Diky

2012-11-08

Zakończone

KONKURS o wielkich zmianach z ZONE ROMANTICA

11 listopada o godzinie 7.00 i 16.00 oraz 24 listopada o godzinie 14.00 kanał Zone Romantica wyemituje dramat obyczajowy  "Cudze serce" z Jane Seymur w roli głównej. Z okazji emisji filmu mamy dla Was konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Bohaterka "Cudzego serca", Jill Madoxx, ulega niezwykłej przemianie - niestety jej córka uważa, że zmieniła się na dużo gorsze! Jill, delikatna skrzypaczka, po przeszczepieniu jej serca młodego chłopaka, zaczyna przypominać swego dawcę charakterem. Nagle okazuje się, że lubi motory, piwo i muzykę country. W związku z tym zapraszamy do konkursu o wielkich zmianach z ZONE ROMANTICA.
 
 


Nasze zadanie konkursowe jest bardzo proste:


Napisz, czy znasz kogoś, kto uległ niezwykłej przemianie, a jeśli tak, czym była ona spowodowana?Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.Na Autorów pięciu najciekawszych wypowiedzi czekają książki "Zaufaj mi" autorstwa Lisy Kleypas ufundowane przez Wydawnictwo Prószyński i S-ka.


 

Opis nagrody:
Catherine Marks już od dwóch lat pełni rolę damy do towarzystwa sióstr Hathaway – posada jest bardzo przyjemna, choć ma jedną wadę. Starszy brat jej podopiecznych, Leo Hathaway, jest nieznośnie irytujący. Cat nie może uwierzyć w to, że ich bezustanne sprzeczki maskują odwzajemnione uczucia. Gdy jednak kolejna kłótnia kończy się namiętnym pocałunkiem, Cat jest zdumiona swą gwałtowną reakcją i faktem, że jej odwieczny wróg proponuje tak niebezpieczny układ. Leo musi się ożenić i spłodzić dziedzica w ciągu roku – w przeciwnym razie utraci rodzinną posiadłość. Pod pełnym  rezerwy zachowaniem Catherine skrywa sekret, który może ją bezpowrotnie zniszczyć. Dla Leo Cat jest intrygująca i piekielnie kusząca, tyle że przyrzekł sobie przecież, że już nigdy się nie zakocha. Niebezpieczeństwo, przed którym ucieka Catherine, może rozdzielić ich na zawsze – chyba że nieufni kochankowie odnajdą sposób, by pokonać cienie przeszłości i zgodzą się poddać przeznaczeniu...

Ta osadzona w dziewiętnastowiecznym Londynie powieść jest pełna zmysłowego napięcia i błyskotliwego dowcipu. Jej akcja gna naprzód, odkrywając przed czytelnikiem coraz to nowe tajemnice, z wielką tajemnicą miłości na czele.
„USA Today”

Pewna dama o ciętym języku strzeże pilnie tajemnicy swojej przeszłości przed równie zdeterminowanym młodzieńcem, który też ma na koncie kilka sekretów… Zmysłowa do granic możliwości, zabawna i błyskotliwa powieść z genialnej serii Lisy Kleypas!
„ Booklist”

Wszystkie romanse Lisy Kleypas są równie porywające. Autorka doskonale potrafi wyczuć, na co liczą jej czytelniczki, i nigdy ich nie zawodzi.
„Romantic Times”

Lisa Kleypas (ur. 1964) – bestsellerowa amerykańska pisarka, laureatka nagrody RITA, autorka licznych współczesnych i historycznych romansów, które mają swoje wierne czytelniczki na całym świecie. „Zaufaj mi” to czwarta część cyklu romansów o rodzinie Hathawayów.


 
Konkurs trwa od 08 listopada 2012 do 08 grudnia 2012.


 


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „KONKURS o wielkich zmianach z ZONE ROMANTICA” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 08 listopada 2012 do 08 grudnia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Napisz, czy znasz kogoś, kto uległ niezwykłej przemianie, a jeśli tak, czym była ona spowodowana?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpoweidź należy zamieścić tak, aby wpłynęła na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 08 listopada 2012.

 

Komentarze (25)

Erna (2012-11-16 20:57:41)
nIEZWYKŁA PRZEMIANA
Niezwykłej przemianie uległ mój syn, który był butny, zarozumiały, wszystko wiedzial najlepiej, wszystko chciał mnieć i to co najlepsze, starsze osoby lekceważył, nie słuchał mnie ale gdy zachorował na nowotwór i wymagał opieki i troski mnie i rodziny zrozumiał, że w życiu ważne jest zdrowie i drugi człowiek a nie przedmioty i rzeczy które on chciał mnieć. Obecnie jest człowiekim pełnym empatii,  zawsze gotowy jest nieść pomoc innemu człowiekowi. Nie jest już materialistą, ceni własne zdrowie. Dla mnie dedykował swoją prace magisterską.
Anna (2012-11-15 21:57:39)
buntownik
 Do tej pory znam osobę, która przeszła ogromną metamorfozę. Jest to mój Ukochany. Kiedyś był on osobą bardzo zbuntowaną, bez celów i marzeń. Wszystko robił nie tak, jak trzeba - złe oceny w szkole, ciągłe imprezy, picie, nieraz kończyło się to wszystko bardzo źle. Jednak od początku zachowywał się wobec mnie inaczej, mimo tego, że byłam całkiem inna niż on - coś zaiskrzyło. Na początku wzbraniałam się przed tym uczuciem, ze względu na to, jaki był, ale on powoli zaczął się zmieniać. Coraz mniej wagarował, imprezował. Stawał się powoli innym człowiekiem i wtedy wiedziałam, że powinnam dać mu szansę. Do tej pory jesteśmy razem i jesteśmy bardzo szczęśliwi, Ukochany na znak przemiany, już dawno ściął swoje długie włosy. 
Wiesia (2012-11-15 08:44:57)
miłość bez granic
Znam osobę, która uległa metamorfozie, co mnie niesamowicie zadziwiło i spowodowało radość w Moim sercu. A był to mój mąż. Gdy urodziła się nasza córeczka, do tej pory niewzruszony i twierzący ze małe dzieci go nie ruszają stał się przykładnym kochającym tatusiem. W szpitalu to on chciał trzymac malutką na rękach, a ja wręcz czułam się zazdrosna, zarówno o nią jak i o niego. W domu to własnie on kąpał małą i zmieniał jej pampersy. A teraz gdy ansza córcia ma już 5 lat dalej jest nią zachwycony. Nawet w sklepie podczas zakupów spożywczych mówi "Kupmy to - kasi napewno będzie smakować!" I nie mam wyboru musze spełniać zachcianki męża, który takim uczuciem odbarzył nasza córcie i dzieki niej jego uczucia zaczęły wylewac się z niego i tryskac jak fontanna! Wiesia,  arielka666@interia.eu
Magda (2012-11-14 19:45:51)
Dziecko
Pozytywną przemianę przeszła moja siostra, kiedy urodziła syna. Jak dobrze sięgam pamięcią, nie lubiła dzieci i nie miała zielonego pojęcia jak się nimi zajmować, o czym rozmawiać i przede wszytstkim brakowało jej cierpliwości. Zawsze się zastanwiała jak to będzie, kiedy zostanie matką. Ja też widziałam to w czarnych barwach. Jej charakter nie współgrał z wiecznie żywymi małymi cwaniakami. Jednak po porodzie jej podejście do tych spraw całkowicie się zmieniło. Jest wesoła, zaczepna, dowcipna i potrafi zainteresować swojego synka jakimiś słownymi zabawami. Jestem pełna podziwu dla niej. Teraz niczego się nie boi i żadnego dziecka. Obudziło się w niej ciepło i troska dla maluchów. Mogę być spokojna o mojego siostrzeńca.
Agnieszka (2012-11-13 23:12:31)
mirabell2@o2.pl
Znam jedną osobę, która przeszła kompletną przemianę. Jest nią moja mama. Metamorfoza natomiast dotyczyła jej nałogu, jakim było palenie papierosów. Mama zawsze powtarzała, że pali już ponad 30 lat i na pewno nigdy w życiu nie będzie w stanie zrezygnować z ulubionego "dymka", że jest ot jedna z niewielu jej życiowych przyjemności i nie jest w stanie jej się pozbyć. Nie pomagały prośby czy szantaże ze stronywszystkich członków rodziny. Nie pomagały zachęty i próba wyjścia z pomocą (zakup plastrów czy tabletek antynikotynowych itp.) Mama była nieugięta. Któregoś dnia jednak, podczas rutynowego badania kontrolnego okazało się, że mama ma bardzo poważną chorobę oczu i jednynym ratunkiem na uratowanie wzroku jest długotrwałe leczenie, które jednak nie miało szans się powieść przy dalszym paleniu. Mama w ciągu sekundy zmieniła sposób myślenia. Wyrzuciła papierosy i zapalniczkę i juz od 10 lat nie miała papierosa w ustach. Cała rodzina jest z niej bardzo dumna, ponieważ wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie była to dla niej łatwa decyzja i wymagało to dużego samozaparcia. Jednak mamie udało się dokonać niemożliwego i jesteśmy z niej wszyscy bardzo dumni.
Agnes (2012-11-13 20:54:51)
Kobieta zmienną jest...
Znam osobę, która przeszła w swoim 28-letnim życiu kilka diametralnych przemian. Tą osobą jestem ja. Zmiany te miały różne wymiary – duchowy, mentalny, światopoglądowy, fizyczny… Moja ostatnia zmiana miała charakter fizyczny i była związana z przygotowaniem do ślubu i wesela (własnego). Jestem osobą raczej drobnej postury, ale z racji uzależnienia od słodyczy i biurowej pracy troszkę tłuszczyku uzbierało się tu i ówdzie... Wieczory spędzone przed komputerem (wymiennie z telewizorem) i paczką chipsów (wymiennie z tabliczką czekolady) nie służyły sylwetce. Spojrzałam do dużego, książkowego kalendarza, w którym zapisuję wszystko i dnia 8 marca br. zdałam sobie sprawę, że zostało dokładnie 100 dni do dnia wesela. To była przełomowa chwila. Znalazłam fitness club, a w kalendarzu zaczęłam zapisywać codzienne wyjścia na zajęcia fitness. Zapisane postanowienie jest dla mnie bardziej wiążące niż planowanie, które ma charakter bardziej życzeniowy. Udało się! Chociaż na początku było bardzo ciężko, bolały mięśnie, musiałam walczyć z własnym lenistwem i wymówkami. Było warto! Schudłam 6 kg, sylwetka nabrała pięknych, ponętnych kształtów. Poza tym, zaczęłam się czuć o wiele lepiej, poczułam przypływ energii. Rezultat, powiem nieskromnie, był oszałamiający… 16 czerwca br. wyglądałam w sukni ślubnej jak prawdziwa księżniczka. Teraz mamy 12 listopada, kilka miesięcy po wielkim dniu i niestety... moja motywacja trochę spadła... 1,5 kg wróciło jak bumerang... Czekolada kusi w długie jesienne wieczory... Muszę walczyć z tą pokusą, żeby nie nastąpiła kolejna przemiana +6kg ;)  
Sylwia (2012-11-13 16:51:11)
Mój wujek zmienił sę
MÓJ E-MAL TO sniezynka1111@wp.pl
Sylwia (2012-11-13 16:50:13)
Mój wujek zmienił sę
Dnia 1 maja 2011 roku zadzwonił do mojej mamy wujek że mój dzidzaiu a mamy tata nie żyje... Po kilku miesiącach wujek był bardzo dziny. Nie krzyczał tak jak zawsze nie darł się jak babcia o coś zapytała, pomagał babci we wszystkim , nawet mimo tego że babcia go o to nie prosiła. Śmiał się żartował z nami. I wtedy zrozumiałam że on się zmienił zobaczył jak to jest jak odchodzi ktoś bliski na którego przez cały czas było się złym , miało się jego słowa w nosie. I o to chodzi żałował tego że nie był miły. Na zewnątrz twarda skorupa  a w środku mękkie i kochające serce. Moje serce też zrobiło się miekksze po tym jak zobaczyłam jaki on jest po śmierci. POPROSTU ZMIENIŁ SIĘ I JEST TO DLA NAS BARDZO WAŻNE
Maja (2012-11-12 22:33:25)
Walka o siebie
Moja nieoczekiwana przemiana nastąpiła nie tak dawno, bo raptem rok temu. Gdy ukończyła liceum postanowiłam pójśc na studia, jednak gdy je ukończyła okazłao się że w moim zawodzie nie znajde pracy. Fakt ten bardzo mnie zdenerowawał. Dzień upływał za dniem a ja wysylałam CV, na które nikt nieodpowiadał. Zaczęłam zastanawiać się czy coś ze mną nie tak, czy może nie jestem wystarczająco dobra, by podjąć prace. Moja pewność siebie zaczeła maleć, uważałam siebie za kogoś gorszego od innych nawet znajomych. Po dwóch latach od zakończenia studiów ja nie pracowalam i nie zanosiło się na to że zmieni się ten stan. Dopiero z pomocą przyszła mi osoba, którą znałam lecz nie byłyśmy nawet dobrymi znajomymi. Osoba ta powiedziała mi, że u niej w pracy będzie wolne stanowisko i bym zarezykowała. Pierwsza próba się nie powiodła, lecz nie poddałam się, co zaowocowało wreszcie tym,  iż dostałam etat.
Przemiana na nowe smaki (2012-11-12 20:31:23)
Tomasz
Był sobie kiedyś chłopiec który nie znosił gotowanych warzyw. Gotowane warzywa a zwłaszcza słodkie marchewki napełniały go odrazą. Zadawał przy stole wszystkim dookoła pytanie jak można jeść takie paskudztwo jak gotowana ciapciarapcia marchewka. Te grymasy i brak akceptacji dla smaku marchewki w obiedzie z wiekiem mineły. Co było tego powodem? Chłopiec zaczoł dorastać. A ciężka praca fizyczna sprawiły, że miewał takie uczucie głodu, że już żadne nietypowe i ochydne smaki z dzieciństwa przestały mu przeszkadzać. Głód i pragnienie nauczyły go jak ze smakiem zjeść słodka tanią, marchewkę z ziemniakami na obiad. Taka to pozytywna przemiana ;-)   
Strona komentarzy 2 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar