2012-01-30

Zakończone

Konkurs Wyjątkowy kalendarz firmy Rossmann

Każda z nas jest piękna i może stać się inspiracją do stworzenia czegoś niepowtarzalnego...tak też było z pracownicami  Rossmanna, które przeszły metamorfozę i wzięły udział w sesji do kalendarza na 2012 rok. Dwanaście pań prezentuje się na fotografiach niczym profesjonalne modelki. O tej sesji pisaliśmy już na naszym portalu:
TUTAJ
 

Autorami  koncepcji kreatywnej kalendarza są Joanna Klaybor i Piotr Klaybor z  Biura Oryginalnych Rozwiązań. Fotografie wykonał Wojciech Olszanka. Za wizaż make – up i fryzury odpowiedzialna była Marianna Jurkiewicz. Wydruk  - Drukarnia Taurus.

 
Mamy dla Was wyjątkowy konkurs, w którym do wygrania jest 5 zestawów od firmy Rossmann.


Co wchodzi w skład zestawu?
Kalendarz firmy Rossmann na 2012 rok oraz kosmetyki
, których składniki były inspiracją przy tworzeniu stylizacji do kalendarza: Alterra rumiankowa szminka pielęgnacyjna do ust, Alterra żel pod prysznic z pomarańczą i wanilią,  Wellness&Beauty żel pod prysznic z trawą cytrynową i bambusem, Wellness&Beauty sól do kąpieli z trawą cytrynową i bambusem oraz Wellness&Beauty kremowy płyn do kąpieli o zapachu  wanili i makadamii.


 

    
Co należy zrobić?
Aby wygrać jeden z zestawów, należy udzielić odpowiedzi na 3 otwarte, pytania konkursowe.
 
Pytania  konkursowe

1. Co sądzisz o kalendarzowej sesji Rossmanna?

2. Która z kobiet podoba Ci się najbardziej i dlaczego?

3. Który z zaprezentowanych w kalendarzu składników, jest Twoim ulubionym i dlaczego.


Swoją odpowiedź zamieść na Forum w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs Wyjątkowy kalendarz firmy Rossmann.

Konkurs trwa od 30 stycznia 2012 do 28 lutego 2012.


 
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wyjątkowy kalendarz firmy Rossmann” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 30 stycznia 2012 do 28 luty 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytania:
Pytania  konkursowe
1. Co sądzisz o kalendarzowej sesji Rossmanna?
2. Która z kobiet podoba Ci się najbardziej i dlaczego?
3. Który z zaprezentowanych w kalendarzu składników, jest Twoim ulubionym i dlaczego.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty/maile na Forum w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs Wyjątkowy kalendarz firmy Rossmann.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 30 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (5)

Henryka (2012-02-01 14:37:33)
konkurs
1. Kalendarzowa sesja Rossmanna godna naśladowania w innych firmach. Przecież nie     tylko gwiazdy i modelki mają wyglądać pięknie i niezwykle. My kobiety pracujące     w różnych zawodach mamy do tego takie samo prawo i wręcz powinnyśmy dbać     o swój wygląd. Wtedy czujemy się o wiele lepiej. Myślę, że również pracownice          Rossmanna widząc swoje wizerunki w Kalendarzu są z siebie zadowolone, nawet     mają powód do dumy, że wypadły (moim zdaniem) rewelacyjnie. Tutaj kłania się     przysłowie "cudze chwalicie, swego nie znacie...". A swoje jest na miejscu, bez     szukania, piękne i powiązane z firmą, a to oddaje ducha Rossmanna. 2. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że któraś z pań podoba mi się mniej.      Naprawdę wszystkie prezentują się oryginalnie, każda na swój sposób. Ale skoro     muszę dokonać wyboru, to najbardziej podoba mi się pani "w kołnierzu" z kłosów     pszenicy. Może też dlatego, że jest mroźna zima i tęsknię za latem. A ta pani to     lato w pełni i w całej krasie. Ta opalenizna, piękne barwy dojrzałej pszenicy     od złotego aż po bielejący, plus subtelny letni makijaż i kolor włosów - to chce się     śpiewać "panno pszeniczna...pozwól się sobą zachwycać". 3. Moim ulubionym składnikiem jest trawa cytrynowa. Zielony to mój ulubiony kolor,     kolor świeżości, kolor nadziei, cytryna to również świeżość, zdrowie.     A dwa w jednym, czyli trawa cytrynowa, ten orzeźwiający zapach dodaje mi wigoru     i niesie gdzieś daleko, w egzotyczne kraje. A na co dzień choćby raźniej do pracy.  
miss25 (2012-01-31 23:27:21)
:)
fotki cudne, konkursik super no to startujemy !
pupik (2012-01-31 13:39:15)
:D
Kolejny fajowy konkurs ze świetnymi nagrodami, dziękuję!
bb26 (2012-01-31 08:33:59)
:)
nagrody znowu kuszące jak zawsze  w Waszych konkursach. Kuszące tym bardziej, że nie miałam okazji ich wypróbować.
pscolka (2012-01-30 22:00:46)
.
Uważam, że jest to bardzo rewelacyjny i trafiony konkurs, który spodoba się wszystkim dziewczynom. Bardzo zęchęciła mnie nagroda i zadania konkursowe. Wezmę udział na pewno. A Wy nas zaskakujecie tak pozytywnie, że buźki nam się cieszą niezmiernie. Dziękuję za taki superowy konkursik... :D
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar