Diky

2012-11-08

Zakończone

KONKURS o wielkich zmianach z ZONE ROMANTICA

11 listopada o godzinie 7.00 i 16.00 oraz 24 listopada o godzinie 14.00 kanał Zone Romantica wyemituje dramat obyczajowy  "Cudze serce" z Jane Seymur w roli głównej. Z okazji emisji filmu mamy dla Was konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Bohaterka "Cudzego serca", Jill Madoxx, ulega niezwykłej przemianie - niestety jej córka uważa, że zmieniła się na dużo gorsze! Jill, delikatna skrzypaczka, po przeszczepieniu jej serca młodego chłopaka, zaczyna przypominać swego dawcę charakterem. Nagle okazuje się, że lubi motory, piwo i muzykę country. W związku z tym zapraszamy do konkursu o wielkich zmianach z ZONE ROMANTICA.
 
 


Nasze zadanie konkursowe jest bardzo proste:


Napisz, czy znasz kogoś, kto uległ niezwykłej przemianie, a jeśli tak, czym była ona spowodowana?Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.Na Autorów pięciu najciekawszych wypowiedzi czekają książki "Zaufaj mi" autorstwa Lisy Kleypas ufundowane przez Wydawnictwo Prószyński i S-ka.


 

Opis nagrody:
Catherine Marks już od dwóch lat pełni rolę damy do towarzystwa sióstr Hathaway – posada jest bardzo przyjemna, choć ma jedną wadę. Starszy brat jej podopiecznych, Leo Hathaway, jest nieznośnie irytujący. Cat nie może uwierzyć w to, że ich bezustanne sprzeczki maskują odwzajemnione uczucia. Gdy jednak kolejna kłótnia kończy się namiętnym pocałunkiem, Cat jest zdumiona swą gwałtowną reakcją i faktem, że jej odwieczny wróg proponuje tak niebezpieczny układ. Leo musi się ożenić i spłodzić dziedzica w ciągu roku – w przeciwnym razie utraci rodzinną posiadłość. Pod pełnym  rezerwy zachowaniem Catherine skrywa sekret, który może ją bezpowrotnie zniszczyć. Dla Leo Cat jest intrygująca i piekielnie kusząca, tyle że przyrzekł sobie przecież, że już nigdy się nie zakocha. Niebezpieczeństwo, przed którym ucieka Catherine, może rozdzielić ich na zawsze – chyba że nieufni kochankowie odnajdą sposób, by pokonać cienie przeszłości i zgodzą się poddać przeznaczeniu...

Ta osadzona w dziewiętnastowiecznym Londynie powieść jest pełna zmysłowego napięcia i błyskotliwego dowcipu. Jej akcja gna naprzód, odkrywając przed czytelnikiem coraz to nowe tajemnice, z wielką tajemnicą miłości na czele.
„USA Today”

Pewna dama o ciętym języku strzeże pilnie tajemnicy swojej przeszłości przed równie zdeterminowanym młodzieńcem, który też ma na koncie kilka sekretów… Zmysłowa do granic możliwości, zabawna i błyskotliwa powieść z genialnej serii Lisy Kleypas!
„ Booklist”

Wszystkie romanse Lisy Kleypas są równie porywające. Autorka doskonale potrafi wyczuć, na co liczą jej czytelniczki, i nigdy ich nie zawodzi.
„Romantic Times”

Lisa Kleypas (ur. 1964) – bestsellerowa amerykańska pisarka, laureatka nagrody RITA, autorka licznych współczesnych i historycznych romansów, które mają swoje wierne czytelniczki na całym świecie. „Zaufaj mi” to czwarta część cyklu romansów o rodzinie Hathawayów.


 
Konkurs trwa od 08 listopada 2012 do 08 grudnia 2012.


 


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „KONKURS o wielkich zmianach z ZONE ROMANTICA” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 08 listopada 2012 do 08 grudnia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Napisz, czy znasz kogoś, kto uległ niezwykłej przemianie, a jeśli tak, czym była ona spowodowana?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpoweidź należy zamieścić tak, aby wpłynęła na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 08 listopada 2012.

 

Komentarze (25)

Iza (2012-11-12 19:12:46)
można zmienić życie w sekundach
Mój serdeczny kolega dla wielkiej "miłości do alkoholu" poświęcił wszystko. Wielokrotnie podejmował próby zmiany swojego życia. Kilkanaście razy był na leczeniu odwykowym. Niestety z marnym skutkiem. Żona rozwiodła się z nim, a dzieci nie chciały znać. Kiedy zamieszkał z bezdomnymi w kanale, myślał, że to już jego koniec. Zgubił dokumenty i dla świata stał się NN. Kiedy policja "wpadła" do kanału i zrobiła czystkę, zawieźli bieisadników na detox. Jak opowiadał mój przyjaciel sanitariusze odwracali się na jego widok, nikt nie chciał z nim rozmawiać. Musieli ogolić mu całe ciało, gdyż tak był zawszony. Gdy wtedy spojrzał na siebie zdał sobie sprawę, że teraz nie ma już nic. Ten fakt bardzo z nim wstrząsnął. Postanowił podjąć kolejną próbę leczenia. Łącznie spędził na odwykach ponad trzy lata. Dzisiaj jest szczęśliwym mężem tej samej żony, a z dziećmi i już wnukami ma dobry kontakt.
Ola (2012-11-12 15:43:10)
Zmiana na gorsze
W wakacje rozstałam się z przyjaciółką. Każda z nas wyjechała gdzie indziej i nie widziałyśmy się przez ponad 2 miesiące.  Kiedy wróciłam do domu i się z nią spotkałam po tak długiej przerwie wszystko było wporządku. Następniego dnia, w szkole, usłyszałam jak rozmawia na mój temat z inną dziewczyną. To było wręcz obgadywanie. Nigdy nie pomyślałabym, że moja przyjaciółka może mi zrobić coś takiego. Wynika, że można się zmienic w kilka miesięcy poprzez spedzaniu czasu z innymi osobami, niestety na gorsze.
Alicja (2012-11-12 12:54:25)
Wypadek
Mój dobry znajomy żył pełnią życia. Pracował i imprezował. Podróżował na koniec świata z plecakiem, zrobił kurs pilotażu i wielokrotnie żył na krawędzi rozsądku. Był typowym lekkoduchem. Nikomu nie robił krzywdy, ale też nie potrafił stworzyć stałych związków. Nie miał bliskich przyjaciół, nie miał dziewczyny, z rodziną miał mały kontakt. Wszystko zmieniło się po wypadku samochodowym, który spowodował jadąc za szybko. Przez niego człowiek z drugiego samochodu już nigdy nie będzie mógł chodzić. I mimo, iż mój znajomy dostał wyrok w sądzie nigdy nie poczuł się jakby grzechy zostały mu odpuszczone. Przestał żyć jakby był królem świata. Sumienie go zjada do dnia dzisiejszego. Dzisiaj ma żone i trójke wspaniałych dzieci. Jedna sytuacja, jedna sekunda. I zmiana życia radykalna.
r_olo (2012-11-12 11:14:38)
przemiana
Kiedyś byłem świadkiem niezwykłej przemiany. Czekałem sobie na coś, gdy nagle widzę, że wielki facet idzie na mnie jak czołg. Czerwona twarz, zaciśnięte zęby, jakaś niezdrowa desperacja na twarzy. Gdy zastanawiałem się w którą stronę uciekać on tylko warknął "z drrrogi!!!" i minął mnie dysząc, po czym zniknął w drzwiach z takim odwróconym trójkącikiem. Zamurowało mnie. Ale to nie koniec. Po kilku minutach wyszedł. Przez chwilę zastanawiałem się nawet czy to on, czy nie on. Uśmiechnięty, wyluzowany, poruszał się leciutko, jakby płynął w powietrzu. Mijając mnie rzucił "Piękny mamy dzień, prawda?" i odszedł pogwizdując pod nosem jakąś wesołą melodię, a ja stałem nic nie rozumiejąc i patrzyłem za nim z rozdziawionymi ustami... Do dziś nie wiem, co mogło spowodować u tego człowieka aż taka przemianę...
Ala (2012-11-12 10:54:16)
życie
Znałam kiedyś piękną dziewczynę, która była bardzo pomocna i oddana innym ludziom. Ślepo ufała innym i starała się żyć ze wszystkimi w zgodzie. Kiedy wyjechała za pracą do dużego miasta zachłystnęła się uczuciem euforii i była szczęśliwa poznawaniem nowych ludzi i miejsc do momentu kiedy zderzyła się z prawdziwą rzeczywistością. Została wykorzystana i poniżona od tej pory dziewczyna przeszła metamorfozę, stała się kobietą zimną, nieufną, smutną, już nidgy nie będzie osobą sprzed lat. Trudno mi wręcz uwierzyć jak podli potrafią być ludzie i jak mogą przyczynić się do przemiany wewnętrznej człowieka.
Strona komentarzy 3 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar