2013-11-25

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy od Pat&Rub

Konkurs Wygraj zestawy od Pat&Rub

NAWILŻAJĄCE BŁYSZCZYKI
- Nawilżają, Łagodzą, Rozświetlają

Pielęgnacyjny błyszczyk sprawi, że usta będą nawilżone, odżywione i gładkie.


PILINGI DO UST - Delikatnie Złuszcza, Nawilża, Wygładza

To produkty niezwykłe, unikalne – jadalne, jedyne takie na rynku.


Zadbaj o swoje usta z Pat&Rub - zapraszamy do konkursu.
 


Co należy zrobić?

Odpowiedz na pytanie:

 
Usta są wizytówką każdej kobiety ... napisz jaki Twoim zdaniem uzyskasz efekt używając naturalnych błyszczyków Pat&Rub.


Odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?


Do wygrania 3 zestawy: błyszczyk i piling do ust (zestaw różany, kawowy, pomarańczowy - zestawy zostaną przydzielone zwycięzcom losowo).
 

 


 
 
Zestaw różany

 

 
 
Zestaw kawowy 
 
Zestaw pomarańczowy 

Konkurs trwa od 25 listopada 2013 do 15 grudnia 2013.


NAWILŻAJĄCE BŁYSZCZYKI


Nawilżają, Łagodzą, Rozświetlają

Pielęgnacyjny błyszczyk sprawi, że usta będą nawilżone, odżywione i gładkie. Wyciąg z nawrotu lekarskiego działa kojąco dla delikatnej skóry ust. Aromat, pochodzący z naturalnych maseł i olejków eterycznych, urzeka i poprawia nastrój.
Kolor błyszczyk zawdzięcza roślinnym wyciągom z nawrotu lekarskiego. Aromat nadaje olejek z róży damasceńskiej.


Błyszczyk Różany - kompozycja:

olej winogronowy*
olej rycynowy*
wyciąg z nawrotu lekarskiego*
wosk carnauba*
olej jojoba*
olejek z róży damasceńskiej*

*surowce naturalne i z eco certyfikatem

Kolor nadaje nawrot lekarski. Nawrot ma działanie kojące.
Aromat daje olejek z róży damasceńskiej


 

Błyszczyk Pomarańczowy – kompozycja:

olej winogronowy*
olej rycynowy*
wosk carnauba*
olej migdałowy*
masło pomarańczowe*
olej jojoba*
naturalny złoty pigment*
olejek pomarańczowy*

*surowce naturalne i z eco certyfikatem

Kolor nadaje naturalny pigment.
Aromat daje olejek pomarańczowy.


 

Błyszczyk Kawowy – kompozycja:

olej winogronowy*
masło kawowe*
olej rycynowy*
wosk carnauba*
olej jojoba*
naturalny brązowy pigment*

*surowce naturalne i z eco certyfikatem

Kolor nadaje masło kakaowe i naturalny pigment.
Aromat daje masło kawowe.


 

PILINGI DO UST

Delikatnie Złuszcza, Nawilża, Wygładza

Zawiera ksylitol – cukier z brzozy o działaniu przeciwpróchniczym

To produkty niezwykłe, unikalne - jadalne i chyba właśnie jedyne takie na rynku. Są pilingi do ust - ale zwykle surowcem ścierającym są drobinki pestek, które najlepiej zmyć wodą. Piling do Ust PAT&RUB to pyszny, odżywczy cukier który zetrze niechciany naskórek, pobudzi krążenie dając piękną objętość ustom i jest bardzo smaczny.
Radzimy oblizać usta po użyciu - bo żal strzepnąć drobinki cukru. Głównym bohaterem jest cukier brzozowy - ksylitol. Cukier jak "niecukier" - zapobiega próchnicy, odkwasza organizm.  Kolor Pilingom nadają naturalne ekstrakty lub masła. Wszystko tu odżywia.


Piling różany - kompozycja:

ksylitol*
olej migdałowy*
masło mango*
wyciąg z nawrotu lekarskiego*
olejek z róży damasceńskiej*

*surowce naturalne i z eco certyfikatem

Kolor daje nawrot lekarski; nawrot ma działanie kojące.
Aromat daje olejek z róży damasceńskiej.

 Piling pomarańczowy - kompozycja:

ksylitol*
olej sojowy*
masło pomarańczowe*
olej annatto*
olejek pomarańczowy*

*surowce naturalne i z eco certyfikatem

Kolor  nadaje masło pomarańczowe i olej anatto
Aromat daje olejek pomarańczowy

 
Piling Kawowy - Kompozycja:


ksylitol*
olej ze słodkich migdałów*
masło kawowe*

*surowce naturalne i z eco certyfikatem

Kolor nadaje masło kawowe i naturalny pigment.
Aromat daje masło kawowe.


 
 


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy od Pat&Rub” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 25 listopada 2013 do 15 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Usta są wizytówką każdej kobiety ... napisz jaki Twoim zdaniem uzyskasz efekt używając naturalnych błyszczyków Pat&Rub.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, którezamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25 listopada 2013.

 

Komentarze (99)

tusia1100 (2013-12-18 17:17:34)
Błyszczyk : )
Nawilżenie ust sprawi, ze usta beda wyglądały ponętnie, a zarazem zdrowo i naturalnie. Zmysłowo, ale nie wulgarnie : )
dagmarka (2013-12-15 23:08:16)
Usta jak marzenie
USTA SĄ WIZYTÓWKĄ KAŻDEJ KOBIETY, ALE WYMAGAJĄ SYSTEMATYCZNEJ PIELĘGNACJI, NIE MA NIC ZA DARMO NIESTETY. PAT&RUB NATURALNYMI PATENTAMI NAS RATUJE, KTÓRA PANI SPRÓBUJE, SZYBKO RÓŻNICĘ POCZUJE. PEELING DELIKATNIE ŚCIERA, A BŁYSZCZYK W SMAKOWITĄ GLAZURĘ USTECZKA UBIERA. DELIKATNE WARGI JAK PŁATKI RÓŻ, TO RZECZYWISTOŚĆ, A NIE BAJKA JUŻ. BO GŁADKIE UST KARMINY TO ATUT KAŻDEJ DZIEWCZYNY. CAŁUŚNE I WYPIELĘGNOWANE, BĘDĄ CZESTO POCAŁUNKAMI TRAKTOWANE. MYŚLĘ , ŻE GDY TE KOSMETYKI ZASTOSUJEMY, NIE RAZ Z NASZYM UKOCHANYM SIĘ SŁODKO POCAŁUJEMY!
Misia Kolorowa (2013-12-15 23:03:46)
PAT&RUB
Używając naturalnych błyszczyków PAT&RUB uzyskam efekt pełnych, mieniących się i kuszących ust, które swoim wyglądem będą przyciągały wszystkich mężczyzn. Dodatkowo usta staną się gładkie i nawilżone przez co każdy pocałunek będzie dla mnie i narzeczonego niebiańską, niewyobrażalną rozkoszą  ;)
gatta (2013-12-15 22:33:20)
konkurs
Audrey Hepburn powiedziała: "Żeby mieć piękne oczy, szu­kaj dob­ra w oczach in­nych, żeby mieć piękne us­ta wy­powiadaj piękne słowa." Myślę, że poza pięknymi słowami, sexapilu dodadzą im również błyszczyki Pat&Rub :)
grena (2013-12-15 16:35:36)
Błyszczyki. ach błyszczyki :)
Aby wyobrazić sobie jaki uzyskam efekt dzięki używaniu naturalnych błyszczyków Pat&Rub do współpracy zaprosiłabym trzech nieziemsko pachnących i aromatycznych Panów.  Byłby to Pan Błyszczyk Różany, Pan Błyszczyk Pomarańczowy oraz Pan Błyszczyk Kawowy. Jako, że uwielbiam błyszczyki, to każdego z tych Panów zapraszałabym na moje usta przy każdej możliwej okazji. Rano, kiedy potrzebowałabym rozbudzenia, na moich ustach mościłby się Pan Błyszczyk Kawowy, który swoim zapachem i smakiem przypominał, że poranek nie musi być wcale taki straszny. W ciągu dnia najchętniej spędzałabym czas w towarzystwie  Pana Błyszcza Pomarańczowego, któremu opowiadałabym o tym jak smakują moje ulubione owoce - pomarańcze. Z kolei wieczór należałby do Pana Błyszczyka Różanego, który swym delikatnym, kwiatowym zapachem wprowadzałby mnie w błogi nastrój. Każdy z tych Panów jest wyjątkowy, a dzięki naturalnym składnikom zapewniałby moim ustom właściwą ochronę i idealną pielęgnację. Miałabym pewność, że dzięki takiemu  znakomitemu towarzystwu moje usta byłyby nawilżone, gładkie, miękkie, lśniące, kuszące, odżywione i szczęśliwe. Poza tym Pan Kawowy, Pomarańczowy i Różany działaliby na mnie niczym aromaterapia i dbaliby o moje samopoczucie. Panowie przebywając na moich ustach przyciągaliby wzrok innych i kto wie, może zwróciłyby uwagę jakiegoś czwartego Pana, który chciałby poznać tajniki pielęgnacji moich ust w wykonaniu Wspaniałych Panów Błyszczyków ;).
julicha (2013-12-15 16:03:49)
Komentarz konkursowy
Czy od róży, czy od kawy Oczekuję wnet poprawy - Wygładzenia i miękkości. Może nie doskonałości, lecz dobrego nawilżenia, cudownego rozświetlenia. Piękny kolor -ja to wiem - i nie szkodzi, jeśli zjem... Tego pragnę dla ust swoich, że je wreszcie coś ukoi. I co ważne bardzo dla mnie by to było -  NATURALNIE!
karolina25 (2013-12-15 14:41:37)
Pat&Rub
Aby mieć piękne usta, należy o nie dbać jak o twarz. Ich seksowny makijaż to podstawa każdej rasowej uwodzicielki. Jak go wyczarować? Odpowiedź jest prosta! Z kosmetykami do ust Pat&Rub. Dzięki nim ich pielęgnacja nie będzie wymagała zbyt wiele czas ani fatygi. Już nie potrzebuję cukru, płatków owsianych, szczoteczki do zębów itd., wystarczy mi peeling i błyszczyk Pat&Rub. Peeling to znakomity sposób na złuszczający się naskórek, który zapobiegnie jego suchości, wygładzi go i zmiękczy. Idealnie wygładzi i nawilży. Usta będą miękki i aksamitne. Na facetów działa widok wilgotnych ust, ale absolutne nie oblizywanych. Po prostu należy je pomalować błyszczykiem Pat&Rub. Jest apetyczny i odżywczy. Wygląda jak owocowy kisiel i zawiera 100%-procent składników naturalnego pochodzenia. Moje usta będą seksowne, lekko nabrzmiałe, krągłe i soczyste. Staną się słodką domeną pokusy namiętności. Trudno się będzie powstrzymać przed oblizywaniem. Potrzeba tylko peeling i błyszczyk Pat&rub i to wszystko, by usta przyciągały spojrzenia  innych.  
beatkaa84 (2013-12-15 13:39:20)
PAT&RUB
Usta są wizytówką kazdej kobiety, ale by piękne usta mieć trzeba o nie prawidłowo dbać. Używając naturalnych błyszczyków Pat&Rub usta nabiorą blasku, doskonale się nawilzą, odżywią i zregenerują. Z Pat & Rub błyszczykami Efekt naturalnie pięknych ust, pełnych blasku i piękna uzyskasz:) Nie ma się co zastanawiać tylko w te błyszczyki zaopatrzyć:) Pozdrawiam  
Pralinka (2013-12-15 10:58:05)
:)
Używając naturalnych błyszczyków Pat&Rub chciałabym aby mój uśmiech przyciągnął znurzone spojrzenie mojego Lubego, oraz pobudził go do namiętnych buziaków. Te błyszczyki pozwoliłyby mi na szczerą radość i okazanie jej poprzez zniewalające usta ułożone w uśmiech. Nie ma w końcu piękniejszego makijażu dla kobiety niż uśmiech, a przecież nie zaszkodzi go podkreślić Naturalnym Błyszczykiem :))))
mika19 (2013-12-15 01:22:20)
:)
 pocałunku-czekoladowo owocowo miętowego;) 
Strona komentarzy 1 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar