Diky

2011-11-19

Zakończone

Konkurs ze sklepem bielizna-24.com.pl

Nic tak nie poprawia humoru jak piękna, seksowna bielizna, dzięki której poczujesz się wyjątkowo i seksownie, rozpalisz zmysły swojego partnera, a w waszej sypialni zrobi się naprawdę gorąco, nawet w najzimniejszą porę roku.


Zadanie konkursowe:
 
Wejdź na stronę sklepu www.bielizna-24.com.pl zapoznaj się z ofertą i wybierz jedną rzecz, która najbardziej Cię zaintrygowała, najbardziej Ci się spodobała, przykuła Twoją uwagę i którą chciałabyś znaleźć jako prezent pod choinką. Twoja wypowiedź może być wskazówką dla ukochanego mężczyzny, aby wiedział, z czego na pewno się ucieszysz:) Krótko uzasadnij swój wybór.

Swoją odpowiedź zamieść na FORUM, w katalogu Sprawy intymne, podkatalogu Konkurs ze sklepem bielizna-24.com.pl.

Nagrody:
I miejsce SUKIENKA ATON Producent: Passion http://www.bielizna-24.com.pl/produkt/sukienka-atonII miejsce KOSZULKA CAPPUCCINO Producent:Obsessive  http://www.bielizna-24.com.pl/produkt/koszulka-obsessive-cappuccino-chemiseIII miejsce LUCKY SET Producent:Obsessive  http://www.bielizna-24.com.pl/produkt/komplet-obsessive-lucky-set-thong-garter

Sponsorem nagród jest sklep bielizna-24.com.plKonkurs trwa od 19 listopada 2011 do 19 grudzień 2011.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs ze sklepem bielizna-24.com.pl” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 19 listopada 2011 do 19 grudnia 2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów w celach marketingowych.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
 
Wejdź na stronę sklepu www.bielizna-24.com.pl zapoznaj się z ofertą i wybierz jedną rzecz, która najbardziej Cię zaintrygowała, najbardziej Ci się spodobała, przykuła Twoją uwagę i którą chciałabyś znaleźć jako prezent pod choinką. Twoja wypowiedź może być wskazówką dla ukochanego mężczyzny, aby wiedział, z czego napewno się ucieszysz:) Krótko uzasadnij swój wybór.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty/maile na FORUM, w katalogu Sprawy intymne, podkatalogu Konkurs ze sklepem bielizna-24.com.pl
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja wysyła pocztą wewnętrzną zawiadomienie o wygranej z prośbą o przesłanie danych do wysyłki tą samą drogą, jeśli te dane nie zostaną przesłane w ciągu 7 dni, prawo do nagrody wygasa i komisja wyłania kolejnego zwycięzcę na jego miejsce.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie forum i portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 19 listopada 2011.

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (5)

amorki22 (2012-01-02 17:22:48)
:)
już nie mogę się doczekać wyników:)
Redakcja (2011-11-26 12:20:35)
:)
sylvana dziękujemy Ci Kochana za tyle przemiłych słówserce rośnie jak się czyta takie miłe rzeczy Pozdrawiamy Cię gorąco
sylvana (2011-11-24 13:34:25)
Odnalazłam,bo...to było przeznaczenie :)))
A teraz polecam,polecam-wszem i wobec,a konkurencja do testów i konkursów mi rośnie za plecami,ale niech tam...niech i inne dziewczyny mają frajdę,taką jak ja,z goszczenia na najlepszym Serwisie-Portalu ''U dziewczyn.pl''Pozdrawiam Wszystkich czytających cieplutko.
Redakcja (2011-11-21 19:11:04)
Pozdrawiamy
Cieszymy się sylvana, że nas odnalazłaś i że już z nami jesteśMamy nadzieję, że inni, którzy nie wiedzą o naszym istnieniu, też nas odnajdą i już pozostaną z nami na zawsze Zapraszamy do udziału w konkursach, do licznych dyskusji na Forum i lektury artykułów na Portalu.
sylvana (2011-11-19 20:55:19)
doprawdy nie wiem,gdzie byłam wcześniej jak nie tu:udziewczyn.pl :)))co ja robiłam,gdy mnie tutaj nie było?
ale świetnie,jutro na deser mam następny rewelacyjny konkurs 
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar