2012-11-08

Zakończone

KONKURS o wielkich zmianach z ZONE ROMANTICA

11 listopada o godzinie 7.00 i 16.00 oraz 24 listopada o godzinie 14.00 kanał Zone Romantica wyemituje dramat obyczajowy  "Cudze serce" z Jane Seymur w roli głównej. Z okazji emisji filmu mamy dla Was konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Bohaterka "Cudzego serca", Jill Madoxx, ulega niezwykłej przemianie - niestety jej córka uważa, że zmieniła się na dużo gorsze! Jill, delikatna skrzypaczka, po przeszczepieniu jej serca młodego chłopaka, zaczyna przypominać swego dawcę charakterem. Nagle okazuje się, że lubi motory, piwo i muzykę country. W związku z tym zapraszamy do konkursu o wielkich zmianach z ZONE ROMANTICA.
 
 


Nasze zadanie konkursowe jest bardzo proste:


Napisz, czy znasz kogoś, kto uległ niezwykłej przemianie, a jeśli tak, czym była ona spowodowana?Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.Na Autorów pięciu najciekawszych wypowiedzi czekają książki "Zaufaj mi" autorstwa Lisy Kleypas ufundowane przez Wydawnictwo Prószyński i S-ka.


 

Opis nagrody:
Catherine Marks już od dwóch lat pełni rolę damy do towarzystwa sióstr Hathaway – posada jest bardzo przyjemna, choć ma jedną wadę. Starszy brat jej podopiecznych, Leo Hathaway, jest nieznośnie irytujący. Cat nie może uwierzyć w to, że ich bezustanne sprzeczki maskują odwzajemnione uczucia. Gdy jednak kolejna kłótnia kończy się namiętnym pocałunkiem, Cat jest zdumiona swą gwałtowną reakcją i faktem, że jej odwieczny wróg proponuje tak niebezpieczny układ. Leo musi się ożenić i spłodzić dziedzica w ciągu roku – w przeciwnym razie utraci rodzinną posiadłość. Pod pełnym  rezerwy zachowaniem Catherine skrywa sekret, który może ją bezpowrotnie zniszczyć. Dla Leo Cat jest intrygująca i piekielnie kusząca, tyle że przyrzekł sobie przecież, że już nigdy się nie zakocha. Niebezpieczeństwo, przed którym ucieka Catherine, może rozdzielić ich na zawsze – chyba że nieufni kochankowie odnajdą sposób, by pokonać cienie przeszłości i zgodzą się poddać przeznaczeniu...

Ta osadzona w dziewiętnastowiecznym Londynie powieść jest pełna zmysłowego napięcia i błyskotliwego dowcipu. Jej akcja gna naprzód, odkrywając przed czytelnikiem coraz to nowe tajemnice, z wielką tajemnicą miłości na czele.
„USA Today”

Pewna dama o ciętym języku strzeże pilnie tajemnicy swojej przeszłości przed równie zdeterminowanym młodzieńcem, który też ma na koncie kilka sekretów… Zmysłowa do granic możliwości, zabawna i błyskotliwa powieść z genialnej serii Lisy Kleypas!
„ Booklist”

Wszystkie romanse Lisy Kleypas są równie porywające. Autorka doskonale potrafi wyczuć, na co liczą jej czytelniczki, i nigdy ich nie zawodzi.
„Romantic Times”

Lisa Kleypas (ur. 1964) – bestsellerowa amerykańska pisarka, laureatka nagrody RITA, autorka licznych współczesnych i historycznych romansów, które mają swoje wierne czytelniczki na całym świecie. „Zaufaj mi” to czwarta część cyklu romansów o rodzinie Hathawayów.


 
Konkurs trwa od 08 listopada 2012 do 08 grudnia 2012.


 


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „KONKURS o wielkich zmianach z ZONE ROMANTICA” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 08 listopada 2012 do 08 grudnia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Napisz, czy znasz kogoś, kto uległ niezwykłej przemianie, a jeśli tak, czym była ona spowodowana?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpoweidź należy zamieścić tak, aby wpłynęła na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 08 listopada 2012.

 

Komentarze (25)

ELA (2013-06-26 11:47:50)
przemiana
 Nie znam nikogo kto przeszedł przemiane ja chciałabym prześc przemiane ale nie wiem czy to jest realne
Nulek (2012-12-08 11:06:44)
Wyznanie eks-chłopczycy
Jakiś czas temu sama przeszłam przemianę - i to sporą. Przeczytacie o niej na moim blogu: http://anulowe.blogspot.com/2012/08/wiedzma-w-sukience-wyznanie-eks.html Mam nadzieję, że taka forma odpowiedzi jest również dopuszczalna. :)  
ania2517 (2012-12-07 16:01:33)
Mała ważna przemiana...
Kiedyś chciałam być lubiana. Chciałabym być idealna. Perfekcyjna. Ambitna aż do bólu. Wydawało mi się, że bedąc dla wszystkich miłą i życzliwą, zasłużę na przyjaźń. Dobre oceny w szkole rekompensowały mi to, o czym marzyłam - piękną sylwetkę, śliczną twarz, modne ubrania. Śmiałam się wtedy, że choć nie jestem ładna, to mogę stac sie mądra. Przekonanie o tym, iż nigdy nie uda mi się wyjść poza własne kompleksy, trwało we mnie długo. Niska samoocena na lata zamknęła mnie przed ludźmi. I nie piszę tego po to, by się nad sobą użalać, czy litować. W każdym z nas istnieje sfera, którą skrzętnie ukrywamy. Tam magazynujemy nasze lęki, obawy, wady, niedoskonałości. Czasem to miejsce rozrasta się do niebotycznych rozmiarów, zarażając inne, zdrowe przestrzenie. W pewnym momencie udało mi się rozwój tej ,,choroby" zatrzymać. Spotkałam na swojej drodze ludzi, którzy pomogli mi zrozumieć, że mogę coś w życiu osiągnąć. Że wszystko zależy ode mnie. Ta przemiana nie dokonała się z dnia na dzień, ale sam proces dochodzenia do niej bardzo wiele mi uzmysłowił. Przede wszystkim to, iż większość barier tkwi w naszej głowie. Sami kreujemy rzeczywistość, wyolbrzymiamy drobne niepowodzenia, powołujemy na świat lęki i obawy. Walka z własnymi demonami to gra na całe życie. Ale zwycięstwo, choćby częściowe, jest warte nawet dużego nakładu sił. Pamiętam, jak wyjeżdżałam na studia. Znalazłam się w kompletnie obcym mieście. I musiałam sobie poradzić. Sama. Udało mi się. Znalazłam tu przyjaciół, swoje miejsce, rozwijam pasje, uczę się i ciągle marzę. Ide do przodu. Umiem wybaczyć sobie drobne niepowodzenia. Cieszę się życiem, jak nigdy dotąd. Jestem tak zwyczajnie szczęśliwa. I dumna, że tyle udało mi się osiagnąć. Jeszcze niedawno bałam się zapytać obcej osoby o cokolwiek, poprosić o coś ekspedientkę w sklepie. Tak wielkie miałam zahamowania. Gdyby nie ten przełom sprzed 2-3 lat, nie byłabym teraz tu, gdzie udało mi się zajść. Gdyby nie ludzie, którzy we mnie uwierzyli, nie wybrałabym tej trudniejszej drogi. Gdyby nie ogromna dawka dowartościowania i pochwał nie potrafiłabym zaakceptować i polubić samej siebie.  To bardzo dobry czas w moim życiu, ale to ja musiałam postawic pierwszy krok na drodze ku niemu. Wystarczy chcieć. Znaleźć odrobinę odwagi. Spróbować, zaryzykować. Może się nam nie udać. Może być ciężko. Ale nigdy się o tym nie przekonamy, jeśli nieustannie będziemy uciekać. I kiedy myślicie, że nic wam się w życiu nie należy, bo jesteście tacy a tacy.... To nieprawda. Prawo do spełniania marzeń i do szczęścia jest niezbywalne. Dziś mam już odwagę i ogromny apetyt, by po te marzenia sięgnąć. Ta drobna zmiana myślenia, przełączenie trybiku w głowie, sprawiła, że stałam się lepszym człowiekiem. Nie tylko dla siebie, lecz i dla innych.
Przemieniona :) (2012-12-03 23:32:54)
Walka
Napiszę o pewnej koleżance. Była szalona, imprezy, picie długie powroty do domu. Studia zaliczała z poprawkami, nie lubiła się uczyć, nie miała przecież na to czasu. Znajomi byli na pierwszym miejscu, rodzina się nie liczyła. Pewnego dnia zachorowała...ciężka choroba. Lekarze kiwali głową, mówili "za późno wykryto, małe szanse...spróbujemy" Udało się...przeżyła. Wspierała ją rodzina. Znajomi nieliczni odzywali się co jakiś czas. Zrozumiała, że dostała drugie życie i nie może go zmarnować. Zaczęła się zmieniać. Zrozumiala wtedy sens powiedzenia "prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie". Teraz przemieniona, wyleczona wzięła się za naukę, czyta dużo książek, z domu wychodzi sporadycznie z tymi którym może naprawdę zaufać. Jest szczęśliwa, odmieniona.
kaktus (2012-12-02 14:42:22)
konkurs o wielkich zmianach
Niestety nie znam nikogo kto przeszedłby tak wielką, niezwykłą przemianę, mimo to postanowiłam coś tu napisać i wziąć udział w konkursie. Jestem bardzo ciekawa jak bardzo może się człowiek zmienić pod wpływem jakieś sytuacji lub drugiego człowieka. Czy pod wpływem choroby lub poznania drugiego człowieka można zupełnie zmienić swój stosunek do świata i życia? I czy ta zmiana pozostaje już na zawsze? I przede wszytskim co może powodować zmiany na lepsze, a co na gorsze? Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła być świadkiem takiej przemiany drugiego człowieka, a na razie mogę tylko takie historie czytać w książkach.
eleterka (2012-12-01 22:59:12)
Choroba ją zmieniła
 Oto historia mojej znajomej Beaty (zmieniłam imię), która w młodości była szczupłą, ładną, ale nieśmiałą i nieświadomą swojego uroku dziewczyną. Niestety już pod koniec szkoły średniej zaczęła przybierać na wadze. Choć nie zmieniła drastycznie trybu życia, coraz bardziej tyła. Z rozmiaru M doszła do XL w przeciągu paru lat. Beata nie mogła pogodzić się ze swoich wyglądem. Stała się zamknięta w sobie. Odsunęła się od znajomych. Wybierała za duże, ciemne ubrania, by ukryć okrągłą figurę. Gdyby kiedyś miała jakąkolwiek pewność siebie, wtedy by ją strąciła do końca. Dziewczyna całkiem się załamała, bo żadne diety, ani ćwiczenia nie pomagały. Do tego doszły problemy zdrowotne. W końcu okazało się, że Beata cierpi na niedoczynność tarczycy, czego skutkiem była zarówno nadwaga, jak i częste przeziębienia. Wtedy nastąpiła w niej zmiana. Beata przestała się obwiniać i użalać się nad sobą. Zdała sobie sprawę, że nie ma to sensu, bo nie ma wpływu na swoją wagę. Dzięki tabletkom przestała tak drastycznie tyć. Zaczęła za to dbać o siebie. Dziś wygląda zupełnie inaczej. Zawsze modnie ubrana w nienagannym makijażu. Do tego uśmiech na twarzy. Dalej ćwiczy, ale już tylko dla zachowania formy. Dalej pracuje nad sobą, ale w końcu znalazła coś w rodzaju spokoju ducha. Jest towarzyska, chętnie spotyka się ze znajomymi. Diagnoza choroby, z którą najprawdopodobniej będzie borykać się do końca życia, pomogła jej zaakceptować siebie i ruszyć do przodu. 
Dominika (2012-11-28 20:54:14)
Przemiana
Każdy musi się zmienić, niezależnie od wszystkiego czy wyjdzie mu to na dobre, czy złe. Moja przyjaciółka któregoś dnia przyszła do mnie oszołomiona, nie miałam pojęcia co się dzieje. Gdy próbowałam się spytać nie odpowiadała nic udając, że nie słyszy. Kolejnego dnia w szkole przyszła jakaś taka... Inna. Nie mogę określić jak się zmieniła, ja to po prostu czułam... Po lekcjach dopadłam ją za szkołą i spytałam o co chodzi, westchnęła i powiedziała nieważne... Niedługo potem okazałą się o co chodzi. Wyjechała... Teraz jest daleko, i mimo, że czasami wraca nie jest taka jak kiedyś...
agf (2012-11-25 12:26:23)
Przemiana ... nie zawsze na lepsze
Nie każda przemiana niesie za sobą pozytywne skutki. Niestety. Mam koleżankę, której wiele rzeczy w krótkim czasie zawalił się na głowę, nie umiała sobie z tym poradzić. Jej znajoma w chwilach depresji poszła do wróżki i wróciła od niej jak odmieniona- podniesiona na duchu, pełna wiary i optymizmu, z zupełnie innym niż wcześniej nastawieniem do życia. Koleżanka poszła więc za jej przykładem z nadzieją, że to pomoże jej uporać się choćby psychicznie z jej sytuacją życiową. Nietstety, nie zastrzegła, że złych rzeczy nie chce słyszeć. Nigdy nie zapomnę jak zadzwoniła do mnie po wyjściu od wrócki, cała zapłakana, tak, ze ledwo mogłam ją zrozumieć. Nie mogłam się zorientować o co w ogóle chodzi. Nie powiedziała mi wszytskiego, co jej wywróżyła ta kobieta, ale były tam m.in. wiadomości, że nigdy nie będzie mieć dzieci (a ona jest bardzo rodzinna i od dawan ao tym marzyła), złe informacje dot. zdrowia, rodziny itd. Od tamtej pory zmieniła się. Nie dość, że była bardziej niż zwykle przybita to unikała kontaktu z ludźmi, stopniowo wycofywała się z życia towarzyskiego. Mimo, że wcześmiej miałyśmy kontak przynajmniej kilka razy w miesiącu, teraz od kilku miesięcy nawet się nie słyszałyśmy. Nie odpisuje na smsy, dużo czasu spędza wyjeżdżając do rodziców, straciła pracę. Nie każda zmiana jak widać wychodzi na dobre...
majplezier1987 (2012-11-19 19:31:08)
:)
 Ja napiszę o sobie, Nikt z nas nie był święty a ja wręcz byłam szatanem w ludzkiej skórze. Uwolniło się dziewcze z małej mieściny i wyfrunęło do miasta na studia:) I tu się zaczęło: imprezy, szaleńcze zabawy do rana itp  Nie wspomne jak to bawiłam się uczuciami facetów, figury modelki to nie mam, ale z mężczyznami kontakt zawsze  miałam świetny, znałam się na piłce nożnej, samochodach a i temat seksu w ich towarzystwe się rumieniłam jak inne koniety. o załozeniu rodziny nawet nie myślałam, a jak pan, który wpadł mi w oczko coś przeskrobał to i zemsta się znalazła... w między czasie zdązylam tez wziąc kredyt a potem go nie spłacić itp a klopoty spadały zawsze na mame... Wszystko się zmieniło gdy poznałam mojego obecnego partnera,  świat stał się piękniejszy a da niego postanowiłam zmienić się. I się udało, na początku wszystkie wyskoki zachowywałam w tajemnicy, ale odwazyłam się powiedziałam, ze ja taka swieta to nie jestem, wtedy mnie przytulił i powiedział, ze to było i minęlo teraz liczy się to co jest teraz. Wtedy zdałam sobie sprawe jak bardzo mnie kocha. teraz to planujemy slub i dzidziusia:) a ja stałam się przykładną narzeczoną i nawet gotowac się nauczyłam :) Ne mnie nie poznaje
Karolina (2012-11-19 18:13:25)
Przemiana
Znałam kiedyś taką dziewczynę która chodziła do liceum.. Była wredna,oziębła i egoistyczna,nie rozumiałam jak można się tak zachowywać.. Zaczepiała,pyskowała i kłóciła się. Kiedyś nawet zaczepiła i mnie,chcąc pieniądze na papierosy. Odparłam jej, że nie warto zachowywać się tak ''dla szpanu'' i dla pieniędzy.Odpyskowała,że ona nie rozumie o co mi chodzi.. Wyszłam,a ona dalej zaczepiała przechodniów. Jednak pare tygodni później,ta dziewczyna,dokładnie ta, co pyskowała i zaczepiała stała się niezwykle miłą dziewczyną.Zdjęła kolczyki,przefarbowała włosy na normalne.. Spytałam co spowodowało jej zmianę,odparła że zrozumiała to kiedy poszła odpracowywać prace społeczne w miejskim domu opieki społecznej.. Powiedziałam jej,że zmiany wychodzą na dobre i cieszę się z jej wspaniałej przemiany. Uśmiechnęła się i poszłyśmy na kawę. :)
Strona komentarzy 1 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar