznała nigdy. 
Martensik (2014-01-26 11:18:46)
Która serialowa intryga Twoim zdaniem jest najbardziej zaskakująca?
 Oglądam wiele seriali, jednak najbardziej zaskakującą intrygą popisał się bohater serialu "How I met your mother". Gdy serialowy Barney zakochuje się w Robin, postanawia wymyślić intrygę, za pomocą której zdobędzie swoją wybrankę. To, jak przewidział wszystkie możliwe opcje jest godne podziwu, zwłaszcza że wspólni przyjaciele nie mieli pojęcia o jego rezolutnym planie, a mimo to odegrali w nim  istotne role. Twórcy serialu naprawdę się postarali.
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar