2011-12-22

Zakończone

Konkurs Sylwestrowy z Delia Cosmetics

Przed nami święta, a ty już myślami jesteś na imprezie Sylwestrowej? Sto razy  zastanawiałaś się co włożysz, jaki zrobisz makijaż, na jaki kolor pomalujesz  paznokcie... Chcesz zdobyć zestaw idealny na Sylwestra? Weź udział w naszym konkursie.Co należy zrobić?


Napisz jakie kosmetyki powinny znaleźć się w Sylwestrowej torebce każdej dziewczyny i dlaczego właśnie taki zestaw.

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem, a po zakończeniu konkursu sprawdź czy wygrałaś.


Co można wygrać?

Do wygrania mamy - 3 zestawy w każdym zestawie 4 produkty:

Błyszczyk Onyx Care&Shine

Dwa lakiery Emalia Coral ProsilkKorektor do twarzy Delia Mineral Velvet-Skin Konkurs trwa od 22 grudnia 2011 do 31 stycznia 2012.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Sylwestrowy z Delia Cosmetics (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 22 grudnia 2011do 31 stycznia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Napisz jakie kosmetyki powinny znaleźć się w Sylwestrowej torebce każdej dziewczyny i dlaczego właśnie taki zestaw.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - w komentarzach pod konkursem.
Komentarz należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 22 grudnia 2011.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (133)

asiasanecka@tlen.pl (2012-12-16 09:47:23)
Szlwestrowy zestaw...
w torebeczke przede wszystkim luterku - do kontroli wyglądu:) błyszczyk - poprawa ust kreda - poprawa oka bezbarwny lakier - w razie ,,oczka,, w rajstopie ramiączka bezbarwne - .. zmęczy,, nas sukienka lub nasze ramiaczka się uszkodzą perfum - w razie nagłej ochoty pogłębienia zapachu grzebień - fryzurę należy piprawić toąbki, sztuczne ognie - w końcu trzeba powitać NOWY ROK!!
sani06 (2012-12-13 20:05:55)
konkurs
Oczywiście w damskiej  torebce zawsze powinny znaleść sie( i tak też przecież jest) kosmetyki tylko te "najpotrzebniejsze", bo na inne nie ma miejsca :) Poza tym kobiece torebki różnia sie tak jak ich właścicielki i dlatego w każdej z nich znajdziemy coś innego co nie znaczy, że niepotrzebnego.
paulinka24 (2012-11-21 21:58:34)
konkurs sylwestrowy
na sylwestra powinni zablysnac przedewszystkim wygladem oszalamiajacym jak i makijazem podkreslajacym nasza urode.W tym dniu mozemy zaszalec ,wiec proponuje zabrac cien ciemny grafit z polyskujacym brokatem to dla kazdej pani pasuje.Ponadto niema jak pieknie podkreslone rzesy dlugie wiec tusz do rzes wydluzajacy,lakier do paznokci neonowy swiecacy nawet w ciemnosciach,pomadka lub blyszczyk w odwaznym kolorze,puder do przypudrzenia tzw noska,dodatkowa zapasowa paczke rajstop na wrazie czego plastry przeciw odciskom na ta dluga noc...przy wysokich obcasach i spinki do wlosow  dl podczepienia ich gdy zbyt szaleja na parkiecie.
paulinka24 (2012-11-21 21:55:23)
konkurs sylwestrowy
na sylwestra powinni zablysnac przedewszystkim wygladem oszalamiajacym jak i makijazem podkreslajacym nasza urode.W tym dniu mozemy zaszalec ,wiec proponuje zabrac cien ciemny grafit z polyskujacym brokatem to dla kazdej pani pasuje.Ponadto niema jak pieknie podkreslone rzesy dlugie wiec tusz do rzes wydluzajacy,lakier do paznokci neonowy swiecacy nawet w ciemnosciach,pomadka lub blyszczyk w odwaznym kolorze,puder do przypudrzenia tzw noska,dodatkowa zapasowa paczke rajstop na wrazie czego plastry przeciw odciskom na ta dluga noc...przy wysokich obcasach i spinki do wlosow  dl podczepienia ich gdy zbyt szaleja na parkiecie.
paulinka24 (2012-11-21 21:53:36)
konkurs sylwestrowy
na sylwestra powinni zablysnac przedewszystkim wygladem oszalamiajacym jak i makijazem podkreslajacym nasza urode.W tym dniu mozemy zaszalec ,wiec proponuje zabrac cien ciemny grafit z polyskujacym brokatem to dla kazdej pani pasuje.Ponadto niema jak pieknie podkreslone rzesy dlugie wiec tusz do rzes wydluzajacy,lakier do paznokci neonowy swiecacy nawet w ciemnosciach,pomadka lub blyszczyk w odwaznym kolorze,puder do przypudrzenia tzw noska,dodatkowa zapasowa paczke rajstop na wrazie czego plastry przeciw odciskom na ta dluga noc...przy wysokich obcasach i spinki do wlosow  dl podczepienia ich gdy zbyt szaleja na parkiecie.
_+_+_ (2012-03-05 21:46:32)
NIEZBĘDNIK SYLWESTROWY
kiedy będą wyniki konkursu?
J-ewa (2012-01-31 22:18:32)
CUD!
Aby Nowy Rok przywitać nieskazitelnym pięknem i w pierwszej jego sekundzie zauroczyć rzesze mężczyzn w torebce dziewczyny nie może zabraknąć: lusterka i perfum!!!, a ponadto:   lakieru do paznokci, rajstop i włosów pudru i pędzelka (szminki do pisania na serwetkach) uwodząca kobieta to piękna kobieta błyszczyku do ust cieni do powiek tuszu do rzęs kremu do rąk i to wszystko ma się zmieścić w kopertówce 5x15 cm, która nie może wyglądać na wypchaną...to byłby cud. Na szczęście istnieje alternatywa, i to jest prawdziwy CUD! Kosmetykom Delia można zaufać, nigdy nie zawodzą. Wtedy wystarczy parę drobiazgów w torebce, które podkreślą na nowo piękny i trwały makijaż. Należą do nich: puder błyszczyk Pozostałe miejsce w torebce zajmą standardowo: lusterko i perfumy. <nie mogłam się oprzeć, uwielbiam te kosmetyki>  
youcansaveme (2012-01-31 22:12:13)
kosmetyczka
W czasie sylwestrowej nocy, każda dziewczyna chce wyglądać perfekcyjnie- co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Makijaż , fryzura i odpowiedni outfit- to podstawowe wyzwania. Jak jednak osiągnąć to wszystko, nie zabierając ze sobą wielkiej torby (która psuje efekt przy wieczorowym stroju). Należy więc odpowiednio to przemyśleć i zapakować tylko niezbędne rzeczy do kosmetyczki: Korektor- po kilkugodzinnych pląsach na parfiecie, makijaż może zacząć "spływać". Wszelkie niedoskonałości zostaną zamaskowane. Mały , składnay grzebień , w środku którego znajduje się lusterko- warto okrzesać swoją "grzywę" po enegrgicznym tańcu. Mały lakier do paznokci- zatuszuje odprysk, a w razie potrzeby poratuje Ciebie lub koleżankę przed wielką dziurą w rajstopach. Mini perfum (opcjonalnie próbka perfumu) - aby pachnąco powitać nowy rok. Guma do żucia- pocałunki o północy z zapachem alkoholu raczej nie należą do kuszących ;-)
black (2012-01-31 21:57:58)
Sylwester
 W sylwestrowej torebce dziewczyny powinny znaleźć się: prezerwatywy...a nie, chodzi o kosmetyki przecież. A więc dziewczyna podczas sylwestrowej nocy powinna mieć ze sobą tonik do demakijazu, żeby mogła go zmyć , kiedy wnerwi ją ciągłe go poprawianie. Poza puder lub fluid oraz błyszczyk/pomadkę, żeby nie straszyć współzabawowiczów.
grena (2012-01-31 19:37:26)
ach ten Bal
W sylwestrowej torebce każdej dziewczyny powinny się znaleść: BIBUŁKI MATUJĄCE - tak, tak  my dziewczyny lubimy błyszczeć na Balu (nie tylko) Sylwestrowym...ale nie na twarzy, BEZBARWNY LAKIER DO PAZNOKCI - to w razie wypadku, bo jak nam "pójdzie" oczko w pończochach a nie mamy drugich na zmienę? (wiem, z doświadczenia, że sie przydaje). BŁYSZCZYK - bo chyba żadna dziewczyna sie z nim nie rozstaje, więc dlczego miało by zabraknąć podczas Sylwestra:)? PUDER - w razie gdyby trzeba było przypudrować nosek:) Na tym moja lista się koczy, nie ma co obciążać torebki.
Strona komentarzy 1 z 14
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar