Diky

2006-12-22

WARTO WIEDZIEĆ

SZTUKA WRĘCZANIA PREZENTÓW

Wręczanie prezentów gwiazdkowych może nastąpić po złożeniu świątecznych życzeń i przełamaniu się opłatkiem, ale przed uroczytą kolacją.

Pamiętajmy, by opakowanie otworzyć w obecności ofiarodawcy. Największą bowiem gafą byłoby odłożenie go na bok. Następnie wykażmy zainteresowanie, wdzięczność i radość z powodu otrzymania prezentu. Na koniec umieśćmy go na honorowym i widocznym dla wszystkich miejscu.

Wskazane powyżej zachowanie będzie pewną formą podziękowania i rekompensaty dla ofiarodawcy za poniesione przez niego nakłady, związane z nabyciem czy przygotowaniem podarunku.

Słysząc słowa zachwytu i wdzięczności z ust obdarowanego, ofiarodawca nie powinien:

deprecjonować wartości przekazanych przez siebie prezentów,
wypominać nakładów, jakie poniósł w związku z ich zakupem bądź przygotowaniem,
dopominać się o wychwalanie prezentu.


Częstować czy nie częstować?

Nie ma obowiązku otwierania i częstowania obecnych zawartością otrzymanych w podarunku bombonierek i innych opakowań zawierających słodycze, orzeszki, egzotyczne owoce itp. Usprawiedliwieniem dla takiego zachowania może być fakt, że na stole znaleźć można takie bogactwo potraw i ciast, które na ogół w zupełności zaspokaja oczekiwania biesiadników. Jeśli zaś któryś z nich zdecydował się otworzyć swój prezent: czekoladę i częstować nią obecnych, potraktujmy to raczej jako grzeczność pro forma i niekoniecznie korzystajmy z poczęstunku.

Czego wręczać nie wypada ?

Pamiętajmy, iż nie można przeznaczyć na prezent przedmiotów już używanych, podniszczonych, przeterminowanych. Wyjątek stanowią eksponaty o charakterze antykwarycznym czy kolekcjonerskim.

Przedmiotami prezentu nie powinny być także:

darmowe gadżety z pracy,
ostre przedmioty,
kosmetyki do higieny osobistej (płyn na pryszcze),
żywe istoty.

Czy można odmówić przyjęcia prezentu?

Tak, choć trzeba się liczyć z tym, że skończy to znajomość i odbije się szerokim echem. Jest to jednak wybaczalne, a nawet konieczne, jeśli widzimy, że:

ofiarodawca chce nas prezentem przekupić lub zobowiązać do odwzajemnienia nielegalnym czynem,
prezent jest obraźliwy
albo zbyt kosztowny.

Komentarze (0)

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar