2013-01-08

WARTO WIEDZIEĆ

Czy Twoje dziecko będzie gotowe do pracy zagranicą?

Znajomość języków i zwyczajów panujących w innych państwach stają się coraz bardziej oczywistymi wymaganiami w ofertach pracy. W jaki sposób rodzice mogą zwiększyć szanse swoich dzieci na dobrą pracę w przyszłości?


Obecność Polski w Unii Europejskiej otwiera ludziom o odpowiednich kwalifikacjach możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy zagranicą. Znajomość języka angielskiego stała się jednak na tyle powszechna, że przestaje być argumentem wystarczającym do otrzymania pracy w UE. Zagraniczni pracodawcy, ze względu na panujący kryzys są bardziej wymagający dlatego coraz częściej w ofertach pracy znaleźć można wśród wymagań dobrą znajomość ich języka ojczystego. Również na terenie Polski poliglotom łatwiej znaleźć wymarzoną posadę – w naszym kraju swe placówki zakłada coraz więcej międzynarodowych korporacji. Znajomość języka jest też podstawowym kryterium, umożliwiającym wzięcie udziału w programie Erasmus, który daje studentom szansę studiowania na wybranym europejskim uniwersytecie. Taki wyjazd to nie tylko ciekawe doświadczenie, ale również duży plus przy poszukiwaniach pracy, szczególnie jeśli jest to praca w innym kraju.

Szkoły językowe coraz częściej oferują kursy języka niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego czy japońskiego. W przypadku dzieci warto wykorzystać fakt, że łatwo przyswajają języki obce i zadbać o to by uczyły się drugiego, poza angielskim, języka.

 – Dzieci już w wieku 3 lat są gotowe do regularnych zajęć. Takie zajęcia powinny być jednak prowadzone w sposób, który w pełni wykorzysta potencjał i wyobraźnię dziecka. Ważne, aby kontekst zajęć był dostosowany do konkretnej grupy wiekowej i do indywidualnych predyspozycjach dziecka – mówi Monika Ferreira, Właściciel i Dyrektor Zarządzająca MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE szkoły języków obcych dla dzieci i młodzieży.

Szkoły językowe umożliwiają dzieciom naukę, jednocześnie przedstawiając i przybliżając kulturę danego kraju. Dzięki temu nauka języków nie jest już tylko suchą lekcją, a sam język staje się czymś więcej niż tylko wirtualnym narzędziem komunikacji w klasie. Służy poznaniu innych kultur i rozwojowi dialogu międzykulturowego, co ułatwia odnalezienie się człowiekowi zagranicą.

Nie tylko uczymy języka obcego - w procesie nauki  przybliżamy najmłodszym kultury innych krajów świata i wiedzę o ich mieszkańcach. Aby dziecko chętniej i lepiej przyswajało umiejętności językowe, konieczne jest zainteresowanie ich obszarem szerszym niż sam język. Fascynacja zwyczajami innych kultur dodatkowo wzmaga w dziecku chęć zapoznania się z językiem, którym się posługują  – dodaje Monika Ferreira.

Poza korzyściami związanymi z pracą i studiami, wiedza o obcych kulturach pozwala człowiekowi lepiej zrozumieć globalną sytuację i nastroje panujące na w sąsiednich państwach, przewidywać potencjalny rozwój wydarzeń. Wiedza o kulturze i lepsze zrozumienie drugiego człowieka ułatwiają komunikację i przyczyniają się do kształtowania większej tolerancji. Warto zapewnić dzieciom kontakt z innymi kulturami, by dowiadywały się jak najwięcej o zwyczajach i tradycjach, by rozumiały i szanowały różnice, dzięki czemu już od wczesnych lat życia będą przystosowane do funkcjonowania w ciągle zmieniającym się, mobilnym społeczeństwie.

Komentarze (0)

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar